Lövgärdet, Göteborgs kommun

Lövgärdet; Par/Kedje/Radhus