Storsandsvägen 20

Sörböle, Umeå Se på karta

695 000 kr

Bostadstyp
Tomt
Upplåtelseform
Äganderätt
Tomtarea
3 903 m²

Strandnära läge med närhet till både Simsphamns badstrand samt Kläppsand och Norrmjöle golfbana.

Fastigheten Sörböle 3:20 omfattas inte av någon detaljplan och inte heller av någon områdesbestämmelse.

Utanför planlagt område sker en allmän lämplighetsprövning utifrån översiktsplanen och dess fördjupningar. Någon byggrätt finns alltså inte för fastigheten och därför görs en allmän lämplighetsprövning när en bygglovsansökan har kommit in.
I en bygglovsprövning tar man hänsyn till hur området och fastigheten ser ut. Anpassning till volym, proportioner, placering och gestaltning för området och fastigheten är sådant som vägs in i bygglovsprövningen. Det är först under handläggningen som det konkret går att bedöma om en föreslagen åtgärd är genomförbar eller inte.
I handläggning utanför detaljplan så ser man också över om det finns något ”intresse” som kan påverka föreslagen byggnation exempelvis naturområden, infrastrukturreservat, VA-utredning, vad har kommunen för intentioner för området som anges i översiktsplanen etc.

Det kan vara en idé att söka förhandsbesked innan man söker bygglov här. Fastigheten ligger inom utredningsområde för kommunalt VA. Bäcken verkar inte omfattas in av strandskydd.
På vår kommunens hemsida finns mer information om förhandsbesked och bygglov:
https://umea.se/bygglov

Läs mer hos mäklaren
Mäklarringen Umeå