Mäklare Daniel Nordin

Daniel Nordin

Om mig

Mäklaren har inte skrivit någonting om sig själv.
Mäklarens försäljning på Hemnet
Hörset Norrby 1, Vittaryd, Ljungby kommun

Hörset Norrby 1

Gård/Skog
Vittaryd, Ljungby kommun
7 500 000 kr
74,8 ha tomt

Fastigheten Ljungby Hörset 1:23 utbjudes till försäljning enligt uppdrag. Rejäl jord-/skogsbruksfastighet belägen ca 4 km söder om Vittaryd. Gården erbjuder ett trivsamt lantligt boende med goda möjligheter till jord- och skogsbruk, mindre djurhållning, jakt m.m. Fin gårdsbild med mangårdsbyggnad och tillhörande ekonomibyggnation. Naturskönt och privat läge med jordbruksmark och lövskog strax intill. Nyare installationer finns med värmepump luft/vatten, djupborrad vattenbrunn, avlopp och fiber. Välarronderad fastighet med total areal ca 74,8 ha i ett skifte, varav produktiv skogsmark ca 40,8 ha, impediment myr ca 14,3 ha, jordbruksmark ca 18,3 ha och övrig areal ca 1,4 ha. Bedömt virkesförråd ca 6 659 m3sk (medeltal ca 163 m3sk/ha) enligt nyupprättad skogsbruksplan. Bonitet 7,3 m3sk/ha och år. God vägtillgänglighet. Jakträtt. Fastigheten utbjudes till försäljning genom skriftligt anbudsförfarande med prisindikation 7,5 milj. SEK. Anbudsdag 2024-08-20, kl. 10.00. Vänligen kontakta Reg. Fastighetsmäklare Daniel Nordin för ytterligare information/anmälan till visning, mobil 073-344 02 04 och e-post [email protected] För vidare information se fastighetsprospekt som kan beställas eller hämtas som PDF-fil, se flik ”Prospekt & Dokument” nedan.

Holkhult 3, Liatorp, Älmhults kommun

Holkhult 3

Gård/Skog
Liatorp, Älmhults kommun
5 500 000 kr
36,7 ha tomt

Fastigheten Älmhult Holkhult 1:3 utbjudes till försäljning enligt uppdrag. Välskött skogsgård i ett fint skifte belägen emellan Älmhult och Ljungby nära sjön Möckeln. Fastighetens totala areal uppgår till ca 37,6 ha, varav produktiv skogsmark ca 34,7 ha, inägomark ca 0,7 ha, övrig areal ca 1,9 ha och vatten ca 0,3 ha enligt nyupprättad skogsbruksplan. Trivsamt permanentboende med lantligt och naturskönt läge. Rymlig bostadsbyggnad i småländsk traditionell byggnadsstil helrenoverad år 1982. Tre tillhörande ekonomi-/komplementbyggnader. Fiber finns installerat. Väl omhändertagen skog med bedömt virkesförråd ca 3 819 m3sk (medeltal ca 110 m3sk/ha). Anlagd skogsbilväg. Jakträtt. Två vattendammar/viltvatten. Fastigheten utbjudes till försäljning genom skriftligt anbudsförfarande med prisindikation 5,5 milj. SEK. Anbudsdag 2024-08-12, kl. 10.00. Vänligen kontakta Reg. Fastighetsmäklare Daniel Nordin för ytterligare information/anmälan till visning, mobil 073-344 02 04 och e-post [email protected] För vidare information se fastighetsprospekt som kan beställas eller hämtas som PDF-fil, se flik ”Prospekt & Dokument” nedan.

Bäcks Mosse, Kånna, Ljungby kommun

Bäcks Mosse

Gård/Skog
Kånna, Ljungby kommun
7 500 000 kr
121,6 ha tomt

På uppdrag av Nordisk Torv AB utbjudes härmed fastigheten Ljungby Bäck 3:18 till försäljning. Total areal ca 121 ha med produktiv skogsmark, impediment och övrig areal. Inom Bäcks Mosse har konstaterats finnas betydande torvfyndigheter. Nordisk Torv AB har tecknat ett intressant nyttjanderättsavtal med Neova AB, Sveriges största torvproducent, angående bearbetning av torv. Myndighetsprövning pågår f.n. vid Länsstyrelsen i Kronobergs län. Jakträtten disponeras av köparen från och med tillträdesdagen. Mycket goda jaktmöjligheter. Den planerade torvproduktionen beräknas pågå under vår/sommar och bedöms därvid ha begränsad påverkan på jaktutövningen under höst/vinter. Fritt för juridisk person att förvärva fastigheten, inget förvärvstillstånd erfordras. Bäcks Mosse är lättillgängligt belägen ca 10 km söder om Ljungby med närhet till E4:an. Fastigheten utbjudes till försäljning genom öppen budgivning. Begärt pris 7,5 milj. SEK. Välkommen att kontakta Reg. Fastighetsmäklare Daniel Nordin, mobil 073-344 02 04 och e-post [email protected]

Askome 520, Vessigebro, Falkenbergs kommun

Askome 520

Gård/Skog
Vessigebro, Falkenbergs kommun
27 000 000 kr
76 ha tomt

Rationell mjölkgård med modernt kostall inkl. robotar och solpaneler, bostad och prima åkermark. Välskött större mjölkgård i full drift med bra expansionsmöjligheter belägen norr om Vessigebro ca 25 km nordöst om Falkenberg. Bebyggd lantbruksenhet med total areal om ca 76 ha omfattande i huvudsak prima åkermark. Modernt kostall i lösdrift med byggår 2010 hållande ca 150 mjölkkor plus rekrytering, två mjölkningsrobotar, sex plansilos samt gödselbrunn om 4 000 kbm. Miljötillstånd finns till befintlig och utökad djurhållning, omfattande 479 djurenheter motsvarande ca 350 mjölkkor och 450 ungnöt. Kostallet är dimensionerat att ställas om till 300 mjölkkor vid investering av 5 nya mjölkningsrobotar. Produktionsanläggningen bedöms vara mycket väl i ordning, rationell och lättskött med tillgång till maskinstationer i närområdet. Bevattningsmöjligheter till del av jordbruksarealen. Solcellsanläggning med solpaneler finns nyinstallerat för att långsiktigt minimera elkostnaderna. Etablerat samarbete finns med större leverantör av fodermajs (ca 250 ton TS/år motsvarande ca 20-25 ha). Upplägget är strategiskt för att driva lantbruksföretaget med bästa möjliga driftsekonomi. Trevligt bostadshus (5 r.o.k.) med källare, fin trädgård och nytt avlopp. Jakträtt. Strandrätt mot ån Ätran (ca 1,4 km strandlinje). Kungsbacka ö ingår i fastigheten. Fastigheten säljs genom öppen budgivning, utgångspris 27,0 milj. SEK för fastigheten. Likvid för befintliga driftstillgångar tillkommer (nötdjur, maskiner och lager). Välkommen att kontakta Reg. Fastighetsmäklare Daniel Nordin, mobil 073-344 02 04 och e-post [email protected], för bokning av enskild visning. Vidtalad bankreferens lämnas inför visning.

Flattinge Fåberg, Dörarp, Ljungby kommun

Flattinge Fåberg

Gård/Skog
Dörarp, Ljungby kommun
5 100 000 kr
4,3 ha tomt

Fastigheten Ljungby Flattinge 3:8 utbjudes till försäljning. Välskött lantbruks-/industrienhet om ca 4,3 ha, två nyare lokaler med intressant kassaflöde via hyreskontrakt (år 2024; 303 600 SEK/år), renoverad bostadsbyggnad av god standard, produktiv skogsmark, vattendammar, jakträtt och fiskerätt i flera sjöar samt andel i samfällda båtplatser. Fastigheten har ett strategiskt läge nära E4:an mellan Ljungby och Värnamo. Fastigheten säljs genom öppen budgivning, utgångspris 5,1 milj. SEK. Välkommen att kontakta Reg. Fastighetsmäklare Daniel Nordin för bokning av visning/lämna bud, mobil 073-344 02 04 och e-post [email protected]

  • Plus

Visar alla 5