Från jordhögar till ett levande bostadsoråde

Från ingenting – till en plats som bubblar av liv. I Veddestaden, en del av Barkarby, pågår ett unikt arbete. Här bygger bostadsutvecklaren Nordr en hel stadsdel med sju kvarter, 1 200 bostäder, förskolor och mycket mer.

– Just nu ser det kanske inte mycket ut för världen, men precis här, bland leran och alla jordhögarna, där vi nu står, kommer verkligen allt att förändras, säger Marcus Tärnåsen, projektchef för Veddestaden på Nordr.

Illustration som visar Pionjären.

Det som började som en vision håller just nu på att bli ett av norra Europas mest expansiva områden. Där det i dag är grusiga gropar och stora maskiner kommer det om några år finnas ett levande bostadsområde med springande barn, lekande hundar, parker och restauranger.

Anmäl ditt intresse för Veddestaden – läs mer här.

Bostadsutvecklaren Nordr kommer att bygga flera bostadsprojekt i Veddestaden, först ur är Pionjären. För att verkligen göra Veddestaden till de boendes stadsdel har Nordr ett speciellt arbetssätt. Köparna av Nordrs bostäder i stadsdelen kommer att kunna påverka hur boendet och boendemiljön ser ut.

Intressenter kan lämna önskemål om hur innergården ska se ut eller hur takterrassen nyttjas så smidigt som det bara går. Intressenter och tidiga köpare kommer kunna vara med och skapa något, där det idag inte finns någonting. Det första spadtaget på den mark som kommer att bli Veddestaden tas under hösten. Redan sommaren 2023 kommer de första bostäderna vara redo för inflyttning.

Skiss som visar området.

Allt finns nära

Redan 2026 kommer den nya sträckan på tunnelbanans blå linje stå klar och binda samma Barkarby med tunnelbanenätet. Det gör att Veddestaden har bra förutsättningar för pendling till skola eller arbete då det kommer finnas både tunnelbana och den befintliga pendeltågsstationen. Det tar bara 17 minuter till Odenplan med pendeltåget.

– Tunnelbanan kommer gå där borta och runtomkring oss här där vi står kommer bostäder, skolor, restauranger och butiker torna upp sig. Det blir som en egen liten stad – bara 18 minuter från centrala Stockholm med pendeltåget, säger Marcus Tärnåsen.

Förutsättningar för att växa

Både stadsdelen och människorna som bor i den kommer att ha förutsättningar att växa och leva tryggt. Det kommer finnas förskolor, skolor, service och restauranger. Området kommer vara parktätt och populära Järva naturreservat ligger runt hörnet.

Maria Björn, säljansvarig menar att Veddestaden kommer locka många flyttsugna, framför allt då prisläget är fördelaktigt i jämförelse med befintliga områden med lika långt till centrala Stockholm.

– Det är ett bra område för förstagångsköpare och unga, det kommer bli en levande stadsdel, säger Maria Björn.

Anmäl ditt intresse för Veddestaden – läs mer här.