Så gynnas du av att bo i en hållbar bostad

Peab Bostad vill att det ska vara enkelt att leva hållbart för alla. Här går vi, tillsammans med Peab Bostads hållbarhetschef Maria Karlsson, igenom hur de arbetar med hållbarhet – och vilka fördelar det innebär för dig som kund. 

Foto: Peab.

Peab Bostad är en trygg aktör på bostadsmarknaden med över 60 års erfarenhet av bostadsutveckling. År 2021 vann de priset för Sveriges nöjdaste bostadskunder och 2022 fick de högst betyg av kunderna två år efter inflyttning. Ett av deras viktigaste fokusområden är att bygga hållbara bostäder – med både framtiden och kunden i åtanke.

Här kan du läsa om 8 fördelar med att köpa bostad med Peab.

Hållbart över tid

Alla Peabs egenutvecklade flerbostadshus är Svanenmärkta. De arbetar även för att minska miljöpåverkan genom hela byggprocessen, allt material väljs med omsorg och de ser till att bostäderna är energieffektiva. Dessutom köper Peab Bostad enbart in miljömärkt el till sina bostadsrättsföreningar. På kvartersgårdarna jobbar de med att främja biologisk mångfald. 

Vill du läsa mer om fördelarna med Peab Bostad? Klicka här.

– Vi på Peab Bostad har en hög ambitionsnivå inom hållbarhet och vill att det ska vara lätt att leva hållbart. Därför erbjuder vi Svanenmärkta bostäder med låg energianvändning, miljömärkt el, goda möjligheter till källsortering och ätbara växter på gården, säger Maria Karlsson, hållbarhetschef på Peab Bostad. 

Barnperspektiv i alla projekt 

Peab Bostad tillämpar även barnperspektivet i sina projekt. Det innebär att de alltid har barnen i fokus indirekt eller direkt. Det kan handla om alltifrån att skapa utemiljöer som uppmuntrar till lek och rörelse till att barnsäkra bostaden eller sätta nyckelpigor på trappstegen i trapphuset.

Peab Bostad gör alltid det som blir bäst för barnen som direkt, eller indirekt, berörs av projektet. Foto: Peab.

Här kan du läsa mer om hur Peab Bostad arbetar med hållbarhet.

– Vi eftersträvar ett närproducerat samhällsbygge vilket innebär att vi, så långt det är möjligt, tar vara på de resurser vi har lokalt i form av egen personal, egna insatsvaror och underentreprenörer. Det handlar också om att vi arbetar aktivt med våra miljömål och tar ett lokalt socialt ansvar, säger Maria avslutningsvis.

Hur gynnas du som kund? 

Peab Bostad vill att det som byggs idag även ska klara av morgondagens krav på god etik och att det ska ha en genomtänkt miljöfilosofi. Men hur gynnas du som kund? Deras hållbarhetsarbete innebär flera fördelar för dig: 

  • Du kan leva, arbeta och bo i en trygg och hälsosam miljö 
  • Du har närhet till kommunikationer och service vilket är en fördel om du inte äger en bil
  • Peab bygger med material av hög kvalitet som håller över lång tid, vilket gör att du slipper kostsamma och miljöpåverkande reparationer för tidigt 
  • Bostäderna har låg energiförbrukning och släpper in mycket dagsljus
  • Peab använder energibesparande produkter, till exempel vitvaror med låg förbrukning, fönster med god isoleringsförmåga och snålspolande blandare
  • Med hjälp av individuell elmätning har du alltid koll på hur mycket energi ditt hem förbrukar
  • I alla Peabs nyproducerade flerbostadshus finns el märkt med Bra Miljöval
  • Allt fler av Peabs bostäder och tillval certifieras numera med Svanen 

Klicka här för att läsa mer om fördelarna.

Allt fler av Peabs bostäder och tillval certifieras numera med Svanen. Foto: Peab.

Peab strävar inte bara efter att bygga energismarta hus, utan också efter att hjälpa till att bygga samhället runt dem. Deras lokala samhällsengagemang innefattar alltifrån lokal sponsring till att de delar med sig av sin erfarenhet och kompetens för att bidra till den lokala samhällsutvecklingen. Dessutom sponsrar alla bostadsprojekt det lokala föreningslivet – alltid med barnperspektivet i fokus.