Så väljer du rätt värmepump till villan

Grattis, om du läser den här artikeln har du kanske bestämt dig för att satsa på en miljövänlig energikälla som är bra för plånboken. Jämfört med ett hus som värms upp med direktel kan den årliga energibesparingen du får med värmepump ligga på över 60 procent.

Det kan kännas som ett svårt val att hitta rätt värmepump. Men lugn, här är guiden som gör det enklare att välja.

Många olika värmepumpar

Det finns idag många olika sorters värmepumpar, men egentligen är valet inte så klurigt.

Ofta delas värmepumpar in i två kategorier. Den ena kategorin kallas markvärmepumpar och gemensamt för dem är att de utnyttjar energi som lagras i marken i någon form: Det handlar om bergvärme-, sjövärme- och jordvärmepumpar.

Dessa pumpar är effektiva värmekällor som går att använda lika bra året runt, men som kräver att någon typ av markarbete utförs hemma.

Den andra kategorin är luft/vattenvärmepumpar som hämtar sin energi från luften. De är relativt enkla att installera men ger sämre effekt när det blir riktigt kallt på vintern, framförallt i norra Sverige.

Båda typerna av pumpar, det vill säga markvärme och luft/vattenvärme, värmer både luft och varmvatten i ditt hem. Det är en viktig skillnad mot luft/luftvärmepumpar som endast kan värma upp luften i ditt hem.

Bergvärmepump

Fördelar: Jämn värme under hela året, lämplig för små tomter, liten inverkan i trädgården, effektiv/hög verkningsgrad, kan ge komfortkyla på sommaren, ingen utomhusdel

Att tänka på: Kräver borrning, större investering på kort sikt, kräver tillstånd hos kommunen

Sjövärmepump

Fördelar: Jämn värme under hela året, lämplig om du bor nära sjö/vattendrag, ingen borrning behövs, liten inverkan i trädgården, effektiv/hög verkningsgrad, ingen utomhusdel

Att tänka på: Stor investering på kort sikt, kräver tillstånd från kommunen

Jordvärmepump

Fördelar:Jämn värme under hela året, lämplig för större tomter, ingen borrning behövs, lägre installationskostnad än för bergvärme, effektiv/hög verkningsgrad, ingen utomhusdel

Att tänka på: Utrymmeskrävande, kräver grävning och återställande av gräsmatta

Luft/vattenvärmepump

Fördelar:Ingen påverkan på tomten, ingen borrning behövs, lägsta installationskostnaden, effektiv/hög verkningsgrad

Att tänka på: Kräver utomshusdel som kan ge upphov till buller, inte tillräcklig effekt i norra Sverige på grund av kyla

Intresserad av en kostnadskalkyl?

Kontakta gärna en CTC-partner och boka in ett kostnadsfritt hembesök. Denne kan rekommendera vilken värmepump som lämpar sig just för ditt hus. Priset varierar beroende på modell och installation.

Med CTC:s snabbkalkyl kan du enkelt räkna ut ungefär hur mycket du kan spara på att byta till värmepump – klicka här.