Säkrare bostadsköp med nytt initiativ

I media har det varit stor uppmärksamhet kring nyproduktionsmarknaden. Med initiativet Trygg bostadsrättsförening vill Skanska göra det lättare och tryggare att köpa en nyproducerad bostad. 

Den senaste tiden har det stormat kring bostadsmarknaden, och i media har det varit stor uppmärksamhet kring nyproduktionsmarknaden. Man har belyst allt från ogiltiga avtal och otydligt formulerade ekonomiska planer till inflyttningstider som skjutits upp med flera år. 

– Det har varit mycket negativa skriverier kring nyproducerade bostäder, men vi känner inte igen oss i den bilden. Det är vissa nya och mindre seriösa aktörer som hittat på kreativa affärsupplägg och rundat många hörn. Vi som varit med ett tag jobbar på ett helt annat sätt, säger Magnus Lambertsson, försäljnings- och marknadschef på Skanska Nya Hem. 

Skanska vill stärka konsumentskyddet på bostadsrättsmarknaden och tillsammans med erfarna och seriösa bostadsproducenter som bland andra Peab, JM och Veidekke har de arbetat fram branschinitiativet Trygg bostadsrättsförening. Bostadsproducenterna bakom initiativet vill se en större enhetlighet och ökad tydlighet i utformningen av de nyproducerade lägenheternas finansiella, tekniska och juridiska villkor. 

– Framför allt handlar det om att köparen ska få tydlig information. Det ska vara tryggt att köpa en nyproducerad bostad. Trygg bostadsrättsförening är en kvalitetsstämpel där man får tydlig information gällande bostadsrättsföreningens ekonomi, långsiktighet och garantier.

För många är bostadsköpet den största investeringen man gör. Efter den senaste tidens medierapportering om nyproduktionsmarknaden har köparna börjat ställa allt fler frågor.

– De ställer fler frågor kring föreningarnas uppbyggnad och vad som händer om man inte kan fullfölja avtal. Det är viktiga frågor och positivt att kunderna ställer dem. Många undrar förstås när man får flytta in. I vårt fall går vi ut med vilken månad inflyttning görs, men vissa bolag kan skriva ”andra halvåret” i avtalen. Det känns oseriöst.

Vad är det viktigaste att tänka på när man köper en nyproducerad lägenhet?

– Att man läser igenom avtalen noga och förstår varenda punkt. Läs på ordentligt, ställ frågor om något känns otydligt och rådfråga någon annan än säljaren du köper av. Man ska vara precis lika noggrann oavsett om man köper nybyggt eller begagnat. 

Att Skanska har lång erfarenhet av att bygga bostäder gör inte bara att bolaget har en ekonomisk trygghet, det gör även att bostäderna håller hög kvalitet.

– Många av oss större aktörer har lång erfarenhet av att bygga bostäder. Vi har lärt oss vilka produkter som funkar och vilka som inte gör det. 

Skanska har dessutom valt att hålla alla garantier i det egna bolaget.

– Vissa aktörer lägger garantin i ett nytt bolag. Men finns det inte pengar i det bolaget är garantin verkningslös, då kan man inte betala framtida skador.

På Skanska märker man att försäljningen av nyproducerade bostäder har mattats av. I utbyggnadsområdena är utbudet stort, vilket gör bostäderna svårsålda. Däremot går så kallade ”infill-projekt”, där man utvecklar redan bebyggda områden, fortfarande bra. 

– Generellt är Stockholmsområdet extra trögt, och Uppsala har ett överutbudsproblem. Men Öresundsregionen fungerar bra. Vårt Ikea-samarbete Boklok, där vi erbjuder yteffektiva lägenheter som passar en stor målgrupp, går också väldigt bra. 

Hur kommer bostadsmarknaden att utvecklas framöver?

– Vi kommer att se en bättre balans mellan utbud och efterfrågan och ett bortfall av många oseriösa aktörer. Vi som har varit med några år vet att marknaden går i cykler. Så länge man köper och säljer i samma marknad behöver man inte vara orolig. 

Kommer en nyproducerad bostadsrätt från Skanska att ha stigit i värde om tio år?

– Jag tror på en fortsatt positiv värdeutveckling på lång sikt. Men under de tio åren kan marknaden hinna både gå upp och ner. 

Trygg bostadsrättsförening i korthet

Kvalitetsmärkningen Trygg bostadsrättsförening underlättar för den enskilde bostadsrättsköparen. Köparens förutsättningar förbättras för att bedöma och jämföra de ekonomiska åtagandena och riskerna vid förvärvet av en nyproducerad bostad. Rekommendationerna bidrar till att synliggöra, och därmed motverka, förekomsten av ekonomiskt osunda bostadsrättsföreningar. Det ger även alla aktörer möjlighet att konkurrera på lika villkor.

Bakom initiativet står Skanska, JM, Peab, Veidekke, Obos, Besqab, Rikshem och Bostadsrätterna. 

Här kan du läsa om hur svenskar vill bo i framtiden.