Areal | Sandviken

Areal | Sandviken

Mäklare

Mäklarkontorets försäljning på Hemnet
Norra Åbyggeby, null, Gävle kommun

Norra Åbyggeby

Gård/Skog
Gävle kommun
Areal | Sandviken
4 900 000 kr
6 ha tomt

Stadsnära gård! Här erbjuds möjlighet att förvärva en stadsnära gård belägen i Norra Åbyggeby strax norr om Gävle. Fastigheten har en markareal om ca 6 ha bestående av skog, åker, betesmark, tomtmark, gårdsplan och övrig mark. På gården finns en större mangårdsbyggnad samt två mindre bostadshus som omfamnas av syrenbuskar, äppelträd och en reslig alm. Till gården hör också ekonomibyggnader såsom verkstad, snickeri, maskinhall, lagerbyggnader och djurstall. I anslutning till byggnaderna ligger gårdens åker- och betesmark som sträcker sig ända ner till Testeboån. Närheten till centrala Gävle gör också fastigheten intressant ur ett exploateringsperspektiv. Ett flertal tomter har tidigare avstyckats från fastigheten.

Rotviken, null, Ockelbo kommun

Rotviken

Gård/Skog
Ockelbo kommun
Areal | Sandviken
3 000 000 kr
39 ha tomt

Skog med jakt och stuga vid vattnet! Rotviken ligger vid sjön Ekaren ca 1,5 mil norr om Ockelbo. Objektet består av fem fastigheter varav en är bebyggd. Stugan är av enklare standard men ligger vackert nära vattnet. Skogsmarken omfattar totalt 39 ha fördelat på två skiften med ett totalt virkesförråd om ca 6 900 m³sk. Jakt i Mo vvo.

Lappåsen, null, Ockelbo kommun

Lappåsen

Gård/Skog
Ockelbo kommun
Areal | Sandviken
4 100 000 kr
80 ha tomt

Skog, åker och jakt i Mörtebo! Lappåsen är en fin fastighet som ligger norr om Ockelbo med såväl skog som lite åkermark nere i byn Mörtebo. Tillgången till skogsbilvägar är mycket god på hela fastigheten. Fastigheten omfattar totalt 80 ha varav 74 produktiv skogsmark med ett talldominerat virkesförråd om knappt 10 000 m³sk och 3 ha åkermark. Jakt i viltvårdsområde på drygt 2 000 ha.

Vittersjön, Vittersjön, Ockelbo kommun

Vittersjön

Gård/Skog
Vittersjön, Ockelbo kommun
Areal | Sandviken
4 900 000 kr
59 ha tomt

Skog och strand! Välskött och virkesrik skogsfastighet belägen ca 11 km sydost om Ockelbo. Fastigheten har drygt en km strand mot Vittersjön med flera fina lägen och härlig utsikt över sjön. Totalt innehåller fastigheten 59 ha mark varav 55 ha är produktiv skogsmark med ett talldominerat virkesförråd om 11 200 m³sk. Markerna är samlade i två närliggande skiften med bra vägnät. Av virkesvolymen finns drygt 3 500 m³sk i huggningsklassen S2. Inga byggnader finns på fastigheten. Vittersjön erbjuder fiske efter gädda och abborre. Jakt på 6 400 ha i ÖMG viltvårdsområde.

Mo, Mo, Ockelbo kommun

Mo

Gård/Skog
Mo, Ockelbo kommun
Areal | Sandviken
1 950 000 kr
54 ha tomt

Ungskogar i Mo! Obebyggd skogsfastighet belägen i byn Mo norr om Ockelbo. Fastigheten har 54 ha mark väl samlad i ett skifte. Virkesförrådet uppskattas till ca 4 000 m³sk fördelat på 48 ha produktiv skogsmark. På en stor del av arealen finns skog i yngre åldersklasser med bra värdetillväxt. Jakt i viltvårdsområde med 5 500 ha mark.

Visar alla 5