Hulatorp Heden 2

Björketorp, Mark Se på karta

1 300 000 kr

Bostadstyp
Gård med jordbruk
Upplåtelseform
Äganderätt
Tomtarea
2,7 ha

Bakgrund:
Nuvarande ägare förvärvade fastigheten Hulatorp 3:5 för sitt strategiska
läge utmed väg 41.

Hulatorp 3:5 är på 2,69 ha enligt taxering. På fastigheten fanns tidigare ett gammalt nedfallet bostadshus samt en skogsdungen runt huset. Hus och skog togs bort och marken planades ut och grusades delvis upp.
Elen har dragits om på fastigheten så att nuvarande elkabel går från väg 41 och utmed östra gränsen. Ett elskåp har satts upp i höjd med grannfastighetens bostadshus (ca 150 meter in från väg 41).

Grävd vattenbrunn finns i höjd med elskåpet.

I maj 2015 lämnade ägaren in en ansökan om "Bygglov med lokaliseringsprövning för ny ekonomibyggnad." till Marks kommun.

Målet är att uppföra en byggnad för tillverkning (med lager och personalutrymmen) samt butik och en serveringslokal.

TILLVERKNINGSLOKAL:
Ägaren vill ha utrymme för småskalig tillverkning i en ca 120 m² stor lokal.
Utöver tillverkningslokalen skall det finnas lager och personalutrymmen.
Totalt ca 240 m².

BUTIK:
Intill tillverkningslokalen skall det finnas en mindre butik.

SERVERINGSLOKAL:
Utöver butik och tillverkning har bygglov beviljats för en serveringslokal - cafeteria - på ca 104 m² inkusive arbetsytor (disk, café, toalett).

Ägaren har tänkt att kombinera tillverkning med ett strategiskt placerat café - utmed väg 41.

Marken är fast - med mycket sand och det är lätt att både bygga och tillskapa parkeringsytor.

BYGGLOVSANSÖKAN BEVILJADES I AUGUSTI 2015 OCH GÄLLER I 2 ÅR.
Alla ansökningsavgifter är betalda.

Ägaren har varit i kontakt med byggföretag som har gett mycket bra offerter på uppförandet av önskad lokal. Ägaren kan ge mer information.

Intressenter kan beställa kopia i pdf-format på kommunens bygglovshandlingar samt arkitektritningar på byggnaden - exteriört och som planskiss. Kontakta mäklaren.

Läs mer hos mäklaren
Egendomsmäklarna Borås/Varberg

Kontakta mäklaren

Anders Nyhlen

Egendomsmäklarna Borås/Varberg
0705632653