Mäklare Anders Berglund

Anders Berglund

Om mig

Mäklaren har inte skrivit någonting om sig själv.
Mäklarens försäljning på Hemnet
Skålvallen, null, Ljusdals kommun

Skålvallen

Gård/Skog
Ljusdals kommun
Areal | Ljusdal

2 750 000 kr

39,3 ha tomt

På denna obebyggda fastighet finner du skog från äldre röjningsålder till yngre slutavverkningsbestånd där tall utgör det huvudsakliga trädslaget. Totalt ca 39 ha produktiv skogsmark som har bra bärighet och ett beräknat virkesförråd om ca 6 700 m³sk, vilket motsvarar 181 m³sk per hektar. Kombinationen av åldersspridning och tallskogar ger förutsättningar för jämn avkastning och skötsel efter eget önskemål. Fastigheten ingår i viltvårdsområde om ca 1 200 ha.

Tallåsen, null, Ljusdals kommun

Tallåsen

Gård/Skog
Ljusdals kommun
Areal | Ljusdal

975 000 kr

14,5 ha tomt

Här säljs en mindre skogsfastighet fördelad på fyra skiften belägna nordväst om Ljusdal. Skiftena är geografiskt spridda varav ett är vackert beläget mot Björktjärnen där det även finns en stomme med tak till en rastkoja uppförd. Fastighetens virkesförråd domineras av tall och utgörs huvudsakligen av medelålders skogar. Möjlighet till jakt inom två områden med en sammanlagd areal om ca 27 000 ha.

Sortvattnet, null, Ljusdals kommun

Sortvattnet

Gård/Skog
Ljusdals kommun
Areal | Ljusdal

1 600 000 kr

48,8 ha tomt

Strax söder om Sortvattnet, mellan Färila och Järvsö, säljs här en bit Hälsingeskog i en ägofigur. Marker med god bärighet och unga skötta talldominerade bestånd som nu står på tillväxt. Möjligheter till jakt i viltvårdsområde om ca 12 000 ha.

Bäckan, null, Ljusdals kommun

Bäckan

Gård/Skog
Ljusdals kommun
Areal | Ljusdal

2 100 000 kr

31,5 ha tomt

Vid Bäckan, ca 3 mil nordväst om Ljusdal, finner du här en obebyggd fastighet med ca 27 ha skogsmark lättillgängligt belägen invid allmänna vägar. Huvudsakligen medelålders skogar med intressant trädslagsfördelning och ett samlat virkesförråd om ca 4 800 m³sk. På fastigheten finns dessutom ca en hektar inägomark. Möjligheter till jakt i viltvårdsområde om ca 22 000 ha

Skrytvägen 19, null, Ljusdals kommun
  • Budgivning pågår

Skrytvägen 19

Gård/Skog
Ljusdals kommun
Areal | Ljusdal

2 975 000 kr

12 ha tomt

Här säljs gården Björklunds, ett guldkorn i Ygs öppna jordbrukslandskap omgärdat av skogar och blånande berg, ca 5 km sydost om Färila. Med bostadens fem rum, två kök och ytterligare utrymmen finns här förutsättningar för såväl den lilla som stora familjen. Skick och planlösning ger förutsättningar för direkt inflyttning samtidigt som renovering kan ske på ett smidigt sätt utifrån behov och önskemål. Äldre ekonomibyggnader i form av ladugård med stall, maskinhall, gårdsverkstad, snickarbod, sädesmagasin mm skapar förutsättningar för lantbruk, djurhållning eller annan verksamhet. Fastighetens åkermark ligger samlat i ett stycke vid gården. I Färila finns skola åk 1-9, hälsocentral, apotek, mataffärer mack mm. Med Ljusdal och Järvsö inom 2 mils avstånd erbjuder fastigheten goda förutsättningar för boende, lantliv och jakt kombinerat med möjligheter till arbete och ett varierat utbud av fritidsaktiviteter.

Brytte, null, Hudiksvalls kommun

Brytte

Gård/Skog
Hudiksvalls kommun
Areal | Ljusdal

9 000 000 kr

190,5 ha tomt

Här erbjuds möjlighet att förvärva en mycket väl arronderad skogsegendom belägen ca 2 mil nordost om Hudiksvall. Strategiskt belägen i förhållande till kusten med dess skogsråvaruförbrukande industrier. Fastigheten har huvudsakligen marker med god bärighet och tall som dominerande trädslag, vilket ger förutsättningar för skogsbruk under större delen av året. Arealen skogsmark uppgår till ca 152 ha och har ett beräknat virkesförråd om ca 20 500 m³sk. På fastigheten finns även ca 12 ha inägomark i ett sammanhängande stycke. Möjligheter till jakt inom Rogsta viltvårdsområde om ca 7 500 ha där fastigheten ingår.

Visar alla 6