Mäklare Anders Berglund

Anders Berglund

Om mig

Mäklaren har inte skrivit någonting om sig själv.
Mäklarens försäljning på Hemnet
Granåsen, null, Härjedalens kommun

Granåsen

Gård/Skog
Härjedalens kommun
Areal | Ljusdal
1 300 000 kr
77 ha tomt

I det vidsträckta och högt belägna skogslandskapet söder om Lillhärdal i Härjedalen, gränsande mot Dalarnas landskap, erbjuds här ett obebyggt skifte om ca 51 ha produktiv skogsmark. Dess virkesförråd har beräknats till ca 4 800 m³sk och utgörs till övervägande del av äldre skog. På försäljningsobjektet råder enskild jakt. Ny ägare har att själv undersöka möjligheten till ingående i angränsande jaktklubb.

Lassekrog, null, Ljusdals kommun

Lassekrog

Gård/Skog
Ljusdals kommun
Areal | Ljusdal
8 400 000 kr
231 ha tomt

Här erbjuds tre med varandra närliggande fastigheter intill Laforsen och Lassekrog, nordväst om Ljusdal. Riksväg 84 korsar i norr och tillsammans med ett i övrigt etablerat skogsbilvägnät är åtkomsten god. Skogarna utgörs huvudsakligen av växtliga gallringsskogar av tall där över halva skogsmarksarealen har skog i åldersklasserna 40–59 år. Fastigheterna omfattar ca 179 ha produktiv skogsmark och virkesförrådet har beräknats till ca 21 100 m³sk. I närhet till Ljusnans brusande vatten finns en enkel stuga och friggebod med kojplatser för övernattning och en härlig känsla att nyttja för rekreation och som jaktstuga. Jaktmöjligheter erbjuds i Lassekrogs VVO.

Kårböle, null, Ljusdals kommun

Kårböle

Gård/Skog
Ljusdals kommun
Areal | Ljusdal
3 400 000 kr
128 ha tomt

Här erbjuds ca 95 ha skogsmark fördelat på tre skiften belägna vid Kårböle respektive Skytesvallen, nordväst om Ljusdal. Virkesförrådet har beräknats till ca 8 700 m³sk, motsvarande 96 m³sk/ha, och har en åldersfördelning koncentrerad till yngre och medelålders skogar. Tallandelen av virkesförrådet är enligt skogsbruksplanen 69%, gran 18% och löv 13%. Försäljningsobjektet utgör del av fastighet varför fastighetsbildningsåtgärder erfordras. Skiftena kan komma att försäljas var för sig beroende av intresse och med beaktande av möjlig fastighetsbildning. Försäljningsobjektet erbjuder jakt i två viltvårdsområden om totalt ca 12 800 ha.

Visar alla 3