Nytillkomna bostäder

Nytillkomna innebär det totala antalet bostäder av en viss typ som har publicerats för första gången under en given period. Endast bostäder på successionsmarknaden räknas med, vilket innebär att bostäder flaggade som nyproduktion exkluderas i denna sammanställning.

12 maj 2021 genomfördes en översyn och vissa förändringar av den data som kommuniceras på denna sida. Samtidigt gjordes en förändring av bostadstyperna vilket innebär att vi nu redovisar “lägenheter” istället för, som tidigare, “bostadsrätter”. Det kan medföra att statistik som visades innan förändringen gjordes kan skilja sig något från hur statistiken ser ut idag.

Nytillkomna Alla (Alla rum) i Sverige

Antal publicerade bostäder