Ny data visar – rekordmånga vill flytta

Trots rådande pandemi vill rekordmånga Hemnetbesökare flytta, det visar en ny undersökning. Men även annan data visar tecken på en aktiv bostadsmarknad.

I Hemnets köparbarometer som går ut varje månad frågas ett urval av Hemnets besökare om de planerar att köpa bostads de kommande sex månaderna. Under de tre år som detta gjorts har det aldrig tidigare varit så hög andel som uppger att de planerar att köpa som nu i september. Om vi jämför med september 2019 är det 13 procentenheter fler som planerar att köpa bostad 2020.

– En orsak skulle kunna vara att många nu ser om sin boendesituation då fler faktiskt spenderar mer tid hemma. Det man kan konstatera är att den här situationen i alla fall inte skrämt bort bostadsköparna trots prognoser med kraftiga prisfall och allmän ekonomisk oro, säger Erik Holmberg, analytiker på Hemnet. 

Hemnetbesökarnas preferenser har också förändrats, visar en Hemnetundersökning som gjordes tidigare i år. 14 procent värdesätter trädgård högre än tidigare och 8 procent uppger att de värdesätter större boyta högre än tidigare. 6 procent svarar att de värdesätter att bo centralt lägre än tidigare medan 7 procent värdesätter möjligheten till hemmakontor högre än tidigare. Du kan läsa mer om undersökningen här.

Enkelt sammanfattat, svenskarnas sug på bostäder är stort. Och så kommer det sannolikt se ut under hösten. 

– Vi ser även andra tecken på en hög efterfrågan i vår data. Delvis genom de höga säljvolymerna vi haft de senaste månaderna. Men också genom att antalet besökare på bostadsannonserna har legat på rekordnivåer, säger Erik Holmberg.

Bankdata pekar på lågt Boindex

Varje kvartal släpper Swedbank sitt Boindex som mäter hushållens köpkraft vid köp av bostad och publiceras varje kvartal. Ett boindex på 100 betyder att hushållen lägger 30 procent av den disponibla inkomsten på boendeutgifter vid köp av en bostad. Arturo Arques, privatekonom på Swedbank, menar att siffrorna pekar på högre bostadspriser. Han förklarar varför.

– Historiskt har det visat sig att sannolikheten för stigande bostadspriser ökar när boindex är över 100 det vill säga när hushållen lägger mindre än 30 procent av den disponibla inkomsten på boendeutgifter. Swedbank Boindex för kvartal 2 2020 visar att Boindex ligger på 114. Det betyder att hushållen lägger 26 procent av den disponibla inkomsten på boendeutgifter. Det tillsammans med ett lågt utbud av inte minst småhus talar mer för högre än lägre bostadspriser, säger han.

Hur tycker du att jag bör agera på den rådande marknaden som säljare respektive köpare?

– Hur du agerar på bostadsmarknaden bör därför främst bero på storleken på din plånbok. Har du små marginaler i hushållsekonomin kan det vara klokt att sälja först och köpa sedan med så kort tidsrymd som möjligt så att du agerar på samma marknad. Ha god framförhållning och bestäm redan från början vad boendet får kosta. Se till att ha ett aktuellt lånelöfte, säger Arturo Arques.

Han pekar på vikten av att utvärdera olika fastighetsmäklare och jämför vad deras arvoden ligger på. Att ha en god framhållning är också av stor vikt.

– Nästan alla som säljer en bostad ska också köpa en bostad. Har du inte redan köpt en bostad så kan det vara bra att försöka flytta fram tillträdesdagen så långt som möjligt. Tänk på att det är en mängd saker som ska göras inför en flytt. Vänta inte med att göra det i sista stund. Tänk också på att du får dra av vissa saker av dina utgifter för försäljningen – till exempel flyttstädning, fotografering och homestyling, säger Arturo Arques.

Läs Swedbanks Boindex-rapport här.