Mäklare Henrik Pålsson

Henrik Pålsson

Om mig

Mäklaren har inte skrivit någonting om sig själv.
Mäklarens försäljning på Hemnet
Vålle 1:19, Tanum/Lur, Tanums kommun

Vålle 1:19

Gård/Skog
Tanum/Lur, Tanums kommun
Ludvig & Co Fastighetsförmedling
4 000 000 kr
67,8 ha tomt

Skogsfastighet i Lur norr om Tanumshede med Vindkraftverk. Domineras av gallringsskog, klass G1. Virkesvolym om ca 4900 m3sk varav ca 600 m3sk i avverkningsbara klasser. Egen jakträtt och älgjakt i lag.

Vassbotten, Bullaren, Tanums kommun
  • Budgivning pågår

Vassbotten

Gård/Skog
Bullaren, Tanums kommun
Ludvig & Co Fastighetsförmedling
2 500 000 kr
46,3 ha tomt

Sammanhängd skogsfastighet vid Vassbotten med gräns mot allmän väg. Domineras av skog i växande ålder, med en medel bonitet om 6,6m3sk. Goda jaktmöjligheter i varierande terräng och gräns mot sjö.

Sälelund 29, Hedekas, Munkedals kommun
  • Budgivning pågår

Sälelund 29

Gård/Skog
Hedekas, Munkedals kommun
Ludvig & Co Fastighetsförmedling
15 000 000 kr
221,3 ha tomt

Attraktiv skogsgård belägen ca 15 km norr om Munkedal. Omfattar ca 221 ha i ett skifte med väl utbyggt skogsbilvägnät. Produktiv skogsmark om ca 175 ha och ca 7 ha åkermark, totalt virkesförråd om ca 22 900 m3sk varav ca 16 000 m3sk i avverkningsbara klasser. Äldre bostadshus och ekonomibyggnader.

Ällelien, Bullaren, Tanums kommun

Ällelien

Gård/Skog
Bullaren, Tanums kommun
Ludvig & Co Fastighetsförmedling
5 500 000 kr
96,6 ha tomt

Skogsfastighet mellan Bullaresjön och Norska gränsen. Omfattar ca 4 ha åkermark och ca 74 ha produktiv skogsmark med ett totalt kubikförråd om ca 9675 m3sk varav ca 3800 m3sk i avverkningsbara klasser. Egen jakträtt på småvilt och del i älglag. Del i Bullarens Fiskevårdsområde.

Visar alla 4