Nytillkomna bostäder

Nytillkomna innebär det totala antalet bostäder av en viss typ som har publicerats för första gången under en given period.

Bostadstyp
Tidsenhet

Nytillkomna Alla typer (Alla storlekar) i Sverige Succession (andra hand)

Antal publicerade bostäder