Utbud av bostäder

Med utbud menas antalet bostäder av en viss typ som varit aktiva på Hemnet under den aktuella perioden. Hur länge bostaden har varit aktiv under den aktuella perioden spelar ingen roll. Endast bostäder på successionsmarknaden räknas med, vilket innebär att bostäder flaggade som nyproduktion exkluderas i denna sammanställning.

12 maj 2021 genomfördes en översyn och vissa förändringar av den data som kommuniceras på denna sida. Samtidigt gjordes en förändring av bostadstyperna vilket innebär att vi nu redovisar “lägenheter” istället för, som tidigare, “bostadsrätter”. Det kan medföra att statistik som visades innan förändringen gjordes kan skilja sig något från hur statistiken ser ut idag.

Utbud av Alla (Alla rum) i Sverige

Utbud per tidsenhet