Klippkanten lott KK 18

Hemavan / Birke, Storuman Tjänster för säljaren
Karta & restider

995 000 kr
TomtTomt

Nu säljs ett Exklusivt tomtområde högt beläget med magisk utsikt från dom flesta tomterna, kommunalt vatten och avlopp ingår i priset. Anslutningsavgift för el är 35 000 kr/st. För parhus krävs två anslutningar (70 000 kr). Området heter Klippkanten och ligger ovanför den nya campingen i Hemavan.

Tomt KK- 1 till KK-13 ( runt 800m2 st K1-K10 )ligger längs fram mot ravinen och här lovas en slående utsikt. Här får man bygga 1 plans hus med begränsad bygghöjd eftersom dom tomter som ligger bakom ska få så bra utsikt som möjligt.

KK-1- KK3 kommer att marksänkas ca 2,5 meter så att dom bakomvarande tomterna ska få bra utsikt.

Tomt KK11- KK-20 ( runt 700m2 )

*Föreskrifter Klippkanten Hemavan
Bilaga till köpekontrakt för tomter KK01-13 samt KK15-22 inom området. För KK23-25 gäller separat bilaga.

Följande gäller inför bygglovsansökan om bostäder på Klippkanten enligt gällande detaljplan samt nedanstående förtydliganden och tillägg. Blivande fastighetsägare förbinder sig att förmedla denna information i händelse av vidare försäljning till ny köpare. Alla ytangivelser är cirkaytor och kan förändras i samband med Lantmäteriets reglering. Höjdkurvor inom tomter visar marknivåer före eventuell grovplanering av tomtmark. Angivna plushöjder inom tomter avser huvudbyggnads sockelhöjd och är en cirkahöjd avrundad till närmaste halvmeter. Viss avvikelse kan även förekomma från angivna anslutningspunkter för vatten/avlopp (A) samt gällande väghöjder.

MARKANVÄNDNING
Endast bostadshus får uppföras och skall utnyttjas som fritidshus.

UTNYTTJANDEGRAD
Friliggande fritidshus med en bostadslägenhet får ha en byggnadsarea på maximalt 150 m2. Med byggnadsarea inräknas hela den bebyggda ytan på tomten inklusive ytterväggar samt skärmtak på lägre höjd än 3 meter över mark. Eventuellt loft inräknas ej. Stora taksprång kan påverka byggnadsarean.
Detaljplanens möjlighet till att bygga ett hus med fler än två bostadslägenheter på delar av Klippkanten är inte aktuellt. Det är heller inte möjligt att bygga fler än ett fritidshus inom KK01, KK16 samt KK21-22.
För KK02 t om KK13, KK15 och för KK17 t om KK20 är följande regel även tillämpbar: Här får man uppföra s.k sammanbyggda fritidshus med två lägenheter, s.k parhus, vilka får ha en byggnadsarea (se ovan) på maximalt 250 m2. Om tomtmarken styckas längs lägenhetsskiljande vägg måste varje ny tomt uppgå till minst 350 m2.

BEGRÄNSNINGAR
Mark utmed väg (u-område) får ej bebyggas då det är reservat för underjordiska ledningar och snövallar. Bygglov kommer inte att ges för fristående komplementhus, t ex förråd, carport mm. Bygglovsfria byggnadsverk kommer inte att accepteras på u-område eller närmare än 4,5 m från tomtgräns mot samfälld mark. För huvudbyggnad gäller att ett mått till tomtgräns på minst 4,5 m skall eftersträvas. För en god anpassning till omgivande mark och vegetation kan ett mindre mått godtas. Ett mindre mått kan dock leda till ökade krav gällande brandskydd. Det fordrar också grannes medgivande. Begränsning avseende 10 meters minsta avstånd till brant slänt avser utförsluttning söderut och österut.

PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE
För KK02 t om KK13 samt KK15 t om KK20 accepteras bara enplanshus. Loft är möjligt men begränsas av nedanstående totalhöjd. Detaljplanens möjlighet att bygga tvåplanshus inom del av KK15 och KK16 kommer inte att accepteras.
För KK02 t om KK13 samt KK15 t om KK20 skall totalhöjden begränsas till 5 m. Skorsten accepteras utöver denna höjd.

Läs mer hos mäklaren
Bostadstyp
Tomt
Tomtarea
717 m² tomt
Räkna på lån och försäkringar

Räkna på lån och försäkringar

Se vad det kostar dig per månad att bo på Klippkanten lott KK 18 och skaffa lånelöfte nu.

Pris
995 000 kr

Billigare och bättre boende

NYHET: Som säljare kan du få bättre koll på din försäljning!

Gå till Säljkollen för att få mer information om hur det går för din annons.

Statistik

124
besök på Hemnet
Objektet publicerades för 8 dagar sedan, den 15 januari 2019. Besök på Hemnet avser hemnet.se och Hemnets mobilappar.
illustration_step9
Jämför själv med slutpriser på andra liknande objekt som sålts.

Liknande bostäder till salu

Guider & Tips