Åkers styckebruk, Strängnäs kommun

Åkers styckebruk; Tomter