Mäklare Jörgen Burstedt

Jörgen Burstedt

Om mig

Mäklaren har inte skrivit någonting om sig själv.
Mäklarens försäljning på Hemnet
Sunnanå, null, Skellefteå kommun

Sunnanå

Gård/Skog
Skellefteå kommun
Areal | Skellefteå

9 800 000 kr

224 ha tomt

Stadsnära skog! Sunnanå 12:4 är en stadsnära större skogsfastighet belägen vid Falkträskets södra strand strax utanför Skellefteå stadsgräns. Fastigheten har en väl samlad arrondering i tre skiften om sammanlagt cirka 224 ha varav produktiv skogsmark utgör 192,1 ha. Skogens åldersklassfördelning är jämn och skogsmarken är i huvudsak bevuxen med tallskogar. Virkesförrådet är skattat till 24 344 m³sk varav cirka 11 800 m³sk utgörs av slutavverkningsbar skog.

Mjövattnet, null, Skellefteå kommun

Mjövattnet

Gård/Skog
Skellefteå kommun
Areal | Skellefteå

10 000 000 kr

210 ha tomt

Rejäl skogsfastighet! Mjövattnet 10:32 är en välskött och rejäl skogsfastighet med bra skogsmark i ett stort och sammanhängande skifte om cirka 210 ha. Fastighetens fina arrondering tillsammans med en god tillgänglighet och produktiv och skött skog borgar för ett rationellt brukande med hög och jämn avkastning. Virkesförrådet är beräknat till cirka 28 800 m³sk varav cirka 10 100 m³sk utgörs av slutavverkningsbar skog. Fastigheten saknar byggnader.

Storkåge, null, Skellefteå kommun

Storkåge

Gård/Skog
Skellefteå kommun
Areal | Skellefteå

1 150 000 kr

33 ha tomt

Skogsfastighet i Kåge! Skogsfastighet om cirka 33 ha med jakträtt i viltvårdsområde om cirka 4000 ha belägen i Kåge strax norr om Skellefteå. Fastigheten består av tre skiften och är endast bebyggd med timrad lada. Den produktiva skogsmarken uppgår till 31,2 ha och virkesförrådet 3 216 m³sk. Befintligt vägsystem ger god tillgänglighet för skötsel och tillsyn. Fastigheten har en andel i Storkåge samfällighetsförening

Innansjön, null, Skellefteå kommun

Innansjön

Gård/Skog
Skellefteå kommun
Areal | Skellefteå

1 500 000 kr

23 ha tomt

Innansjön! Välvårdad skogs- och lantbruksfastighet om cirka 23,8 ha mark med bra byggnader i enskilt och naturskönt läge intill Risån i byn Innansjön, Burträsk. Trevligt bostadshus i mycket gott skick i två plan och källare. Bostadsytan är 132 kvadratmeter och rymmer tre sovrum. På den stora tomten står en charmig stuga för gästboende och en timrad smedja. Flertalet ekonomibyggnader med bra funktion såsom garage, ladugård och förrådsutrymmen. Nere vid ån, endast ett stenkast ifrån tomten står ett båthus. Som ägare till fastigheten finns fina möjligheter till både jakt och fiske. Med båt nås Göksjön endast några hundra meter nedströms ån. Fastigheten består av tre skiften bestående av ca 6,3 ha åkermark och ca 16,6 ha produktiv skogsmark. Virkesförrådet är skattat till 1 340 m³sk.

Bäck, null, Skellefteå kommun

Bäck

Gård/Skog
Skellefteå kommun
Areal | Skellefteå

2 000 000 kr

22 ha tomt

Lantlig gård i Övre Bäck! Gård på landet för bra boende nära naturen, med egen skog och möjligheter till djurhållning. Gården är belägen i Övre Bäck ca 30 km söder om Skellefteå. Strategiskt placerad med god vägförbindelse för pendling in till stan med bil eller buss. Bostadshus i gott skick i två plan med källare och charmigt gårdshus för generationsboende, uthyrning eller gästboende. Flertalet ekonomibyggnader med bra funktion såsom garage, maskinhallar, verkstad och förrådsutrymmen. Den samlade arealen mark som tillhör fastigheten uppgår till ca 22 ha och består av ett sammanhängande skifte med ca 20,4 ha produktiv skogsmark där det skattade totala virkesförrådet är beräknat till 2 294 m³sk. Som ägare till fastigheten erhålls jakträtt inom viltvårdsområde med en jaktbar mark om ca 2 700 ha för jakt efter både småvilt och älg.

Innervik, null, Skellefteå kommun

Innervik

Gård/Skog
Skellefteå kommun
Areal | Skellefteå

750 000 kr

30 ha tomt

Skog och jakt i Innervik! Skogsfastighet om cirka 30 ha med jakträtt belägen i Innerviks by strax söder om Skellefteå. Fastigheten består av två skiften med skog och åkermark. Byggnader saknas. Den produktiva skogsmarken uppgår till 21,1 ha och virkesförrådet är skattat till 1 974 m³sk. Jakträtt i viltvårdsområde om cirka 2900 ha med möjlighet till jakt efter småvilt och älg.

Herrgårdsfäboda, null, Robertsfors kommun

Herrgårdsfäboda

Gård/Skog
Robertsfors kommun
Areal | Skellefteå

13 500 000 kr

194 ha tomt

Herrgårdsfäboda! Välskött och modern mjölkgård i full drift belägen utanför Robertsfors tätort. På fastigheten bedrivs konventionell mjölkproduktion med flera stallar under ett och samma tak för kor, ungdjur och kalvar. Modernt lösdriftsstall för 80 mjölkkor med robot från 2009 och ett lösdriftsstall med mjölkgrop (ombyggt 2000) med plats för 68 kor. Därtill sinkostall, kalvstall och ungdjursstall som tillsammans rymmer gårdens totala besättning om ca 370 djur. Till driften hör kompletterande ekonomibyggnader såsom plansilofack, maskinhallar, verkstad och gödselbrunnar. Rymlig och fin bostadsbyggnad med 6 rum och kök. Fastighetens byggnader är välhållna och i gott skick. Med fastigheten följer mark om 194 ha fördelat på sju skiften varav ca 121 ha består av välskött åkermark och ca 50 ha produktiv skogsmark.

Visar alla 7