Oron kring höjda räntor och fallande bopriser minskar viljan att köpa nyproduktion

I den halvårsvis återkommande undersökningen kring intresset för nyproducerade bostäder minskade andelen som kan tänkas sig köpa nyproduktion till 40 procent, från 44 procent i januari. Undersökningen vänder sig till besökare i Hemnets bostadssök, där de som planerar att köpa bostad den kommande tolvmånadersperioden får frågan om de kan tänka sig köpa en nyproducerad bostad.

Av alla tillfrågade svarade 41 procent att de planerar att köpa bostad den kommande tolvmånadersperioden. Av dessa svarade 40 procent att de kunde tänka sig en nyproducerad bostad. Att jämföra med 44 procent i januari vilket var den högsta nivån vi sett sedan undersökningen startades i januari 2019. Samtidigt var det 37 procent av de tillfrågade köparna som svarade att de inte kunde tänka sig nyproduktion och resterande 23 procenten var tveksamma.

Andelen som kan tänka sig köpa nyproduktion har under åren legat relativt stabilt men med en tydlig ökning de två senaste halvåret, sannolikt framför allt som en följd av den starka prisutvecklingen på bostadsmarknaden. Nu är prisutvecklingen på bostadsmarknaden en annan och det är också en trolig förklaring till nedgångenen. 

“Vid köp av en nyproducerad bostad är det ofta längre tid till inflyttning än vad som är fallet på successionsmarknaden. Det innebär att köparen behöver stå med dubbel risk under en period, vilket man i högre utsträckning drar sig för i den typ av marknad vi har idag där många tror på fortsatta prisnedgångar.  Sannolikt är detta förklaringen till den minskning i intresset för att köpa nyproduktion som vi nu ser”, säger Hemnets Marknadsanalytiker Erik Holmberg.

Att 41 procent planerar bostadsköp de kommanden 12 månaderna och 40 procent av dem kan tänka sig köpa nyproduktion innebär att 16 procent av besökarna i Hemnets bostadssök kan ses som aktiva bostadssökare på nyproduktionsmarknaden. Det innebär 6,4 miljoner* besök per månad i Hemnets bostadssök, av personer som aktivt letar nyproduktion. 

*Baserat på 40 miljoner sessions i Hemnets bostadssök i genomsnitt per månad under det första halvåret 2022.