Nyproduktionspriserna vände upp under pandemin

Priset på nyproducerade bostäder ökar och är nu nära de tidigare toppnivåerna från 2017, visar ny statistik från Hemnet. 

– Vi har haft en nedåtgående trend för priset på nyproduktion sedan 2017, men just när pandemin kom vände priserna upp igen och de är nu uppe i samma nivåer som 2017, säger Erik Holmberg, analytiker på Hemnet. 

Trendbrottet har sannolikt till stor det att göra med pandemin, som ökar efterfrågan på bostäder, menar han. 

Priset på successionsbostäder var efter en tid uppe i nya rekordnivåer igen, samtidigt som utgångspriserna för nyproduktion fortsatte gå lägre, mätt som ett 12 månaders medelvärde. Dock syntes ett trendbrott i början av 2020 även här och priserna på nyproducerade bostäder är nästan tillbaka till toppnivån 2017. 

– Vi ser också i våra data att det finns ett stort intresse för nyproduktion, med höga säljvolymer. Sannolikt upplever byggbolagen att efterfrågan är stark och att de därför har möjlighet att höja sina priser, säger Erik Holmberg.

På bostadsmarknaden kan det nu finnas en osäkerhet på vad som kommer att hända när livet börjar återgå till det normala, menar han.

– I Stockholm har vi sett hur priset på nyproduktion planat ut på senare tid. Lite spekulativt kan man tänka sig att det finns en viss försiktighet hos byggbolagen om vad som kommer att hända med bostadsmarknaden och bostadspriserna när pandemin verkar gå mot sitt slut.