Mäklare Fredrik Norlin

Fredrik Norlin

Om mig

Mäklaren har inte skrivit någonting om sig själv.
Mäklarens försäljning på Hemnet
Robertsfors Klintsjön 14:1, Klintsjön, Robertsfors kommun

Robertsfors Klintsjön 14:1

Gård/Skog
Klintsjön, Robertsfors kommun
Areal | Umeå
2 700 000 kr
109,2 ha tomt

Skogsfastigheten är belägen längs E4:an - mellan Umeå och Skellefteå - i och runt omkring byn Klintsjön, ca 13 kilometer nordöst om Robertsfors samhälle. Området är allmänt känt för bördig skogsmark och viltrika jaktområden. Med Fastigheten följer jakträtt och här finns inga byggnader. Fastigheten är välskött samt består av åtta skiften och enligt skogsbruksplanen uppgår arealen till ca 115 ha varav ca 77 ha är produktiv skogsmark tillsammans med ca 18 ha åkermark. Virkesförrådet mäter ca 7 500 m3sk och medelboniteten beräknas till ca 4,1 m3sk per hektar och år. Tillgängligheten är bra genom ett välunderhållet vägnät. På fastigheten finns eventuellt möjlighet till framtida tomter med havsläge.

Vilhelmina Latikberg 5:24, Latikberg, Vilhelmina kommun

Vilhelmina Latikberg 5:24

Gård/Skog
Latikberg, Vilhelmina kommun
Areal | Umeå
5 900 000 kr
355 ha tomt

Skogsfastigheten består av två skiften och är vackert belägen i utkanten av byarna Latikberg och Bäsksjö ca 22 km nordost om Vilhelmina. Med Fastigheten följer jakträtt. I Norra Latikberg finns en gammal ladugård som idag används som förråd. Fastigheten består av 2 skiften och enligt skogsbruksplanen uppgår arealen till ca 338 ha varav ca 228 ha är produktiv skogsmark. Virkesförrådet mäter ca 14 700 m3sk och medelboniteten beräknas till ca 3,5 m3sk per hektar och år. På fastigheten finns ca 6 ha åkermark. Tillgängligheten är mycket bra tack vare ett väl utbyggt vägnät.

  • Plus
Svartliden 8, Svartliden, Vindelns kommun

Svartliden 8

Gård/Skog
Svartliden, Vindelns kommun
Areal | Umeå
1 450 000 kr
44,4 ha tomt

Trevligt beläget i byn Svartliden, ca 30 kilometer nordväst om Botsmark och mitt mellan Umeå, Skellefteå och Lycksele ligger denna trivsamma skogsgård omgiven av en levande landsbygd tillsammans med stora vackra insjöar och förbipasserande Sävarån. På gården finns ett välunderhållet bostadshus, en ladugård med bra förvaringsyta, en trevlig gäststuga, ett garage samt några övriga byggnader. I anslutning finns även ett äldre gårdscentrum som på senare tid fungerat som gästboende och förrådsytor. Här finns bra möjligheter för enklare djurhållning och med fastigheten följer jakträtt på viltrika marker. Enligt skogsbruksplanen består fastigheten av 2 skiften och mäter ca 46 ha varav ca 41 ha produktiv skogsmark och ca 3,6 ha åkermark. Det totala virkesförrådet uppgår till ca 2 700 m3sk och med fastigheten följer jakträtt i Storsävarträsk VVO. I Botsmark finns skola och barnomsorg samt övrig närservice. Ett perfekt boende för den som önskar bo i lugn och ro med en storslagen natur som närmsta granne.

  • Plus

Visar alla 3