Utbud av bostäder

Med utbud menas det totala antalet bostäder av en viss typ som varit aktiva på Hemnet under en given period. Det kan alltså handla om bostäder som legat ut på marknaden i några dagar eller år.

12 maj 2021 genomfördes en översyn och vissa förändringar av den data som kommuniceras på denna sida. Samtidigt gjordes en förändring av bostadstyperna vilket innebär att vi nu redovisar “lägenheter” istället för, som tidigare, “bostadsrätter”. Det kan medföra att statistik som visades innan förändringen gjordes kan skilja sig något från hur statistiken ser ut idag.

Utbud av bostadsrätter (Alla rum) i Sverige

Utbud per tidsenhet