Areal | Örebro

Areal | Örebro

Mäklare

Rösjöns skogar, null, Lindesbergs kommun

Rösjöns skogar

Gård/Skog
Lindesbergs kommun
Areal | Örebro

8 500 000 kr

81,8 ha tomt

På toppen av de skogbeklädda höjderna, bakom Ingelshyttans dalgång med det historiska hytt- och gruvlandskapet, finner man Rösjöns stilla vatten. Öster och söder om sjön breder fastighetens välskötta skogsmark ut sig. Innehavet utgörs av en registerfastighet fördelat på fyra skiften. Dessa är belägna strax intill varandra längs en gemensam väg, vilket ger goda drivningsförhållanden med förhållandevis korta transportavstånd, i skogsmark, i samband med skogliga åtgärder. Fastigheten är belägen strax nordväst om Storå, i Lindesbergs kommun. Innehavet utgörs av totalt ca 83 ha varav ca 73 ha består av produktiv skogsmark, enligt nyupprättad skogsbruksplan. Produktionsskogen är välskött överlag med en viss dominans av kalmark under återbeskogning genom fröträdsställning samt växtkraftig gallringsskog i 25-årsåldern. Huvudträdslaget är tall som också bedöms vara det lämpligaste trädslaget på innehavet. Trots ett innehav med tyngdpunkt av något yngre skog är snittförrådet tämligen högt. Stående skog är, enligt skogsbruksplanen, bedömd till 173 m3sk per ha produktiv skogsmark. Fastigheten erbjuder även jakt i VVO på större arealer med jaktbart vilt i form av älg, enstaka kronhjort, skogsfågel, enstaka vildsvin, rådjur samt annat småvilt. Välkommen att besöka Rösjöns skogar i Ingelshyttan!

  • Uteplats
Per Karlsgården, null, Örebro kommun

Per Karlsgården

Gård/Skog
Örebro kommun
Areal | Örebro

12 500 000 kr

230 m²

7 rum

93 ha tomt

Per Karlsgården ligger trevligt belägen med ett fint solläge och vacker utsikt över den omkringliggande inägomarken. Innehavet består av ett gårdscentrum omgärdat av inägomark, två sammanhängande barrskogsdominerande skiften ca en kilometer norr om gårdscentrum samt två sammanhängande skiften ca en kilometer söder om gårdscentrum. De södra skiftena domineras av åkermark men består också av skogsbackar med lövdominans. Dessa ger landskapet en trevlig karaktär. Innehavet är beläget endast cirka 4 km från riksvägen vid Almbro och bara ytterligare några kilometer från Örebro. Totalarealen enligt den nyupprättade skogsbruksplanen är cirka 94 ha varav cirka 48 ha består av produktiv skogsmark och cirka 43 ha är inägomark, i huvudsak brukad åkermark. Gårdscentrum är smakfullt placerat i ett bra och centralt läge på innehavet. Byggnationen är samlad vid gårdscentrum med ett bostadshus samt betjänande ekonomibyggnader och övriga uthus. All byggnation, framförallt mangårdsbyggnaden, är i behov av omfattande reparations- och underhållsåtgärder.​ Välkommen på visning av Per Karlsgården med tillhörande jord och skog!

  • Balkong
  • Uteplats

Visar alla 2