Små förändringar av köparnas prisförväntningar

Av de tillfrågade besökarna på Hemnet i början av september, var det 42 procent som uppgav att de planerar att köpa bostad det kommande halvåret. Det innebär att köpbenägenheten ligger kvar på samma nivå som i motsvarande undersökning för en månad sedan men minskar med 3 procentenheter jämfört med september 2020.

Gör som 100 000 andra redan gjort – registrera dig för Hemnets nyhetsbrev.

Att köpbenägenheten nu minskar tydligt på årsbasis påverkas sannolikt av att samhället börjar öppna upp mer och att det stora boendefokus som präglat marknaden under pandemin avtar något. Nu har också den tidigare möjligheten att pausa amortering av sitt bolån slutat gälla vilket också kan ha påverkat köpintentionen.

Det ska dock nämnas att köpbenägenheten fortsatt ligger relativt högt jämfört med de senaste åren och utvecklingen kan ses som en normalisering. Undersökningen som ligger till grund för Köparbarometern genomförs i början av varje ny månad vilket innebär att resultatet i denna augusti-rapport avser siffror från i början av september.

– Prisförväntningarna ligger kvar på ungefär samma nivå som under föregående månad. Det är framförallt andelen som tror på oförändrade priser som ökar vilket talar för en något mer försiktig marknad än under våren. Att den tidigare pandemieffekten, med ett stort fokus på boendet, nu börjar avta något samtidigt som amorteringskravet återinförs talar också för det. Å andra sidan har vi en fortsatt god konjunktur och rekordlåga bolåneräntor vilket mycket väl skulle kunna bidra till en stabil prisutveckling under hösten, säger Hemnets marknadsanalytiker, Erik Holmberg.