Vadsbro

Flens kommun Se på karta

1 800 000 kr

Bostadstyp
Gård/skog
Upplåtelseform
Äganderätt
Tomtarea
4,8 ha

Stor tomt om 4,8 hektar vid Vadsbro utanför Flen mitt i Sörmland. Tomten är taxerad som
obebyggd lantbruksenhet Typ kod 110.
Ägaren sökte 2007 om ett förhandsbesked om att få bygga ett enbostadshus med ekonomibyggnad på
fyra stycken större tomter.
Svaret från kommunen var positivt och tre av de fyra tomterna såldes och bebyggdes.

Ägaren behöll denna tomt men har nu beslutat att avyttra denna.
Fastigheten omfattas ej av detaljplan och är belägen ca 4 km norr om
Bettna mellan sjöarna Långhalsen och Vadsbrosjön,
väster om riksväg 221. Det finns en enklare brygga vid strandkanten.
Från tomten blickar man ut över en ekbacke som ligger på en grann fastighet på
andra sidan ån som binder ihop Vadsbrosjön med Långhalsen.

Försäljningssätt:
Fastigheten Flen Blacksta-Näsby 1:42 utbjuds till försäljning i sin helhet.

Försäljningen sker via budgivning.
Det står säljaren fritt att välja det anbud som verkar förmånligast.
Vid tecknande av köpekontrakt skall handpenning om 10 % av
köpeskillingen erläggas.

För information kontakta fastighetsmäklare Johan von Arnold.
Marken kan besiktas på egenhand.

Besiktning och undersökningsplikt:
Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar
att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess
skick, gränser och areal före köpet.

Denna beskrivning kan ej läggas till grund för talan
enligt JB.

Tillträde efter överenskommelse.
Uppgifterna i objektbeskrivningen härrör
huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av
fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger
anledning till detta.

Ansvarig fastighetsmäklare
Johan von Arnold,
tel 0150-300 05, mobil 0730-80 06 88.
E-post: [email protected]

Läs mer hos mäklaren

Kontakta mäklaren

Johan von Arnold

Egendomsmäklarna Nyköping
Mäklare Johan von Arnold, Egendomsmäklarna Nyköping
0150-30005