Branschinitiativ skapar trygghet för bostadsköpare

För många är att köpa en bostad den viktigaste investeringen man gör i livet – men vägen dit kan vara snårig. Trygg Bostadsrättsmarknad är ett initiativ som gör det lättare och tryggare att köpa bostadsrätt. 

När en bostadsrättsförening bildas ska både lagstiftning och regelverk följas. Trots det förekommer ibland luckor mellan de ekonomiska planer som redovisas och vad den enskilde bostadsrättshavaren i slutänden får betala. 

Vill du veta mer om Trygg Bostadsrättsmarknad? Klicka här.

För att motverka detta och därmed skapa en tryggare och mer transparent bostadsmarknad för köparen har flera bostadsutvecklare gått samman och bildat initiativet Trygg Bostadsrättsmarknad och kvalitetsmärkningen Trygg BRF. 

– Initiativet värnar om kundens trygghet genom att bidra till en välfungerande marknad för nyproducerade bostadsrätter. Med rätt projektutformning är nyproduktion med sina garantier och försäkringar det tryggaste alternativet, säger Nancy Mattsson från JM, en av de initiativtagande aktörerna samt ordförande i Trygg Bostadsrättsmarknads styrelse. 

Trygg BRF – bostadsköparen i fokus

Bostadsutvecklarna bakom initiativet vill se en ökad tydlighet i utformningen av nyproducerade bostadsrätternas finansiella och juridiska villkor. För att en bostadsrättsförening ska kunna klassas som en Trygg BRF behöver därför föreningen uppfylla högt uppsatta krav inom ekonomi, långsiktighet och trygghet. 

Klicka här om du vill veta mer om Trygg BRF.

– Genom kvalitetsmärkningen kan bostadsköparen förvänta sig att de nyckeltal som har störst betydelse och påverkar ens egen ekonomi samt bostadsrättsföreningens, bevakas och följs upp – nu och i framtiden. Det är en trygghet för bostadsrättshavaren, säger Nancy Mattsson.

Bakom initiativet står JM, Skanska, Peab, Nordr, OBOS, OBOS Kärnhem, Besqab, Bostadsrätterna och Credentia.