Mäklare Magnus Jansson

Magnus Jansson

Om mig

Mäklaren har inte skrivit någonting om sig själv.
Mäklarens försäljning på Hemnet
Tidersrum Vilekulla, null, Kinda kommun

Tidersrum Vilekulla

Gård/Skog
Kinda kommun
Areal | Linköping
17 000 000 kr
115 ha tomt

Vilekulla ligger strax utanför Tidersrum i södra Östergötland och omfattar ett skifte på totalt 115,7 ha, av varav 113,7 ha produktiv skogsmark. Fastigheten är obebyggd. Gran är det dominerande trädslaget och virkesförrådet uppskattas till 19 316 m³sk. Drivningsavstånden är generellt korta tack vare ett välutbyggt nät av skogsbilsvägar som når över hela fastigheten. I markerna finns älg, vildsvin och rådjur. Tack vare nuvarande ägares fokus på föryngring och plantering så är det idag mycket fina ungskogar vilket ger en fastighet med väldigt god värdetillväxt.

Försjö Gård, null, Motala kommun

Försjö Gård

Gård/Skog
Motala kommun
Areal | Linköping
13 500 000 kr
43 ha tomt

Cirka tre kilometer sydost om Fornåsa i västra Östergötlands slättbygd ligger Försjö Gård. En fastighet om totalt ca 43 hektar fördelat på 14 hektar högavkastande åkermark, 13,5 hektar betesmark samt 13,9 hektar produktiv skogsmark. Fastigheten är bebyggd med ett bostadshus och flertalet rationella ekonomibyggnader i gott skick.

Höka Gård, null, Motala kommun

Höka Gård

Gård/Skog
Motala kommun
Areal | Linköping
6 500 000 kr
25 ha tomt

I Motala kommun strax nordväst om samhället Godegård ligger Höka gård. En trevlig fastighet med två bostadshus, rationella ekonomibyggnader samt totalt 25,5 hektar mark fördelat på 11,2 hektar åker, 7,1 hektar skog och 6,9 hektar betesmark.

Visar alla 3