Torsby krokväg 2B (prel. adress)

Värmdö - Torsby, Värmdö kommun Se på karta

3 000 000 kr

Bostadstyp
Tomt
Upplåtelseform
Äganderätt
Tomtarea
2 735 m²
Driftkostnad
14 471 kr/år
Antal besök
2 405
Dagar på Hemnet
21

Med avskilt läge i en av Torsbys äldre och mer natursköna delar finns nu möjligheten att förverkliga familjens husdrömmar. Tomten bereds infart via skaftväg från Torsby Krokväg. Tomten utgörs idag av orörd naturmark med inslag av tall, lövträd, ris och berg i dagen. Den västra delen av tomten lämpar sig väl för nybyggnation då marken här är förhållandevis plan och därmed enkel att exploatera.

Förhandsbesked finns för nybyggnation i ett våningsplan med en byggnadsyta (BYA) om 150 kvm. Huset placeras med fördel i enighet med bilagt kartförslag, alternativt mer mot nordöst för att därmed frigöra ytterligare yta för trädgård i söder och väster. Höjdskillnaden ned mot den östra delen av tomten ger samtidigt en naturlig avskärmning från både stamfastigheten i sydöst samt Värmdövägen i öster. Nedanför bergsklacken i öster finns möjlighet att anlägga trädgård med gröna ytor och odlingar. I norr gränsar tomten till orörd naturmark.

Det går bra att åka ut och känna in fastigheten på egen hand. Vänligen respektera gränserna mot de närmsta grannar. Tomten är gränsutstakad av Lantmäteriet, ett förrättningsarbete som beräknas avslutas i skiftet september oktober. Gränsen mot stamfastigheten Torsby 1:206 är uppmärkt genom avspärrningsband. Prel. tomtkarta finns bilagd under fakta och dokument.

Denna fastighet är belägen i detaljplaneområde Torsby T3, ett område där den av kommunen föreslagna detaljplanen efter överklagan inte vunnit laga kraft utan istället dragits tillbaka till ritbord. Parallellt har nu området försetts med kommunalt vatten och avlopp. För denna fastighet kommer anslutningspunkt beredas från gatan utmed Torsby Krokväg, här finns även elskåp samt infrastruktur för framtida fiberindragning.

Givet att fastigheten fortsatt utanför planlagt område vilket innebär att byggrätten inte är reglerad. Värmdö kommun behandlar och beviljar bygglov först efter ansökan. Antingen väljer man att nytta befintligt förhandsbesked, alternativt söker man nytt bygglov efter egen preferens. Attefallsreglerna tillämpliga. Bostadshus skall uppföras minst 30 meter från Värmdövägen, se markering på bilagd tomtkarta. Vid bygglov närmare än 30 meter för komplementbyggnad/garage remitteras Trafikverket för att se om det är en lämplig placering.

Fastigheten förmedlas med friskrivningsklausul avseende skicket på befintlig byggnad. Den spekulant som ser ett större värde i byggnaden ombeds undersöka denna extra noggrant.

Läget är naturskönt med absolut närhet till såväl skogsområden med vandringsleder som Torsbyfjärden och Stockholms inlopp i söder. De orörda skogarna är rika på både svamp och bär. Inom bekvämt promenadavstånd finns ett antal olika badplatser, bland annat Kilsviken som erbjuder både sandstrand och klippbad. Som boende i området finns det möjlighet till båtplats via Torsby båtägarförening. Därtill närhet till ett flertal golfbanor, ridklubbar samt idrottsföreningar. På helgen blir det närbelägna Siggesta Gård ett naturligt resmål samtidigt som närheten till Stenslätten och färjorna till Rindö och Waxholm ger läget en extra dimension.

Kommunikationerna in till stan är goda. Utmed Värmdövägen avgår bussar med regelbunden trafik in till Slussen, en resa som tar ca 45 min, medan resan med bil tar ca 30 minuter. I och med detaljplaneutbyggnaden av området finns planer på att förlänga buss 474 så att den får slutstation i Torsby istället för Hemmesta, något som då skulle öka turtätheten rejält.

Läs mer hos mäklaren
Bjurfors Värmdö

Kontakta mäklaren

Johan Wahlberg

Bjurfors Värmdö
Mäklare Johan Wahlberg, Bjurfors Värmdö
070-782 00 74

Visningstider

För bokad eller privat visning sker anmälan hos mäklaren.