Mäklare Anna Melin-Nyström

Anna Melin-Nyström

Om mig

Mäklaren har inte skrivit någonting om sig själv.
Mäklarens försäljning på Hemnet
Myre 12, null, Forshaga kommun

Myre 12

Gård/Skog
Forshaga kommun
1 400 000 kr
150 + 35 m²
4 rum
12,1 ha tomt

Vi har fått förtroendet att förmedla denna gård med åker och skog. Mycket fint läge och pendlingsavstånd till Karlstad. Gården omfattar bostadshus om 4 rok på 150 m², ladugårdsbyggnad, ekonomibyggnad med garageplatser och ett härbre. Passar väl som hästgård eller för den som vill ha smådjur. Arealen om totalt ca 12 ha och innefattar bl.a ca 8 ha inäga/åker samt ca 2,6 ha skogsmark. Skogsmarken är avverkad för omkring 5 år sedan och viss hjälpplantering kan behöva göras.

Södra Olsätterstorp 1:2, null, Forshaga kommun
 • Budgivning pågår

Södra Olsätterstorp 1:2

Gård/Skog
Forshaga kommun
300 000 kr
8,1 ha tomt

Nu förmedlar vi lantbruksfastigheten Södra Olsätterstorp 1:2 i Forshaga. Fastigheten är obebyggd och består av totalt 8,5 ha, där 4,8 ha är skogsmark och 3,7 ha består av åkermark. Jordmånen är till merparten svårgenomsläpplig siltjord och har för rationellt brukande blivit täckdikad. Den som arrenderar åkermarken kommer fortsätta att bruka denna under växtsäsongen 2024 då det kommer att odlas spannmål. Skogsmarken består av 15-årig röjningsskog med behov av röjningsåtgärder. Boniteten är 9,3. Jakt i VVO finns.

Västra Olsätterstorp, null, Forshaga kommun

Västra Olsätterstorp

Gård/Skog
Forshaga kommun
4 450 000 kr
56,1 ha tomt

Nu förmedlar vi tre skogsfastigheter i Forshaga - Västra Olsätterstorp 1:6, 1:15 samt del av 1:4. Marken består av ett sammanhängande skifte om totalt 56,1 ha varav 55,7 ha är produktiv skogsmark. Virkesförrådet är beräknat till 11 608 m3sk där 5 518 m3sk är föreslagen till föryngringsavverkning. I S1 och S2 finns dock totalt drygt 8 500 m3sk enligt nyligen upprättad skogsbruksplan. Boniteten är god med hela 7,1. Jakt ingår i Olsätters VVO.

Åsbyvägen 29, null, Torsby kommun

Åsbyvägen 29

Villa
Torsby kommun
2 400 000 kr
680 m²
5 rum
2 602 m² tomt

Nu finns möjlighet att förvärva en mycket fin fastighet i Bograngen. Fastigheten har tidigare använts som folketshus men är nu uppdelad i en bostadsdel och en lokaldel vilket ger enorma möjligheter till olika typer av verksamhet, butik, kurslokaler eller tillverkning. Denna arkitektritade (Jarle Osnes) byggnad söker nu en ny ägare som vill förverkliga sina drömmar här! Byggnaden har en bruksarea på 680 kvm och inrymmer en bostadslägenhet med 5 rum, kök, butikslokal och flera lokaler/rum i bottenplan. Husets trevliga trädgårdstomt om ca 2600 m2 erbjuder gräsmatta och en odlingsträdgård med växthus och många soltimmar. Rejäl solcellsanläggning bestående av 51 paneler och 20 kW växelriktare, som är bra för plånboken (försäljning av överskott) samtidigt som man gör en insats för miljön. Här bor du med närhet till skog och natur som bjuder på en fina promenader, goda möjligheter till svamp och bärplockning, paddling, fiske, bad, skidåkning både utför och på längden samt skoteråkning. Skoterleder finns till bland annat Branäs. I Bograngen finns matbutik och kyrka. Flertalet vinteranläggningar finns inom räckhåll: Branäs skidanläggning ca 22 km. Långberget längdspår ca 33 km. Trysil skidanläggning ca 73 km. Oslo Gardermoen flygplats ca 99 km. Hur vill du använda detta hus? Disponera hela huset själv, hyr ut hela, eller kanske bo här och hyr ut delar för att finansiera det egna boendet! Välkommen att anmäla dig till visning!

 • Plus
 • Uteplats
Torsby Stensgård 1:215, null, Torsby kommun
 • Budgivning pågår

Torsby Stensgård 1:215

Gård/Skog
Torsby kommun
1 200 000 kr
22,4 ha tomt

Torsby Stensgård 1:215 är en skogsfastighet om totalt 22,1 ha där 19,2 ha består av produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 3 275 m3sk enligt nyligen upprättad skogsbruksplan. Fastigheten består av två skiften belägna på östra och västra sidan om Mellan- och Nedre Badasjön. Det är en tillväxtfastighet med en bonitet beräknad till 6,5. Jakt ingår i Fryksändes östra VVO. En fin liten fastighet för den granne som vill utöka sitt innehav eller kanske för den som vill förvärva sin första skogsfastighet!

 • Plus
Hagfors Ekshärads-Nore 1:68, null, Hagfors kommun

Hagfors Ekshärads-Nore 1:68

Gård/Skog
Hagfors kommun
1 000 000 kr
21,8 ha tomt

Hagfors Ekshärad-Nore 1:68 är en skogsfastighet uppdelad på sju skiften om totalt 21,9 ha där 19,2 ha är produktiv skogsmark. Virkesförrådet är beräknat till 3 148 m3sk enligt nyligen upprättad skogsbruksplan. Skifte nr 2-6 är belägna vid Torntorp söder om väg 239 mellan Torsby och Ekshärad. Skifte nr 1 är beläget norr om väg 239 och skifte nr 7 ligger strax söder om Ekshärad. Åldersfördelningen är jämn med lite skog i alla åldrar. Ser man till huggningsklasser är större delen av skogen klassad som G1 och 5,8 ha är föreslagen för gallring. Boniteten är 5,9. Jakt ingår i Jangens samt Långmons VVO.

 • Plus
Torsby Gunneby 1:291, null, Torsby kommun
 • Budgivning pågår

Torsby Gunneby 1:291

Gård/Skog
Torsby kommun
1 200 000 kr
33,8 ha tomt

Nu förmedlar vi skogsfastigheten Torsby Gunneby 1:291 belägen mellan Sysslebäck och Ransby. Fastigheten består av totalt 33 ha, varav 31,5 ha är produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 3 661 m3sk. Dominerande trädslaget är gran med 69 % av volymen. Ser man till åldersklassfördelningen så är det en "tillväxtfastighet" med stor del ung skog med 73 % under 50 år. Enligt skogsbruksplan är 126 m3sk är föreslagen för föryngringsavverkning vilket avser avverkning av fröträd (ÖF). En del skogsvårdsåtgärder finns föreslagna såsom markberedning/plantering av 3,9 ha samt 10,5 ha ungskogsröjning. Boniteten är 5,9. Jakt i VVO ingår.

Torsby Bergeby 1:57, null, Torsby kommun
 • Budgivning pågår

Torsby Bergeby 1:57

Gård/Skog
Torsby kommun
2 200 000 kr
29,2 ha tomt

Vi förmedlar nu skogsfastigheten Torsby Bergeby 1:57 om ca 30 ha strax norr om Torsby. Fastigheten är fördelad på fem skiften och den produktiva arealen är 25,8 ha där virkesförrådet uppgår till 5401 m3sk. Volymen föreslagen till föryngringsavverkning i skogsbruksplanen är 967 m3sk. Den totala volymen klassad som S1 och S2 är dock hela 3 856 m3sk och avser 50 % av arealen. Det finns ingen ungskog på fastigheten, och det är inte heller är några skogsvårdsåtgärder föreslagna. Däremot är finns en del gallring som behöver göras samt eventuell förröjning. Boniteten är 6,7. Jakt ingår i Bosebergs VVO.

Torsby Kindsjön 1:109, null, Torsby kommun

Torsby Kindsjön 1:109

Gård/Skog
Torsby kommun
2 200 000 kr
62,7 ha tomt

Här finns nu möjlighet att förvärva en skogsfastighet i två skiften i Kindsjön. Skifte 1 är mycket fint beläget i norra änden av sjön Kindsjön med en lång strandsträcka. Observera att man kommer teckna nyttjanderättsavtal med Torsby kommun för del av stranden, se karta under bilder. Totalareal om ca 60 ha där ca 49ha är produktiv skog. Virkesförrådet är beräknat till 6362 m³sk. Jakt i Skråckarbergets VVO på 8685 ha.

Ambjörby 1:31, null, Torsby kommun

Ambjörby 1:31

Gård/Skog
Torsby kommun
2 600 000 kr
51 ha tomt

Nu förmedlar vi Torsby Ambjörby 1:31. Fastigheten består av två skiften där det större skiftet i väst ligger vid Lundbergssätern och det minde skiftet ligger på östra sidan om Klarälven strax söder om Ambjörby. Totalt består fastigheten av 51,5 ha, varav 50,1 är produktiv skogsmark. Virkesförrådet uppgår till 7 486 m3sk och boniteten är 5,1. Jakt finns i VVO.

Norra Loffstrand Hedenborg, null, Hagfors kommun

Norra Loffstrand Hedenborg

Gård/Skog
Hagfors kommun
2 200 000 kr
202 + 104 m²
6 rum
6,3 ha tomt

Nu kan vi erbjuda en mycket fin gård med ett gediget hus där det finns kök och badrum på båda våningarna, passande för generationsboende eller uthyrning. Huset på 202 m² och med hel källare på 104 m² omfattar 6 rum, en stor möblerbar hall, 2 kök och 2 badrum. Ekonomibyggnad med stall, ladugård, magasin och lillstuga. Stort vedskjul och två garage. Den preliminära arealen är ca 6,4 ha, till största delen åker. Delar av marken går ner till Klarälven. Ekshärad med allt man behöver är bara 10 min bort.

 • Plus
 • Balkong
 • Uteplats
Timbonäs, null, Sunne kommun

Timbonäs

Tomt
Sunne kommun
150 000 kr
2 297 m² tomt

Vi förmedlar nu två tomter invid Stormyren lite nordväst om Timbonäs. På den ena finns vatten och 3-kammars avlopps system. Total area är 2297 m².

Klarälvsvägen 53, null, Hagfors kommun

Klarälvsvägen 53

Villa
Hagfors kommun
795 000 kr
84 + 84 m²
4 rum
1 554 m² tomt

Centralt i Ekshärad förmedlar vi nu en trevlig enplansvilla med hel källare på 84+84 m² som omfattar 4 rok samt möjlighet till verksamhet/mottagning med egen ingång i källaren. Stor, välskött trädgård i flera nivåer där det även finns ett mindre vedskjul. Öppen spis med insats i vardagsrummet, fjärrvärme, nya 3-glasfönster på båda planen. Tomtareal 1554 m².

 • Plus
Torsby Månäs 1:177, null, Torsby kommun
 • Budgivning pågår

Torsby Månäs 1:177

Gård/Skog
Torsby kommun
4 250 000 kr
106,3 ha tomt

Nu förmedlar vi skogsfastigheten Torsby Månäs 1:177. Fastigheten består av ett skifte med välskött skog och ett väl utbyggt vägnät med god tillgänglighet för skogliga åtgärder. Här har bland annat gjorts två nya vägsträckningar där Månäs 1:177, samt en grannfastighet till denna står som gemensam ägare i dessa vägar. Fastighetens totala areal är 107,5 ha där den produktiva delen består av 89,1 ha. Virkesförrådet är beräknat till 11 129 m3sk. Det är viss spridning på åldersfördelningen men där tonvikten ligger på gallringsskog, då drygt 50 % ligger i åldersspannet 20-50 år. Drygt 1800 m3sk är föreslaget för avverkning under planperioden där 1 244 m3sk avser föryngringsavverkning. Boniteten är uppskattad till 5,4. Jakt ingår i Månäs VVO.

Torsby Fläskremmen 1:71, null, Torsby kommun
 • Budgivning pågår

Torsby Fläskremmen 1:71

Gård/Skog
Torsby kommun
1 650 000 kr
45,7 ha tomt

Fläskremmen 1:71 består av 44,4 ha, varav 37,9 ha är produktiv skogsmark. Fastigheten omfattas av två skiften som ligger på båda sidor om Acktjärnen. Virkesförrådet är enligt aktuell skogsbruksplan 4291 m3sk med en bonitet om 4,4. Hela 80 % av marken är klassad som G1 och föreslagen avverkningsvolym om 1316 m3sk avser uttag i gallring. I övrigt finns det inte mycket ungskog och ingen kalmark. Av äldre skog finns 3 ha i S1, samt 3,4 ha klassad som S3. Jakt finns i VVO.

Del av Millmark 1:366, null, Torsby kommun
 • Budgivning pågår

Del av Millmark 1:366

Gård/Skog
Torsby kommun
2 200 000 kr
51,5 ha tomt

Nu förmedlar vi del av Millmark 1:366. Skiftet består av 51,5 ha, varav 47 ha är produktiv skogsmark. Virkesförrådet uppgår till 5 818 m3sk och boniteten är 6,4. Merparten av skogen är ungskog och 56 % ligger i R2 och G1. Ingen avverkningsmogen skog finns på skiftet. Det finns dock en del skogsvård såsom markberedning, hjälpplanering och röjning föreslagen att åtgärdas snarast. Jakt ingår i Hesslingsbergs VVO.

Mjögsjöhöjden Byggningsberg, null, Hagfors kommun
 • Budgivning pågår

Mjögsjöhöjden Byggningsberg

Villa
Hagfors kommun
675 000 kr
100 + 100 m²
4 rum
3 577 m² tomt

Byggningsberg är ett avskilt beläget 1-planshus i skogen, som tidigare använts som skogvaktarbostad. Högt läge med fin utsikt. Huset om rymmer ett stort kök, 2 sovrum, vardagsrum, kontor samt en stor hall. I källaren finns pannrum, bastu, matkällare och verkstad. Huset har genomgående äldre ytskikt, men stor potential för den som vill fixa lite själv. Endast 20 minuter in till Ekshärad och ca 30 minuter in till Torsby.

Älvbrinken 2A, 2B, null, Hagfors kommun
 • Budgivning pågår

Älvbrinken 2A, 2B

Övrigt
Hagfors kommun
800 000 kr
1 006 m² tomt

Ute på Älvbrinken förmedlar vi nu en hyresfastighet med bostadsyta på 272 m² med 5 lägenheter, källare och två garage i källarnivå. Fördelat på två trappuppgångar finns här en 4 rok, två 2 rok, en 2 rum med pentry och en 1 rok. Plan tomt om 1006 m².

Eda Hångstad 1:83, del av, null, Eda kommun
 • Budgivning pågår

Eda Hångstad 1:83, del av

Gård/Skog
Eda kommun
1 900 000 kr
58,8 ha tomt

Del av Eda Hångstad 1:83 består av 4 skiften belägna runt Tannsjön nära den norska gränsen. Den totala arealen är 58,8 ha varav 56,5 består av produktiv skogsmark. Virkesförrådet är enligt skogsbruksplan 5 984 m3sk och boniteten är 5,4. Andelen löv på fastigheten är 11 % och resten är jämt fördelat på gran och tall. Större delen av skogen är ung där 85 % är klassad som R2 och G1 där det finns en del gallringsbehov med föreslaget gallringsuttag enligt aktuell skogsbruksplan på 1 166 m3sk under planperioden. Jakt ingår i Skillingmarks norra VVO. På den utbjudna marken finns även ett garage, samt en egen liten ö i Tannsjön!

Hagfors Skymnäshagen 1:47, null, Hagfors kommun
 • Budgivning pågår

Hagfors Skymnäshagen 1:47

Gård/Skog
Hagfors kommun
3 000 000 kr
43,5 ha tomt

Vi förmedlar nu skogsfastigheten Skymnäshagen 1:47. Fastigheten omfattar ca 43,6 ha varav ca 36,4 ha är produktiv skogsmark fördelat på fyra skiften. Enligt aktuell skogsbruksplan uppgår virkesförrådet till 6 709 m³sk. Boniteten är 7,2. Inom planperioden är föreslagen volym för avverkning ca 2 240 m³sk. På fastigheten finns en gård med ekonomibyggnader samt en raserad mangårdsbyggnad. Jakt om 3 301 ha i VVO ingår.

Havån 1:120, null, Torsby kommun
 • Budgivning pågår

Havån 1:120

Gård/Skog
Torsby kommun
2 300 000 kr
64,1 ha tomt

Fastigheten Torsby Havån 1:120 består av ett skifte om 64,5 ha , där 58,9 ha är produktiv skogsmark. Virkesförrådet är 6249 m3sk. Föreslagna åtgärder är framförallt gallring där skogsbruksplanen föreslår ett uttag om 678 m3sk under planperioden. Boniteten är 4,5. Jakt ingår i Ovansjö VVO om 7720 ha.

Västra Skymnäs 1:178, null, Hagfors kommun

Västra Skymnäs 1:178

Gård/Skog
Hagfors kommun
1 500 000 kr
30,5 ha tomt

Nu är skogsfastigheten Hagfors Västra Skymnäs 1:178 till salu! Fastigheten består av 2 skiften om 30,5 ha varav 27,8 ha är produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 2 726 m³sk. Boniteten är 5,7. Jakt ingår i Västra Skymnäsbygdens VVO om 3 301 ha.

Höje 81, null, Hagfors kommun
Höje 81, null, Hagfors kommun, bild 2
Höje 81, null, Hagfors kommun, bild 3

Höje 81

Övrigt
Hagfors kommun
3 100 000 kr
9 500 m² tomt

Vi har fått förtroendet att förmedla Höje vedugnsbageri, fastighet och goda möjligheter till flera typer av verksamheter på ett bräde. Bageriet är ett omtyckt och välbesökt "hantverksbageri", där allt bröd bakas i vedeldad ugn som är platsbyggd. Med en inarbetad kundkrets och lätt att locka in nya/förbipasserande kunder eftersom bageriet ligger lättillgängligt invid riksväg 62. Utöver själva bageriet finns flertalet byggnader, ett hus som används som servering men kan även göras om till bostad, en lillstuga med trädgård för gäster att sitta och njuta kaffe med makalöst gott bröd till. Två stora ekonomibyggnader med garage och magasin. Det finns även en byggbar tomt med närhet till kommunalt vatten och el. Möjligheterna för familjeverksamhet är stora om man vill driva verksamheten vidare med både egna idéer och det sortiment som kunderna är invanda vid. Stor utvecklingspotential!

 • Premium
Skymnäshagen 7, null, Hagfors kommun

Skymnäshagen 7

Gård/Skog
Hagfors kommun
6 400 000 kr
235 + 6 m²
7 rum
41,2 ha tomt

Stor gård med skog i Skymnäshagen. På fastigheten finns en vacker väl underhållen mangårdsbyggnad om 7 r.o.k och 235 m². Här har man använt både själ och hjärta, samt en stor portion passion och kreativitet för att med försiktighet renovera och bygga ut huset i gammal stil, men med dagens alla bekvämligheter tillgängliga. Två ekonomibyggnader finns med bland annat garage och verkstad/industrilokal med egen panna och god takhöjd samt fina möjligheter till olika typer av verksamheter! Det finns även ett fristående litet hus på gården som inrymmer pannrum och tvättstuga. Vackert lusthus på gården med möjligheter till både odling och festligheter. Uppvärmning sker via bergvärme och vedpanna. Fastigheten har en total areal om ca 41,2 ha där ca 34,2 ha är produktiv skogsmark och 4 ha åker och ett virkesförråd om 6 330 m³sk. Boniteten är 6,2. Jakt i Västra Skymnäsbygdens VVO om 3 301 ha ingår.

 • Uteplats
Hagfors Lakenestorp 1:13, null, Hagfors kommun

Hagfors Lakenestorp 1:13

Gård/Skog
Hagfors kommun
3 950 000 kr
66 ha tomt

Del av Lakenestorp 1:13 är en fin skogsfastighet om ca 66 ha varav ca 60 ha är produktiv skog med ett virkesförråd om 9534 m³sk. Boniteten är beräknad till 6,6 m³sk/ha. Tillväxten för perioden är beräknad till 334 m³sk/år och avverkningsförslag totalt under perioden är 2367 m³sk fördelat på föryngringsavverkning och gallring. Fastigheten är under lantmäteriförrättning där gården kommer att styckas av. Jakt finns i VVO.

Visar 1 - 25 av 33