Mäklare Anton Stolpe Nordin

Anton Stolpe Nordin

Om mig

Mäklaren har inte skrivit någonting om sig själv.
Mäklarens försäljning på Hemnet
Dikartorp, null, Järfälla kommun
Dikartorp, null, Järfälla kommun, bild 2
Dikartorp, null, Järfälla kommun, bild 3

Dikartorp

Gård/Skog
Järfälla kommun
Areal | Stockholm
Pris saknas
118 ha tomt

Via Areal i Stockholm erbjuds nu denna sällsynta möjlighet att förvärva en skogsegendom i Stockholms direkta närhet och vackert belägen invid Mälarens strand. På denna skogsegendom om totalt 118 hektar finns det full jakträtt. Omgärdad av öppna åkermarker och ädellövsbevuxen skogsmark ligger brukningscentrum med en stilfull mangårdsbyggnad och ett flertal komplementbyggnader, samt egen brygga i Mälaren! Markerna utgörs i huvudsak av omväxlande skogsmark där bördiga gallringsbestånd varvas med bergbundna tallmarker, genomgående finns ett stort antal stigar som inbjuder till rekreation. Här erbjuds ett lantligt lugn endast 30 minuter från Stockholms stadspuls, som även nås med 15 minuters promenad till Kallhälls pendelstation. Försäljningsobjektet består av tre fastigheter varav en bostadsfastighet och två skogsfastigheter där det finns möjlighet att köpa skogen och boendet för sig eller som en helhet. Är du intresserad av att veta mer eller vill boka en visning? Kontakta någon av handläggarna.

  • Premium
Kivinge, null, Håbo kommun

Kivinge

Gård/Skog
Håbo kommun
Areal | Stockholm
28 000 000 kr
240 ha tomt

Centralt läge för jakt och skogsbruk! Nu ges möjligheten att förvärva en skogsegendom i en samlad ägofigur med en god åldersfördelning och ypperligt bra jaktmöjligheter, allt endast 45 minuter från centrala Stockholm. Fastigheten som utgörs av cirka 205 hektar produktiv skogsmark och 8 ha betes- och åkermark är belägen mellan Bålsta och Ekolsund. Förutom skog och jakt har fastigheten andel i Häradsallmänning som ger bra utdelning årligen. Är du intresserad av egen skogsfastighet tveka inte att höra av dig till ansvarig mäklare så får du veta mer.

  • Plus
Mossboda, null, Sala kommun

Mossboda

Gård/Skog
Sala kommun
Areal | Västerås
3 600 000 kr
46 ha tomt

Strax väster om Sala i Kila socken, ligger Mossboda gård med gårdscentrum som är omgärdad av den egna åkermarken om ca 15 ha. Här har jord- och skogsbruk bedrivits i många år och nu finns möjligheten för en ny ägare att forma gården vidare. Fastighetens byggnation utgörs av ett bostadshus samt intilliggande ekonomi- och komplementbyggnader. Öster om gårdscentrum är skogsmarken belägen, som har en bra arrondering i ett sammanhållet skifte och uppgår till 28,9 ha produktiv skog med ett bedömt virkesförråd om 1 378 m³sk. Välkommen på visning till Mossboda gård.

Visar alla 3