Skogsfastighet i Ås

2 000 000 kr

Bostadstyp
Gård/skog
Upplåtelseform
Äganderätt
Tomtarea
49,5 ha

Fastigheten Eda Ås 1:305 med en total areal på 50,2 ha fördelad på fyra skiften. Av arealen avser 31,7 ha produktiv skogsmark med ett beräknad virkesförråd på ca 4 900 m3Sk och med en hög bonitet. I övrigt 9,5 inägomark och 9 ha impediment (myr). Skogsbruksplanen som upprättades 2018-07-04 hittar du i sin helhet under rubriken "Dokument" i beskrivningen.
På fastigheten finns även en större ekonomibyggnad. Fastigheten ingår i Ås viltvårdsområde om 1 462 ha och avser älg- och småviltsjakt. Inägomarken brukas i dag av annan än agarna men något arrendeavtal finns inte.

Läs mer hos mäklaren
Fastighetsbyrån Arvika