Mäklare Ann Knutsson

Ann Knutsson

Om mig

Mäklaren har inte skrivit någonting om sig själv.
Mäklarens försäljning på Hemnet
Tångavägen 143C, Skälderviken, Helsingborgs kommun

Tångavägen 143C

Gård/Skog
Skälderviken, Helsingborgs kommun
Skånegårdar

64 000 000 kr

430 m²

129 ha tomt

Allékantad infart tar dig fram till nyrenoverat Corps de logi om ca 430 kvm boyta. Corps de logiet har sitt ursprung från 1846 men är totalrenoverat under de senaste åren med utmärkta materialval och bevarande av historiska detaljer. Egendomens areal uppgår till ca 129 ha varavca 100 ha åkermark inom huvudsakligen jordklass 7 och mycket bra arrondering med stora rationella fält. Övrig mark består av lövskog, betesmark och strandmark i Skälderviken. Jordbruket bedrivs konventionellt egen regi. Inspektorsbostaden, trädgårdsmästarvillan och arbetarbostaden hyrs ut och gårdens ekonomibyggnader ger möjlighet till verksamhet. För detaljerad information vänligen LADDA NER PROSPEKT FÖR MER INFORMATION VIA MÄKLARENS SIDA.

  • Plus
Falk On Hill, Malmövägen 234-12, Vinninge, Svedala kommun
Falk On Hill, Malmövägen 234-12, Vinninge, Svedala kommun, bild 2
Falk On Hill, Malmövägen 234-12, Vinninge, Svedala kommun, bild 3

Falk On Hill, Malmövägen 234-12

Gård/Skog
Vinninge, Svedala kommun
Skånegårdar

40 000 000 kr

510 m²

30 ha tomt

Professionell travanläggning med 40 boxar, servicebyggnader, skrittmaskiner och 30 ha mark fördelat på hagmark, 450 m rakbana, travbana om 870 m med automatisk bevattning och dammar. Stort representativt bostadshus högt beläget huvudsakligen uppfört 1995 om ca 510 kvm i trevlig miljö med pool, orangeri och boulebana. Fastigheten erbjuder även trädgårdshus, gästlägenhet med garage, katthotell samt nyare maskinhall. Anläggningen är omgärdat av äldre fruktträd från tiden då fruktodling bedrevs på gården. Härtill finns två separata sidogårdar i anknytning till anläggningen. Falk On Hill är beläget direkt väster om Klågerup, ca 15 km söder om Lund och med bil tar du dig till Jägersro i Malmö på ca 15 minuter. Fastigheterna i tre delar kan förvärvas i sin helhet alternativt i delar. VÄNLIGEN LADDA NER PROPSKET VIA MÄKLARENS HEMSIDA FÖR MER INFORMATION.

  • Premium
Hylteberga 75, Skurup - Rydsgård, Skurups kommun

Hylteberga 75

Gård/Skog
Skurup - Rydsgård, Skurups kommun
Skånegårdar

27 000 000 kr

200 m²

45 ha tomt

Trevlig gård öster om Skurup med 45 ha fördelat på ca 39,43 ha åkermark och 4,06 ha våtmark med grönområde. Allékantad infart vilken leder upp till gårdscentra i klassisk u-formation. Mangårdsbyggnad och samtliga ekonomibyggnader i mycket bra skick. Kommunalt vatten och avlopp samt uppvärmning via jordvärmesystem. Bud tillsammans med bankreferens skall lämnas till Skånegårdar [email protected] senast måndagen den 12 juni kl. 12,00. LADDA NER PROSPEKT FÖR MER INFORMATION VIA MÄKLARENS HEMSIDA.

  • Plus
Eksholmens Gård, Eksholmsv 25-7, null, Svedala kommun

Eksholmens Gård, Eksholmsv 25-7

Gård/Skog
Svedala kommun
Skånegårdar

32 500 000 kr

165 m²

102,6 ha tomt

Med läge i Öresundsregionen, nära kontinenten ligger gården inbäddad i ett rofyllt, vackert Skåne landskap. Idag är Eksholmens gård utanför Svedala främst känd för sin verksamhet med får och lamm och ett väletablerat Bed & Breakfast. Gården har under de senaste åren varit ett populärt utflyktsmål och har med sitt inarbetade varumärke en mycket stor utvecklingspotential för nästa ägare oavsett inriktning på verksamhet. Arealen om ca 102 ha varav ca 47,3 ha åkermark, ca 11,4 ha bete, ca 32 ha skog och resterande fördelat på tomt, dammar och våtmark. En härlig natur där det inte går att undkomma lugnet i den härliga atmosfären. Jakt på såväl klöv– som småvilt. Bokar och ekar utbreder sig praktfullt på ägorna. Fastigheten omgärdas av bäckar varav en porlar genom trädgården. En välkomnande lönnallé leder upp till gården. På gården finner Ni en karaktärsfull mangårdsbyggnad fördelat på 7 rum och kök. Västra flygeln inrymmer två lägenheter och den östra flygeln en gårdsbutik. Ekonomibyggnaderna om häststall med fyra boxar, loge och ett rationellt lamningsstall med plats för 621 tackor och 1200 lamm. LADDA NER PROSPEKT FÖR MER INFORMATION VIA MÄKLARENS HEMSIDA!

  • Plus

Visar alla 4