Hemnet startar insamlingskampanj till UNHCR

För många innebär december mörka, kalla men mysiga stunder hemma med familjen med levande ljus och pepparkaksbak. Men för miljontals flyktingar runtom i världen är situationen akut, med allvarlig brist på både mat och boende. 

Hemnets vd Cecilia Beck Friis och UNHCRs generalsekreterare Åsa Widell.

UNHCR gör ett ovärderligt arbete för att snabbt och effektivt hjälpa de som har det värst ställt på grund av krig och konflikter. Med kyla och vinter blir situationen på många håll än mer akut. I samarbete med Sverige för UNHCR har Hemnet denna jul startat en insamling för att bidra med tak över huvudet till familjer som tvingats fly från sina hem. Vi fick möjlighet att prata med Sverige för UNHCRs generalsekreterare Åsa Widell för att förstå mer om deras arbete.

Var med och bidra till Hemnets och Sverige för UNHCRs insamling 

UNHCR grundades i början av 50-talet med uppdraget att hjälpa de 1,3 miljoner människor som var på flykt i Europa efter andra världskriget. Tanken var att UNHCR skulle upplösas efter tre år men behovet av att hjälpa flyktingar har bara ökat under årtiondena. Idag finns det cirka 100 miljoner människor på flykt, vilket är en fördubbling jämfört med för tio år sedan. UNHCR har knappt 19 000 medarbetare som är verksamma i över 130 länder och har en exceptionell förmåga att snabbt hjälpa människor i krissituationer. Sverige för UNHCRs generalsekreterare Åsa Widell berättar:

UNHCRs generalsekreterare Åsa Widell.

– Vi kan vara på plats var som helst i världen inom 72 timmar för att leverera akut nödhjälp till  600 000 människor när en katastrof inträffar. Det finns också många människor som är på flykt under decennier och som ofta får se sina barn växa upp i flyktingläger. Vårt arbete är därför också långsiktigt och handlar om att stötta människor kring frågor som utbildning och självförsörjning. UNHCR:s unika FN-mandat innebär att vi måste hjälpa alla världens flyktingar så länge som de befinner sig på flykt.

Engagemang utan motstycke för Ukrainas flyktingar

Den 24 februari invaderade Ryssland Ukraina, vilket har orsakat den största flyktingkrisen i Europa sedan andra världskriget. Enligt Åsa Widell har det fruktansvärda kriget skapat ett stort engagemang hos människor som vill bidra.

– Vi har sett en otrolig vilja att hjälpa till i år. Sverige är faktiskt ett av de länder i världen som skänkt allra mest pengar till UNHCR för att hjälpa människor i krigets Ukraina. Det är en uppslutning som saknar motstycke. Och trots att vi sett en växande ekonomisk oro även i Sverige håller människors benägenhet att stötta i sig. Det kanske har blivit ännu lättare att sätta sig in i flyktingarnas svåra situation när man oroar sig för egen del.

Boendet centralt för att ge flyktingar ett bättre liv

Ett viktigt fokusområde för UNHCR är att säkerställa att flyktingar har ett så bra boende som möjligt. Ambitionen syns till och med i organisationens varumärke, som utgörs av två skyddande händer som bildar ett tak över en människa. Åsa Widell förklarar varför just boende har en så viktig roll i deras arbete. 

– Att ha tak över huvudet och ett eget hem är ett så grundläggande mänskligt behov. I en krissituation är skydd mot vädrets makter ofta en fråga om liv eller död. Tält är en vanlig lösning som ger en mer dräglig situation i akuta lägen för den som är på flykt. Hon fortsätter:

– Vi är samtidigt väldigt stolta över vårt samarbete med det svenska företaget Better Shelter och IKEA som tagit fram ett hus som levereras i platta paket och som är väldigt enkla att distribuera ut i världen och lätta att bygga ihop. Det gör verkligen en otrolig skillnad för människors – och i synnerhet kvinnors och flickors – trygghet med låsbar dörr och solceller på taket som ger ström.

Vad skulle du säga till någon som undrar hur stor skillnad en gåva på 100 kronor gör? 

– Vi är helt beroende av stöd från människor och företag och varje krona spelar stor roll. 585 kronor räcker till att hålla en familj varm och mätt i en månad. 170 kronor kostar vinterkläder till ett barn och 93 kronor räcker för ett livsviktigt matpaket, svarar Åsa Widell.

Hon fortsätter:

– I år har vi som sagt sett ett stort engagemang men samtidigt börjar vi om på noll varje år. Vi är därför särskilt tacksamma för alla som väljer att bli månadsgivare. Det skapar en större förutsägbarhet i vår verksamhet så att vi kan planera vår hjälpinsatser bättre.

Hemnet utökar sitt sociala engagemang

Hemnets arbete kring socialt ansvar utgår från den mänskliga rättigheten till ett eget hem och en nyckel att låsa om sig. Under flera år har bolaget stöttat Stockholms Stadsmission och deras initiativ Bobyrån för att bidra till att människor i utanförskap och utsatthet ska få möjlighet att starta om i ett eget hem.

Hemnets vd Cecilia Beck Friis.

Under 2022, när krig bröt ut i Europa, adderades Sverige för UNHCR till de organisationer vars arbete Hemnet stöttar. Hemnets vd Cecilia Beck Friis kommenterar företagets sociala engagemang.

– Utan tryggheten med ett eget hem är det svårt att få mycket annat i livet att fungera och för människor på flykt är naturligtvis tak över huvudet många gånger helt livsviktigt. Med vinter och kyla blir situationen än mer akut, och vi hoppas att våra besökare, kunder och partners tillsammans med oss vill vara med och bidra till UNHCRs viktiga arbete genom den insamling vi satt igång nu i december. Cecilia Beck-Friis avslutar:

– Det är mycket som pengarna ska räcka till inför jul, inte minst i år med ökade kostnader på alla fronter. Men även om man bara kan avvara en liten summa så kan det räcka väldigt långt, om vi är många som är med och bidrar.

Var med och bidra till Hemnets och Sverige för UNHCRs insamling