Skärpta regler på bostadsmarknaden

Tidigare har mycket kring bostadsrätter varit oreglerat i Sverige, men det vill riksdagen ändra på. Nu ska en rad olika reformer klubbas för att få en tryggare bostadsmarknad, skriver Svenska Dagbladet.

Få nyheter om bostadsmarknaden direkt i din inkorg – varje vecka. Skriv upp på Hemnets nyhetsbrev här.

Nu ska det kännas tryggare att både köpa och bo. De nya reglerna kommer gälla såväl nyproduktion som befintligt bestånd i det lagförslag som alla partier nu står bakom inför en omröstning den 14 juni. Lagändringarna påverkar miljontals svenskar, från köpare till bostadsrättsföreningar, mäklare och byggare. 

Så ska ekonomin regleras 

Den nya lagen tvingar föreningar att vara transparenta i sin ekonomiska position. Idag finns en rad bostadsrätter i Sverige där ekonomin ser strålande ut, men där räntekänsligheten är väldigt stor. Dessa är de nya lagarna som rör ekonomin i en förening:

  • Föreningen blir skyldig att redovisa hur mycket avgiften ökar om räntan stiger i årsredovisningens förvaltningsberättelse. 
  • Föreningar måste även lyfta fram andra nyckeltal, som årsavgift, sparande, föreningsskuld och energikostnad per kvadratmeter. 
  • Årsredovisningen ska upplysa om föreningens möjlighet att finansiera sina framtida ekonomiska åtaganden om den går med förlust. 
  • Årsredovisningen måste innehålla en kassaflödesanalys. 

Nya regler i förhandsavtal 

Vad gäller nyproduktion finns det mycket som tidigare varit oreglerat. Idag finns exempelvis inga krav på att både säljare och köpare ska skriva under förhandsavtalen och det har inte heller funnits några regler kring intervallet för inflyttningsdatumet – det vill man ändra på. Här är några av de nya reformerna: 

  • Både bostadsrättsföreningen och köparen ska skriva under för att avtalet ska vara giltigt. 
  • Man ska i avtalet tydligt peka ut om exempelvis garage, terrass eller källarförråd ingår i bostadsrätten. 
  • Köparen ska i förhandsavtalet få besked kring hur bygglovet ser ut. 
  • Tidpunkten då köparen ska få flytta in ska anges som ett max tre månader långt tidsintervall.
  • Man inför sju dagars ångerrätt på förhandsavtal. 

Mäklarnas transparens 

Nu sätts krav på att mäklarna ska bli mer transparenta. I objektsbeskrivningen behöver bostadsrättens “indirekta skuldsättning” redovisas, vilket innebär att den som köper i en hårt skuldsatt förening där tillfälligt låga räntor döljer potentiella avgiftshöjningar ska få en tydlig bild av sin blivande andel av föreningens skuld.

De flesta lagförändringarna träder i kraft den 1 januari 2023, medan några dröjer ytterligare ett år.