Möja Löka

Möja Löka, Värmdö Se på karta

1 200 000 kr

Bostadstyp
Tomt
Upplåtelseform
Äganderätt
Tomtarea
3 300 m²

Stor friköpt plan trädgårdstomt med fritt bra insynsskyddat lugnt läge ca 5-6 minuter från Möja Löka:s ångbåtsbrygga som trafikeras året runt av Waxholmsbolaget. Tomten ligger mycket naturskönt med härtlig natur och saltsjön in på knuten. Mycket trevligt skärgårdsboende. Förhandsbesked finns för bygglov för ca 120 m² byggnad i ett plan (se PDF fil). Man kan ansöka om att ansluta sig med VA till Bergs VA AB, kostnad ca 130-150 000 kronor samt Elab tillkommer. Tomten är en plan lättbyggd ängs/trädgårdstomt.

Löka är en idyllisk by med fin gästhamn och många traditionella byggnader. Här finns ett sommaröppet café som inryms i i en gammal lada. I Löka finns bed & breakfast.
I Berg Möjas "centralort" finns turistbyrå, året runt öppen livsmedelsbutik, bensinstation, hemslöjdsbutik, restauranger (Wärdshuset, Pärlan m.m.), bageri, vandrarhem och café. I Berg finns även hembygdsmuseet, kyrka, dansbana och boulebana och här kan du hyra stuga, rum, cyklar och kajaker.Gästhamnen ligger i Kyrkviken. Taxeringsvärde ej åsatt tomt ännu.

Från Löka ångbåtsbrygga rakt fram sedan till vänster upp till stora vägen - höger några 100 meter till tomten som är på vänster sida, se skyltar.

UNDERSÖKNINGSPLIKT
Utgångspunkten att köparen måste undersöka fastigheten brukar kallas köparens undersökningsplikt . Kraven på köparens undersökning är långtgående. Fastigheten skall
undersökas i alla dess delar och funktioner. Finns det möjligheter måste köparen även inspektera vindsutrymmen, krypgrunder och andra svårtillgängliga utrymmen. Särskild
uppmärksamhet bör ägnas åt fuktskador (speciellt i källare och på vinden), rötskador, skador på vatten- och avloppsanläggningar, sprickbildningar i fasad och grundmur samt skorstensstock.
Upptäcker köparen vid sin undersökning fel eller symptom på fel i fastigheten eller är fastigheten över huvudtaget i sådant skick att fel kan misstänkas, skärps kraven på köparens
undersökningsplikt. Även de uppgifter säljaren lämnar påverkar undersökningspliktens omfattning.
BESIKTNING - Vi överlåter åt köparna att själva anlita låta besikta fastigheten så hela undersökningsplikten har fullgjorts av köparna. I kontrakt införs en helt öppen § ang besiktning vilket innebär att köparna kan avstå köp efter besiktning och återfå hela erlagda handpenningen och utan skadestånd från någondera part.
BUDGIVNING:
Vi tillämpar s.k. öppen budgivning. Detta innebär att alla kan få information om vilka bud som inkommit. Säljarna har fri prövningsrätt. Detta innebär att säljaren avgör när, hur, till vem samt för vilket pris säljaren vill sälja. Samtliga som deltar i budgivningen accepterar att fastighetsmäklaren redovisar budgivningen och budgivarnas namn.
I det fall det kommer in bud till mäklaren efter att budgivningen är avslutad, men innan köpeavtal har undertecknats, är mäklaren skyldig att framföra budet till säljaren som får avgöra om denne vill avfärda eller anta budet.
FÖRSÄLJNING FÖRE VISNING:
Ibland kan ett bud inkomma före planerad visning. Mäklaren är skyldig att framföra budet till säljaren. Säljaren avgör om de skall acceptera budet eller ej. Det är att rekommendera, att samma dag som visning sker, gå in på Hemnet för att försäkra sig om att fastigheten finns är till salu. Säljaren avgör om mäklaren, i samband med ett bud som läggs före planerad visning, skall kontakta övriga spekulanter. Säljaren kan även ge mäklaren direktiv att avböja samtliga bud före visning.
Lagfartskostnad utgår med 1,5 % av köpeskillingen + 825 kronor i stämpelskatt. (avser fysiskt person).
Pantbrevskostnad för nya pantbrev 2% på uttaget belopp. Fastighetsskatt/avgift utgår med 8 349 kr/år för 2020.
Uppgifterna i objektbeskrivningen härrör huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.

Läs mer hos mäklaren
Fredblads Fastighetsbyrå AB