Areal | Ljusdal

Areal | Ljusdal

Mäklare

Mäklarkontorets försäljning på Hemnet
Gebbarskogen, null, Ljusdals kommun

Gebbarskogen

Gård/Skog
Ljusdals kommun
Areal | Ljusdal
650 000 kr
29 ha tomt

Nu förmedlas ett barrskogsdominerat och sammanhängande skogsskifte intill Gebbarsvallen ca 3 mil väster om Färila. Försäljningsobjektet är en samfällighet som ska upplösas och som för den skogsintresserade ges möjlighet att påbörja sitt skogsägande eller komplettera sitt tidigare innehav. En övervägande andel av skogen utgörs av äldre slutavverkningsskog samt växande ungskog med en bonitet om 4 m³sk/ha och år. Virkesförrådet uppgår enligt nyupprättad skogsbruksplan till drygt 1 888 m³sk vilket ger ett medeltal om 91 m³sk per hektar. Enskild jakt.

Vattlångssjön, null, Nordanstigs kommun

Vattlångssjön

Gård/Skog
Nordanstigs kommun
Areal | Ljusdal
2 700 000 kr
38,8 ha tomt

Fint belägen skogsfastighet intill Vattlångssjön i nordöstra Hälsingland. Fastigheten är väl arronderad och erbjuder trevliga markområden för både jakt och rekreation. Den produktiva skogsmarken uppgår till 33,8 ha med ett virkesförråd om 6 544 m³sk och på 98% av fastighetens areal finns skog i huggningsklasserna G1 och äldre. Fastigheten erbjuder även jakt i Harmångers viltvårdsområde på ca 7 500 ha.

Lassekrog, null, Ljusdals kommun

Lassekrog

Gård/Skog
Ljusdals kommun
Areal | Ljusdal
8 400 000 kr
231 ha tomt

Här erbjuds tre med varandra närliggande fastigheter intill Laforsen och Lassekrog, nordväst om Ljusdal. Riksväg 84 korsar i norr och tillsammans med ett i övrigt etablerat skogsbilvägnät är åtkomsten god. Skogarna utgörs huvudsakligen av växtliga gallringsskogar av tall där över halva skogsmarksarealen har skog i åldersklasserna 40–59 år. Fastigheterna omfattar ca 179 ha produktiv skogsmark och virkesförrådet har beräknats till ca 21 100 m³sk. I närhet till Ljusnans brusande vatten finns en enkel stuga och friggebod med kojplatser för övernattning och en härlig känsla att nyttja för rekreation och som jaktstuga. Jaktmöjligheter erbjuds i Lassekrogs VVO.

Per-Svens, null, Ljusdals kommun
  • Tis 28 maj kl 18:00
Per-Svens, null, Ljusdals kommun, bild 2
Per-Svens, null, Ljusdals kommun, bild 3

Per-Svens

Gård/Skog
Ljusdals kommun
Areal | Ljusdal
775 000 kr
3 ha tomt

Här finns möjlighet att förvärva en mindre gård med stor potential, högt belägen där du kan titta ut över det vida jordbrukslandskapet och de blånande bergen. Med dess centrala läge i förhållande till Färila, Ljusdal och Järvsö har du på nära håll fantastiska möjligheter till arbete, samhällsservice, varierande fritidsaktiviteter mm i ett härligt landskap. Bostadshuset i två plan inrymmer sex rum och kök och har många bevarade originaldetaljer så som spegeldörrar, trägolv och spröjsade fönster men samtidigt ett omfattande renoveringsbehov. Fastigheten omfattar ca 3 ha mark varav ca 1 ha åkermark och där resten utgörs av skogs- och tomtmark, vilket ger förutsättningar för odling och djurhållning i mindre skala. Möjlighet till jakt i Färila-Östra viltvårdsområde som omfattar ca 7 600 ha. Välkommen!

  • Premium
Kårböle, null, Ljusdals kommun

Kårböle

Gård/Skog
Ljusdals kommun
Areal | Ljusdal
3 400 000 kr
128 ha tomt

Här erbjuds ca 95 ha skogsmark fördelat på tre skiften belägna vid Kårböle respektive Skytesvallen, nordväst om Ljusdal. Virkesförrådet har beräknats till ca 8 700 m³sk, motsvarande 96 m³sk/ha, och har en åldersfördelning koncentrerad till yngre och medelålders skogar. Tallandelen av virkesförrådet är enligt skogsbruksplanen 69%, gran 18% och löv 13%. Försäljningsobjektet utgör del av fastighet varför fastighetsbildningsåtgärder erfordras. Skiftena kan komma att försäljas var för sig beroende av intresse och med beaktande av möjlig fastighetsbildning. Försäljningsobjektet erbjuder jakt i två viltvårdsområden om totalt ca 12 800 ha.

Västra Gryttjesbo, null, Ljusdals kommun

Västra Gryttjesbo

Gård/Skog
Ljusdals kommun
Areal | Ljusdal
1 100 000 kr
98 m²
4 rum
1,5 ha tomt

Ett gyllene tillfälle för den motor- eller djurintresserade och för den som vill bo på en gård! Nu förmedlas en fin fastighet om ca 1,5 hektar med en trevlig gårdsbild som är idealisk för den som har eller vill införskaffa djur eller behöver stora utrymmen under tak för sina fordon. Betesmark samt skogsområde omringar gårdscentret och här erbjuds flera användbara ekonomibyggnader med bra förvaringsmöjligheter för t ex bil, husvagn, snöskoter mm. Här finns även verkstad och ladugård med stallplatser för hästar eller får. Bostadshuset består av 4 rum varav 3 sovrum och har genom åren genomgått flera stora renoveringar så som nytt tegeltak, ventilation, badrum, 3-kammarbrunn, mm. Vidare ligger sjön Gryttjen bara några stenkast bort och erbjuder fint fiske och badmöjligheter. Varmt välkommen till ditt nya hem!

  • Uteplats
Yckelsbo, null, Ljusdals kommun

Yckelsbo

Gård/Skog
Ljusdals kommun
Areal | Ljusdal
2 350 000 kr
39 ha tomt

Här säljs cirka 33 ha produktiv skogsmark vid Yckelsbo, ca 8 km nordväst om Järvsö. Virkesförrådet har beräknats till ca 6 400 m³sk vilket innebär 192 m³sk per hektar. Hälften av arealen har skog i åldersklasserna 10-30 år och på återstående areal finns skog i åldersklasserna 90 år och äldre. På fastigheten finns en nyckelbiotop registrerad. Fastigheten ingår i Järvsö-Västra viltvårdsområde som omfattar ca 21 000 hektar.

Nordanstig, Nordanstig, Nordanstigs kommun

Nordanstig

Gård/Skog
Nordanstig, Nordanstigs kommun
Areal | Ljusdal
250 000 kr
7 ha tomt

Har du tankar på att bli skogsägare eller vill du bara få möjlighet till mer jakt? Nu erbjuds två mindre obebyggda skogsfastigheter lämpliga som förstagångsköp eller tillköp. Fastigheterna är belägna i Harmånger och strax utanför Hårte i nordöstra Hälsingland, och kan köpas tillsammans eller var för sig beroende av intresse. Jättendals-böle 1:3 har en produktiv skogsmark om 2,3 ha vars volym uppgår till 218 m³sk och består uteslutande av skog i huggninsklass G1. På fastigheten finns övervägande del granskog men även tall och löv. Nordanå 2:7 består mestadels av löv och till övervägande del av björkskog. Produktiv skogsmark om 2,1 ha med ett virkesförråd om 181 m³sk bestående av såväl yngre som äldre skog. Fastigheterna ingår i två olika viltvårdsområden med en samlad areal om ca 16 800 ha.

Hagafjärden, null, Hudiksvalls kommun

Hagafjärden

Gård/Skog
Hudiksvalls kommun
Areal | Ljusdal
1 275 000 kr
50 ha tomt

Invid havsviken Hagafjärden, ca 2 mil öster om Hudiksvall, säljs här en skogsfastighet om ca 43 ha skogsmark med i huvudsak unga skogar. Fastigheten består av två huvudsakliga skogsskiften samt ytterligare några mindre ägofigurer. Fastigheten ingår i en jaktklubb om ca 1 500 ha och säljaren erbjuder möjlighet till förmånlig hyra av stuga i samband med jakt.

Kårböle, null, Ljusdals kommun

Kårböle

Gård/Skog
Ljusdals kommun
Areal | Ljusdal
600 000 kr
5 ha tomt

Här säljs en mindre fastighet i ett stycke lättillgängligt belägen invid riksvägen vid byn Kårböle i nordvästra Hälsingland. Välbestockad med äldre färdiggallrad och talldominerad skog, vilket ger förutsättningar till direktavkastning inom en relativt nära framtid. Fastigheten ingår i viltvårdsområde om ca 8 700 ha.

Gryttjesbo, null, Ljusdals kommun

Gryttjesbo

Gård/Skog
Ljusdals kommun
Areal | Ljusdal
2 900 000 kr
85 m²
3 rum
26,8 ha tomt

Strax utanför Ljusdal finns nu möjlighet att förvärva en jordbruksfastighet om knappt 27 ha med sjötomt. Gården består av ett nybyggt enplanshus från 2023 med en interiör i ljusa och neutrala färger samt flertalet tillhörande gårdshus så som ladugård, mindre garage, lada mm. Till gården hör 3,2 ha åkermark samt 21,7 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 3 548 m³sk. Sjön Gryttjen är rymlig och ligger strax söder om brukningscentret där fastigheten även innehar en stor del av de närliggande holmarna Storholmen och Kuggholmen; mysiga platser för rekreation och avslappning. Fastigheten lämpar sig väl för den som söker nytt och fräscht permanentboende med möjlighet till exempelvis odling eller mindre djurhållning samt möjlighet till jakt på egen mark. Välkommen!

Norra Veckebo, Norra Veckebo, Ljusdals kommun

Norra Veckebo

Gård/Skog
Norra Veckebo, Ljusdals kommun
Areal | Ljusdal
250 000 kr
5,7 ha tomt

Ca 2,1 mil väster om Ljusdal finns nu möjlighet att förvärva ett område av Ljusdal Veckebo 14:51 genom fastighetsreglering. Området om drygt 5 ha ligger väl samlat i ett skifte och utgörs av åker- och betesmark med en äldre ängslada i centrum. Tillgänglig för ny brukare växtodlingsår 2025.

Nonsberget, null, Härjedalens kommun

Nonsberget

Gård/Skog
Härjedalens kommun
Areal | Ljusdal
4 100 000 kr
115 ha tomt

Här erbjuds två separata skogsfastigheter som är lämpliga som förstagångsköp eller tillköp. Fastigheterna är belägna ca 6 km sydväst om Sveg och kan förvärvas tillsammans eller var för sig beroende av intresse. Båda fastigheterna består i majoritet av tallskog. Eggarna 2:3 har ett virkesförråd om drygt 4000 m³sk fördelat på totalt ca 39 ha produktiv skogsmark bestående i majoritet av skog i huggningsklasserna R2 och G1. På norra delen av Eggarna 2:3 finns en äldre jaktstuga med fin utsikt mot Långtjärnen. Eggarna 8:2 består av två skogsskiften med nästan 65 ha produktiv skogsmark vars virkesförråd omfattar ca 6 500 m³sk med stor andel skog på tillväxt. På båda fastigheterna är tillgängligheten bra med ett utbyggt vägnät. Fastigheterna ingår i jaktklubbsområde med en samlad areal om ca 2 500 ha.

Isbo 12, null, Hudiksvalls kommun
  • Budgivning pågår

Isbo 12

Gård/Skog
Hudiksvalls kommun
Areal | Ljusdal
3 995 000 kr
210 + 20 m²
7 rum
33,8 ha tomt

Lantlig gård med högt och naturskönt läge omgärdat av åker, skog och blånande berg, ca 1 mil nordväst om Delsbo. Bostadshuset är 210 kvadratmeter stort fördelat på sju rum, två badrum samt stor balkong i soligt söderläge med härlig utsikt över landskapet. Denna gård har också fina ekonomibyggnader som passar perfekt för dem som behöver extra utrymme för sina projekt, hobbyer eller både och. Här finns möjlighet för enklare djurhållning med åker och betesmark i anslutning till gårdscentrum, egen skog att bruka och en rymlig trädgård med goda odlingsmöjligheter. Totalt ca 33 hektar mark, varav 8 hektar inägomark samt ca 23 hektar produktiv skogsmark med ett virkesförråd uppskattat till ca 4 100 m³sk. Jakt i Delsbo VVO som omfattar ca 26 000 hektar. Om ni drömmer om livet på landet omgiven av vacker natur har ni nu en unik möjlighet att förvärva en gård med stor potential. Välkommen.

  • Balkong
Orrabacken 36, Järvsö, Ljusdals kommun

Orrabacken 36

Tomt
Järvsö, Ljusdals kommun
Areal | Ljusdal
800 000 kr
2 865 m² tomt

Nu finns möjlighet att skapa ditt egna drömboende i ett högt och fint läge strax söder som Järvsö! Orrabacken ligger naturskönt med generös tomtyta om 2 865 kvm som ligger utanför detaljplanerat område vilket ger en större frihet att bygga ditt drömhus. Fastigheten ligger drygt 3 kilometer från centrala Järvsö med skolor, mataffär, restauranger och såklart Järvsöbacken. Järvsö har ett rikt kulturutbud som blandas med restauranger, utflyktsmål och sportaktiviteter som erbjuder alltifrån padel till down Hill cykling. Anslutning till kommunalt vatten & avlopp samt fiber finns vid tomtgräns. Kontakta Ljusdals kommuns bygglovhandläggare för information angående bygglov, tel 0651-18000. Fiber, avlopp och el ingår ej i köpeskillingen. FÖRVÄRVSTILLSTÅND KRÄVS

Löräng, Järvsö, Ljusdals kommun

Löräng

Tomt
Järvsö, Ljusdals kommun
Areal | Ljusdal
400 000 kr
2 375 m² tomt

I Lörängs by några kilometer söder om Järvsö finns denna tomt på 2 375 m². På marken har funnits ett gammalt tegelbruk som numera är rivet.. Löräng ligger belägen i Ljusnans dalgång och här finns även en mindre camping vid Ljusnans strand och på den intilliggande udden finns badplatsen Mines med en härlig sandstrand. Närhet finns till riksväg 83 och busshållplats och i grannbyn Nybo finns skola från förskoleklass till årskurs 3. I Järvsö finns grund- och gymnasieskola. Tågstation finns i centrala Järvsö med bra förbindelser. Bygden har mycket att erbjuda med allt från ett rikt kulturliv, historia, vacker natur, lokalproducerat till upplevelser för alla åldrar. Här kan man leva ett rikt liv året om.

Visar alla 16