Mäklare Mikael Sjöberg

Mikael Sjöberg

Om mig

Mäklaren har inte skrivit någonting om sig själv.
Mäklarens försäljning på Hemnet
Stora Åsa 4:17, null, Jönköpings kommun

Stora Åsa 4:17

Gård/Skog
Jönköpings kommun
Skånegårdar
6 000 000 kr
6,8 ha tomt

Fastigheten Jönköping Stora Åsa 4:17 är en blivande hästgård med ett högt fint läge i nära anslutning till Jönköping. Totalt utgör marken ca 6,8 ha, var av ca 1,3 ha är brukad åkermark, resterade mark är fd skogsmark förberedd som betesmark. På fastigheten finns bygglov att uppföra ett bostadshus om 250 m² samt garage 85 m². LADDA NER PROSPEKT FÖR MER INFORMATION

  • Plus
Hännebjörke 1, Gistad, Linköpings kommun

Hännebjörke 1

Gård/Skog
Gistad, Linköpings kommun
Skånegårdar
55 000 000 kr
260 + 115 m²
7 rum
200 ha tomt

Produktionsfastighet om ca 200 ha , fördelat på 129 ha åker, ca 45 ha bete och ca 26 ha skogsmark. Ståndsmässig mangårdsbyggnad, ytterligare två bostäder i flygel och tjänstebostad. Stallar för 260 mjölkkor i lösdrift, mjölkgrop, förberett för robot. Tillkommer platser för rekryteringsdjur. Fastigheten är i full produktion och hela besättningen kan tas över, produktion ca 11 000 kg ECM. VÄNLIGEN LADDA NER PROSPEKT FÖR MER INFORMATION!

Örnsro, null, Skara kommun

Örnsro

Gård/Skog
Skara kommun
Skånegårdar
36 000 000 kr
32,4 ha tomt

Näringsfastighet med uppvärmda lokaler om ca 2 650 m² i form av kontor, lab och samlingslokal. Djurstallar och förrådsbyggnader kalla och isolerade lokaler om totalt ca 11 500 m². Näringslokalerna finns på inhägnat område med bra tillgänglighet. Merparten av djurstallarna har bra frihöjd. Tillkommer fem tjänstebostäder och ca 23 ha åkermark och 4 ha skogsmark. Fastigheten är delvis taxerad som jordbruksfastighet. Kan förvärvas av juridisk person. På fastigheten bedriver idag Viking Genetics Sweden AB tjurstation som är under avveckling. LADDA NER PROSPEKT VIA MÄKLARENS SIDA FÖR DETALJERAD INFORMATION!

Visar alla 3