Thiger Skog & Mäklarbyrå AB

Thiger Skog & Mäklarbyrå AB

Mäklare

Mäklarkontorets försäljning på Hemnet
Övre Lomfors 122, null, Sorsele kommun

Övre Lomfors 122

Gård/Skog
Sorsele kommun
Thiger Skog & Mäklarbyrå AB
1 000 000 kr
47,2 ha tomt

Thiger Skog & Mäklarbyrå kan stolt presentera en skogsfastighet belägen i Övre Lomfors. Fastigheten uppgår till 48,4 hektar där 45 hektar utgörs av produktiv skogsmark. Virkesförrådet är beräknat till 3 261 m3sk och erbjuder skog i samtliga åldersklasser vilket ger möjlighet för en ny ägare att bedriva ett aktivt skogsbruk. På fastigheten finns enklare gård med tillhörande inägomark. Jakträtt i Lomsele VVO - 5 056 hektar samt fiskerätt i Juktåns mellersta FVO Området erbjuder vacker natur vilket gör att den nya ägaren har möjlighet att kombinera skogsbruk med rekreation som jakt och fiske.

Näsvattnet 1:16, null, Storumans kommun
Näsvattnet 1:16, null, Storumans kommun, bild 2
Näsvattnet 1:16, null, Storumans kommun, bild 3

Näsvattnet 1:16

Gård/Skog
Storumans kommun
Thiger Skog & Mäklarbyrå AB
4 900 000 kr
671 ha tomt

Thiger Skog & Mäklarbyrå kan stolt presentera en skogsfastighet belägen i Näsvattet med möjlighet till framtida intäkter från vindkraft. Fastigheten uppgår till 671 hektar där 331,7 hektar utgörs av produktiv skogsmark. Virkesförrådet är beräknat till 20 131 m3sk och erbjuder skog i samtliga åldersklasser vilket ger möjlighet för en ny ägare att bedriva ett aktivt skogsbruk. Det pågår vindkraftprospektering gällande uppförande av en vindkraftpark som berör fastigheten och omfattar 27 vindkraftverk vilket kan ge fina intäkter i framtiden. På fastigheten finns enklare gård med tillhörande inägomark som fungerar utmärkt som fritidshus. Fastigheten ingår för närvarande i två jaktområden. Näsvattnets jaktlag som jagar på ca 6 400 hektar och Norrberg-Långsjöby som jagar på ca 2 835 hektar. Området erbjuder vacker natur vilket gör att den nya ägaren har möjlighet att kombinera skogsbruk med rekreation som jakt och fiske. För mer information, se bifogad objektbeskrivning och skogsbruksplan.

  • Premium
Buddbyn 16:4, null, Bodens kommun

Buddbyn 16:4

Gård/Skog
Bodens kommun
Thiger Skog & Mäklarbyrå AB
3 600 000 kr
105,2 ha tomt

Thiger Skog & Mäklarbyrå har nöjet att presentera Boden Buddbyn 16:4. Fastigheten ligger i Buddbyn ca 10 km norr om Boden och är en välskött skogsfastighet utan byggnader med en ålderklassfördelning som genererar god löpande avkastning kommande år. Den totala arealen uppgår till 105,5 hektar varav produktiv skogsmark 104,8 hektar. Virkesförrådet uppgår till 11 218 m³sk. Markerna kännetecknas av bra bärighet som tillsammans med ett väl utbyggt vägnät ger bra tillgänglighet och korta drivningsavstånd. Skogsmarkens bonitet är beräknad till 3,2 m³sk/ha Trädslaget utgörs främst av tall, 68 %, gran 11 % och löv 21 %. Fastighetens varierande åldersfördelning ger en ny ägare goda möjligheter att generera bra värdeökning tack vare fastighetens goda volymtillväxt. Fastigheten ingår i Tjärnbergets jaktlag som omfattar 540 hektar

Östra Rönnäs 12:6, null, Leksands kommun

Östra Rönnäs 12:6

Gård/Skog
Leksands kommun
Thiger Skog & Mäklarbyrå AB
425 000 kr
5,1 ha tomt

Fastigheten består av ett skifte och har en total areal om 5,1 hektar som utgörs helt av produktiv skogsmark. Virkesförrådet uppgår till 377 m3sk och utgörs av skog i åldrarna 10-40 år. Trädslagsfördelningen utgörs av 68 % tall, 26 % löv 19 % och 13 % gran. Fastighetenens bonitet uppgår till 5,9 och för närvarande en årlig tillväxt på 26 m3sk/år. Föreslagna skogsvårdsåtgärder kommande år omfattar gallring 80 m3sk, röjning 1,8 hektar och lövröjning 1,8 hektar Jakträtt i Rönnäs-Hackmora VVO som jagar på 2 900 hektar.

Talludden  - Sandsele, null, Sorsele kommun

Talludden - Sandsele

Gård/Skog
Sorsele kommun
Thiger Skog & Mäklarbyrå AB
900 000 kr
2 ha tomt

Nu ges möjligheten att bli ägare till festplatsen dansstället Talludden i Sandsele vid Vindelälven. Fastigheten med beteckning Sorsele Sandsele 2:59, ligger som namnet på en udde med fin tallskog med vatten på tre sidor som mynnar ut i Vindelälven. Arealen är 2,18 ha. Här finns möjligheten att skapa ett fint fritidsställe eller nyttja alla lokaler för turistattraktion.

Gautsträsk 2:22, null, Sorsele kommun

Gautsträsk 2:22

Gård/Skog
Sorsele kommun
Thiger Skog & Mäklarbyrå AB
2 700 000 kr
136,5 ha tomt

En obebyggd skogsfastighet på 136,5 hektar belägen ca 9 kvm nordväst om Sorsele. Fastighetens landareal omfattar 136,5 hektar samt 4,7 hektar vatten. Produktiv skogsmark uppgår till 123,6 hektar och har ett virkesförråd på 10 710 m3sk Fastighetens bonitet uppgår till 3,5 och har för närvarande en löpande tillväxt kommande år på 383 m3sk/ år. Fastigheten har god åtkomst genom tack vare skogsbilvägar som går genom skiften. bra arrondering och åtkomst. Fastigheten har jakträtt i Gautsträsk VVO som jagar på ca 5 768 hektar samt fiskerätt i Laisälven och Vindelälven som erbjuder bra fiske efter ädelfisk som öring och harr. Området erbjuder vacker natur vilket ger den nya ägaren möjlighet att kombinera skogsbruk med rekreation som jakt och fiske.

Visar alla 6