”Hållbarhet är med i hur vi utformar Täby Park”

Täby Park är inte bara en av Stockholms mest spännande nya stadsdelar, det är också ett område där nya kliv inom hållbarhet tas. – Vi gör mycket för att skapa en omtänksam kvarterstad där hållbarhet är en naturlig del av livet, säger Agneta Wannerström, hållbarhetschef för Täby Park och ansvarig för klimatneutralitet på Skanska Sverige. 

Illustration som visar solceller på taken på ett av bostadshusen i Täby Park.

Täby Park växer fram strax norr om Stockholm där kända Täby Galopp tidigare låg. Området sticker ut på flera sätt, särskilt när det gäller hållbarhet som byggts in i områdets DNA från början. Redan under planeringsarbetet för nästan 10 år sedan stod hållbarhet högt upp på agendan. – Hållbarhet är med i hur vi utformar Täby Park i detaljplanerna, till exempel hur kvarteren, gaturummet, parker och torg utformas, hur vi styr mot hållbara transporter, och hur vi får en blandning för att få till en levande stadsdel. Det kommer påverka hur det är att leva, jobba och besöka Täby Park, förklarar Agneta Wannerström.

Hitta en bostad i Täby Park – se vad som är till salu här.

I våras flyttade de första boende in, samtidigt fortsätter Täby Park att utvecklas och byggas. Under byggskedet är det stort fokus på att det ska vara en säker och trygg byggarbetsplats och åtgärder görs för färre byggtransporter för att minska klimatpåverkan. Byggföretagen använder även eldrivna arbetsfordon vilket inte bara är bra med tanke på låga utsläpp, de orsakar också mindre buller och oönskade ljud.

Agneta Wannerström, hållbarhetschef för Täby Park och ansvarig för klimatneutralitet på Skanska Sverige. 

Svanenmärkning

Täby Park är den stadsdel som har störst antal Svanenmärkta bostäder i hela Norden. Det innebär att bostäderna bedömts utifrån ett antal hållbarhetskriterier. Några fördelar med Svanenmärkning, förutom lägre miljöpåverkan, är att det bidrar till en bra och mer hälsosam inomhusmiljö, lägre energianvändning och möjlighet till gröna lån.

Läs mer om Täby Park här.

– Att bo i en Svanenmärkt bostad i Täby Park är ett sätt att leva mer hållbart. De fina innergårdarna innehåller allt från mötesplatser, cykelparkeringar, gröna växter för biologisk mångfald och odlingsytor. Bostadsutvecklarna som Skanska och JM har flera kreativa idéer och lösningar till att skapa mer hållbara bostadskvarter och göra det enkelt att leva mer hållbart i vardagen. Utvecklingen går fort framåt här, säger Agneta Wannerström.

Boende i Täby Park kan låna en elbil ur en bilpool.

Syns i vardagen

För den som bor eller besöker Täby Park så märks hållbarhetsarbetet i vardagen. Det finns flera mötesplatser och möjligheter till träning utomhus och det kommer att skapas en stor stadspark. Gröna ytor är viktiga i en hållbar stadsdel.

Det som syns allra mest är de tidigare nämnda Svanenmärkta husen, kvartersgårdarna och vackra sedumtak, bilpoolen med elbilar som laddas med solceller, cykelparkeringar och gång- och cykelvägen till Täby Centrum. Täby Parks placering gör det möjligt att nå det mesta till fots, via cykel och Roslagsbanan.

– Täby Park är en spännande stadsdel att bo och leva i. Dessutom kommer stadsdelen fortsätta att utvecklas till en allt mer hållbar stad vilket kommer göra det enkelt att ha en mer hållbar och klimatsmart livsstil.

Läs om Maj, 72, som hittade hem i Täby Park – klicka här.