Utgångspriser på bostäder

Utgångspriser innebär det genomsnittliga priset för bostäder av en given bostadstyp som publicerats under en viss period. För lägenheter anges priset per kvadratmeter och för villor och fritidshus som priset i kronor. Endast bostäder på successionsmarknaden räknas med, vilket innebär att bostäder flaggade som nyproduktion exkluderas i denna sammanställning.

12 maj 2021 genomfördes en översyn och vissa förändringar av den data som kommuniceras på denna sida. Samtidigt gjordes en förändring av bostadstyperna vilket innebär att vi nu redovisar “lägenheter” istället för, som tidigare, “bostadsrätter”. Det kan medföra att statistik som visades innan förändringen gjordes kan skilja sig något från hur statistiken ser ut idag.

Utgångspriser för Alla (Alla rum) i Sverige

Utgångspris