Att låna till nyproduktion – så går det till

Att få ett bolån till en nyproducerad bostad kan skilja sig från ett vanligt bolån. Amir Tadjerbashi på BlueStep förklarar hur det går till.

– Den stora skillnaden är att lånelöftet sträcker sig längre än ett vanligt lån. Det är inte ovanligt att det är två år mellan att vi ger lånelöftet till att kunden får nycklarna till sin nya bostad. En vanlig bostadsaffär sker mycket fortare, ibland är det bara ett par månader från lånelöfte till inflyttning. Då har vi gjort en vanlig kreditprövning, den räcker i tre månader och då hinner affären både inledas och avslutas, berättar Amir.

bluestep1

Att köpa en nyproducerad lägenhet eller villa innebär en lite annorlunda låneprocess än när du köper en redan befintlig. Här kan du läsa mer om att köpa nyproduktion.

Eftersom väntetiden på en nyproducerad bostad ofta är lång innebär det också att kundens ekonomi kan komma att förändras, både till det bättre och till det sämre. – Risken att något händer i kundens ekonomi och även på bostadsmarknaden är såklart högre när ett lånelöfte sträcker sig över en lång tid, säger Amir. Men det finns rutiner för om något inträffar, till exempel om räntorna går upp eller om kunden blir av med sitt jobb. Lånelöften är alltid preliminära och de omprövas när det är dags för tillträde och löftet ska förvandlas till ett riktigt bolån.

Hur går det till när ni lämnar ett lånelöfte? – Jag pratar med kunden och tar reda på fakta såsom inkomst och vilket projekt de vill ha lånelöfte till. Jag tittar på projektet, gör en kreditupplysning och sedan en kalkyl. Är allt okej kan en kund få ett preliminärt besked av mig redan på telefon och så skickar jag ut bolånehandlingar via e-post. Men vi är tydliga med förutsättningarna för lånelöftet, att det är preliminärt tills det är signerat av oss och kunden.

bluestep2

Det kan vara lång tid mellan köp och inflytt i Nyproduktion och mycket kan hända med ekonomin under tiden.

Vad händer efter lånelöftet? – Är kunden tidigt ute i processen skrivs ett förhandsavtal mellan kunden och bostadsrättsföreningen. Ett förskott på insatsen ska betalas och bostaden reserveras då för kunden. Tre till sex månader före inflyttning tecknar kunden ett upplåtelseavtal med bostadsrättsföreningen och betalar då handpenning motsvarande 10 % av köpeskillingen. Var kunden med tidigt i processen och tecknade ett förhandsavtal räknas det beloppet av från de 10 % som nu ska betalas in. Betalning av lägenheten ska normalt ske cirka en vecka innan tillträdet. Då betalar köparen in sin del av köpeskillingen till banken och vi ser till att lägenheten blir fullbetald med hjälp av kundens lån.

bluestep3

Amir Tadjerbashi arbetar med bolån på Bluestep.

Finns det skäl att inte ge kunden ett bolån? – Ja, ibland måste vi säga nej. Det är när nyproduktionen verkar osäker, den kan ha ett läge som är svårare att värdera, att byggherren är liten eller nystartad eller att fastigheten är liten med få lägenheter. Det kan också vara kundens privatekonomi som inte går ihop. I slutändan är det ju kunden som ska klara kostnaderna för lånet och det är något vi aldrig kompromissar med.

Läs mer om lånelöfte och bolån på Bluestep.