Norrvidinge 13:1

Svalöv, Svalövs kommun Se på karta

3 995 000 kr

Bostadstyp
Tomt
Upplåtelseform
Äganderätt
Tomtarea
4 830 m²

Välkommen till Norrvidinge och alla chanser till en välplanerad nybyggnation. I föreliggande förslag så byggs det 12 radhus i två etapper med 15 tillhörande parkeringsplatser, cykelparkering & grönytor eller delas marken upp i 5 tomter från 540 kvm till 940 kvm. De fem husen fördelar sig på storlek mellan 130 kvm - 155 kvm med garage, carport och en gemensam parkering för besökande gäster.

Ni planerar själv och ansöker om avstyckning samt ansökan om bygglov. Ritningar som bifogas marknadsföringen är tänkt som inspiration och bygger på nuvarande befintlig bebyggelse med en vacker kyrka runt knuten.

Helt enkelt ett härligt lantligt läge med möjligheter till uteplatser i solsäkra väderstreck och närhet till 108:an med utmärkta kommunikationer.

Antagandehandling förbereds just nu internt, följande ändringar har skett;

Fasad ska utformas i rött tegel, ljus puts och/eller faluröd träpanel, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Tak ska vara av röda pannor, svart papp, band täckning med svart och/eller röd plåt,
platta eller sinuskorrigerade fibercementskivor i grå kulör, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Mur eller häck ska uppföras med en lägsta respektive högsta höjd på 0,8 till 1,1 meter över
marknivån. Utfart får finnas., PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

37-45 graders takvinkel, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Detta är utifrån kulturmiljöinventeringen som Paul från WSP tog fram, det är också lagt till lite prickmark för att säkerställa att byggnationen inte kan klumpas ihop till en stor byggnation, vilket Länsstyrelsen vill ta höjd för.

Går till antagande i nämnden 18 augusti. Därefter antas den i Kommunfullmäktige, formellt. Det betyder att detaljplanen antas formellt den 29 augusti i KF, och därefter vinner den laga kraft tre veckor efter detaljplanen har anslagits. Den anslås som regel en 1 vecka efter att den antas den 29 augusti.

Läs mer hos mäklaren
Svensk Fastighetsförmedling Landskrona

Kontakta mäklaren

Pernilla Corsing

Svensk Fastighetsförmedling Landskrona
Mäklare Pernilla Corsing, Svensk Fastighetsförmedling Landskrona
+46709501899