Mäklare Thomas Persson

Thomas Persson

Om mig

Mäklaren har inte skrivit någonting om sig själv.
Mäklarens försäljning på Hemnet
Prästbodarna, null, Bergs kommun
Prästbodarna, null, Bergs kommun, bild 2
Prästbodarna, null, Bergs kommun, bild 3

Prästbodarna

Gård/Skog
Bergs kommun
Areal | Östersund
6 250 000 kr
199 ha tomt

Skog vid Arådalen! Mycket vackert belägen skogsfastighet vid ”Prästbodarna”, med närhet både till natursköna Arådalen och Galåbodarna. Fastigheten har hög vildmarkskaraktär och är belägen i en varierande skogsterräng, med närhet till de omgivande Oviksfjällen. Ingår idag i mindre jaktlag som förfogar över ca 1 900 ha vilket ger mycket goda jakt och rekreationsmöjligheter för den intresserade. Total areal om ca 199 ha, varav ca 176,5 ha produktiv skogsmark. Åldersklassfördelningen visar på övervägande andel äldre skog, med även visst inslag av yngre gallrings och ungskog. Fastigheten har ett totalt virkesförråd om 20 799 m³sk varav 11 218 m³sk är S1 skog, 3 821 m³sk är S2 skog och 2 314 m³sk är G1 skog. Fastigheten har god tillgänglighet genom dess väganslutning. Mycket trevlig rekreationsfastighet utifrån dess natursköna belägenhet och med närheten till Oviksfjällen. Stora möjligheter till jakt, fiske, vandring m.m. i mycket vacker fjällnära natur.

  • Premium
Sven-Jonskojan, null, Bergs kommun
Sven-Jonskojan, null, Bergs kommun, bild 2
Sven-Jonskojan, null, Bergs kommun, bild 3

Sven-Jonskojan

Gård/Skog
Bergs kommun
Areal | Östersund
7 900 000 kr
186 ha tomt

Välskött vid Söderhögen! Naturskönt belägen vid Sven-Jonskojan ligger denna välarronderade fastighet som erbjuder fina gallringsskogar på bördig mark. Fastigheten som är välskött och fint arronderad i ett sammanhängande skifte utgörs av stor andel växande gallringskogar (G1) samt har betydande andel äldre skog i huggningsklasserna S1 och S2. Finns även trevlig enklare jaktstuga för både jakt och rast. Av den totala volymen är S1 skogen och G1 skogen klart övervägande, vilket ger en trevlig kombination av möjlig direktavkastning kombinerad med volymtillväxt. Fastigheten utgörs av 159 ha produktiv skogsmark och har ett virkesförråd om 20 333 m³sk varav 11 512 m³sk är G1 skog och 7 141 m³sk är S1 och S2 skog. Hög årlig tillväxt om 700 m³sk. Medelboniteten är beräknad till 4,4 m³sk per ha/år och har ett medeltal på 127 m³sk/ha/år. Dess stora andel äldre skog och växande gallringsskog ger en ägare valmöjlighet för sitt framtida brukande. Ingår idag i mindre jaktlag. Fastigheten erbjuder: – Stor andel växande gallringsskog med hög årlig tillväxt, vilket ökar den årliga volymen och värdet på fastigheten. – Betydande andel äldre skog som ger möjlighet till direktuttag samt intäkter för den löpande driften. – Fin arrondering i ett sammanhängande område med bra vägnät.

  • Premium
Österuppland, null, Åre kommun
Österuppland, null, Åre kommun, bild 2
Österuppland, null, Åre kommun, bild 3

Österuppland

Gård/Skog
Åre kommun
Areal | Östersund
11 500 000 kr
486 ha tomt

Med vidunderlig utsikt över Åreskutan och övriga närliggande fjällmassiv ligger skogsfastigheten Österuppland naturskönt belägen strax sydväst om Mörsil. Fastigheten är väl arronderad i ett större samlat skifte som erbjuder trevligt varierande markområden med både tillhörande tjärnar och gränsar i sjön ”Liten”. Fastigheten har en mycket god årlig tillväxt om hela 986 m³sk samt både övervägande andel växande gallringsskog och äldre avverkningsmogen skog. Skogsmarken uppgår till 296,7 ha och har ett virkesförråd om 27 221 m³sk varav 7 272 m³sk är G1 skog och 12 221 m³sk är S1 och S2 skog. Goda jaktmöjligheter med egen jakt på erkänt viltrika marker. Fastigheten erbjuder: – Stor andel äldre avverkningsmogen skog, för direktuttag alternativt kostnadstäckning för löpande driftkostnader. – Fin investering eller kapitalplacering med dess stora andel gallringsskogar med hög årlig tillväxt vilket ökar volymen och värdet på fastigheten. – Mycket goda rekreationsmöjligheter med egen jakt, fiske, skidåkning (tur, längd och alpint) och övrigt friluftsliv, allt med direkt närhet till Åre och allt vad som där erbjuds.

  • Premium
Molins Lantbruk, null, Bergs kommun
Molins Lantbruk, null, Bergs kommun, bild 2
Molins Lantbruk, null, Bergs kommun, bild 3

Molins Lantbruk

Gård/Skog
Bergs kommun
Areal | Östersund
6 800 000 kr
43 ha tomt

Välskött produktionsgård som ligger i vackra Hoverberg, ca 70 km söder om Östersund. Gården utgörs av större bostadshus om 9 rok samt flertalet ekonomibyggnader väl anpassade för den nuvarande driften. Den moderna ladugården (2018) med 87 liggbås för kor och kalvar utgör hjärtat i den väl fungerande verksamheten. Gården har idag ca 22 ha egen åkermark samt ca 125 ha avtalade sidoarrenden. Vidare ingår ca 17 ha skog samt ekonomibyggnader för köttdjursproduktion, med möjlighet att ställa om till mjölkproduktion. Den egna åkermarken ligger väl samlad runt gården, samt de övriga sidoarrenden som idag finns ligger i närområdet är väl anpassade för djurantal och den övriga verksamheten. Med dess vackra belägenhet vid Storsjön finns många fina möjligheter till rekreation med jakt och fiske. Till fastigheten Eltnäset 3:2 hör idag ca 267 ha produktiv skogsmark, där 17,9 ha som ligger i närområdet kommer att medfölja denna försäljning. Den övriga produktiva skogsmarken kommer att erbjudas att köpas separat, för den som önskar. Vid intresse av den övriga skogsmarken vänligen kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

  • Premium
Eltnäsbodarna, null, Bergs kommun
Eltnäsbodarna, null, Bergs kommun, bild 2
Eltnäsbodarna, null, Bergs kommun, bild 3

Eltnäsbodarna

Gård/Skog
Bergs kommun
Areal | Östersund
4 250 000 kr
94 ha tomt

Norr om Svenstavik och angränsande till Storsjön ligger denna välskötta och växtliga skogsfastighet fint belägen med övervägande andel gallringsskog. Fastigheten som har stor del tall utgörs av 88,5 ha produktiv skogsmark och har ett virkesförråd om 10 942 m³sk varav 7 506 m³sk är G1 skog och 815 m³sk är S1 skog. God tillgänglighet samt hög medelbonitet om 5,3 m³sk per ha och ett medeltal på 128 m³sk/ha. Fina jaktmöjligheter med jakt i jaktlag. Fastigheten erbjuder: – Stor andel växande gallringskog, vilket ökar den årliga volymen och värdet på fastigheten. – Viss del avverkningsbar skog som bör kunna ge ett tillskott till löpande driftskostnader. – Rekreation med dess fina belägenhet samt goda jaktmöjligheter.

  • Premium
Losjön, null, Bergs kommun
Losjön, null, Bergs kommun, bild 2
Losjön, null, Bergs kommun, bild 3

Losjön

Gård/Skog
Bergs kommun
Areal | Östersund
6 400 000 kr
185 ha tomt

I naturskön miljö ligger denna välskötta och obebyggda skogsfastighet som erbjuder både yngre och äldre skog och en hög årlig tillväxt! Av den totala volymen är S1 skogen och G1 skogen klart övervägande, vilket ger en trevlig kombination av möjlig direktavkastning kombinerad med volymtillväxt. Fastigheten består av ett sammanhängande skifte med trevligt markområde som sträcker sig från Losjön i väst över Nymyrberget och till Långvattnet i öst. Fastigheten utgörs av 161 ha produktiv skogsmark och har ett virkesförråd om 16 132 m³sk varav 6 911 m³sk är G1 skog och 8 800 m³sk är S1 och S2 skog. Hög årlig tillväxt om 727 m³sk. Medelboniteten är beräknad till 5,5 m³sk per ha/år och har ett medeltal på 100 m³sk/ha/år. Dess stora andel äldre skog och växande gallringsskog ger en ägare valmöjlighet för sitt framtida brukande. Bra ordnat med väg som underlättar skogsbruket. Ingår idag i Losjöns jaktlag. Fastigheten erbjuder: – Stor andel äldre avverkningsbar skog. – Stor andel växande gallringskog med hög årlig tillväxt, vilket ökar den årliga volymen och värdet på fastigheten. – Rekreation med jakt och fiske i sjönära och vacker miljö.

  • Premium
Kluk, null, Krokoms kommun
Kluk, null, Krokoms kommun, bild 2
Kluk, null, Krokoms kommun, bild 3

Kluk

Gård/Skog
Krokoms kommun
Areal | Östersund
1 475 000 kr
7 ha tomt

Vackert belägen gård i den lilla byn Kluk med utsikt över det omgivande kulturlandskapet på ena sidan och den mindre Kluktjärnen på andra sidan. Gården är bebyggd med två bostadshus om 5 respektive 3 rok samt tillhörande ekonomibyggnader av olika karaktär. Av fastighetens totala areal utgörs ca 2 ha av skog och ca 4 ha av åkermark. Gården erbjuder ett lugnt lantligt boende med möjlighet till generationsboende alternativt sidoinkomst med uthyrningsmöjligheter. Detta kan kombineras med enklare djurhållning, ved från den egna skogen samt jakt och fiske, allt i vacker Jämtländsk natur. Adressen är Kluk 411, Alsen.

  • Premium
Söderhögen, null, Bergs kommun
Söderhögen, null, Bergs kommun, bild 2
Söderhögen, null, Bergs kommun, bild 3

Söderhögen

Gård/Skog
Bergs kommun
Areal | Östersund
1 575 000 kr
6 ha tomt

Gård med närhet till Klövsjö! Den mysiga gården med lokala namnet ”Utpåtäkta” som är belägen i Söderhögen skall nu säljas. Gården som utgörs av boende, lite egen skog och mark är lantligt och trevligt belägen med utsikt över den egna inägomarken och de omgivande böljande skogslandskapen. Gårdens byggnadsbestånd utgörs av charmigt bostadshus, gårdshus, lillstuga samt ekonomibyggnader av olika karaktär. Till gården följer 3,9 ha skogsmark och 2,1 ha inägomark. Gården ger gott om plats för familjen och gäster med möjligheter till ett aktivt gårdsliv där man kan odla, hålla djur och hugga ved till den egna vedspisen. Närhet till den alpina skiddestination Klövsjö ger ytterligare möjligheter för den skidintresserade. Fastigheten lämpar sig väl för den som söker ostört boende omgiven av den egna marken i lugnt, vackert och lantligt läge. Vidare finns goda möjligheter för egen odling eller annan egen verksamhet inom den gröna näringen. Dess geografiska läge och karaktär ger goda förutsättningar för både permanentboende alternativt fritidsboende.

  • Premium
Bingsta, null, Bergs kommun
Bingsta, null, Bergs kommun, bild 2
Bingsta, null, Bergs kommun, bild 3

Bingsta

Gård/Skog
Bergs kommun
Areal | Östersund
1 200 000 kr
39 ha tomt

Trevlig talldominerad skogsfastighet i ett sammanhängande skifte! Fastigheten som utgörs av 29,5 ha produktiv skogsmark är fint belägen strax öster som Svenstavik, i den lilla byn Bingsta. Dess åldersklassfördelning visar på både gallrings- och växande ungskogar, men även viss del äldre skog. Totalt virkesförråd om 3 107 m³sk varav 1 473 m³sk är G2 och S1 skog. Medeltal är 105 m³sk per hektar. Goda jaktmöjligheter då fastigheten ingår i viltvårdsområde som omfattar ca 2 593 ha och god tillgänglighet angränsande till väg. Fastigheten lämpar sig väl för den som söker: - Investering kryddad med goda jaktmöjligheter på större areal. - ”Prova på” fastighet för den nya skogsägaren utan för stort ekonomiskt åtagande.

  • Premium
Kullsta, null, Ragunda kommun
Kullsta, null, Ragunda kommun, bild 2
Kullsta, null, Ragunda kommun, bild 3

Kullsta

Gård/Skog
Ragunda kommun
Areal | Östersund
3 600 000 kr
97 ha tomt

Växande skog i Hammarstrand! Växtlig och trevlig skogsfastighet belägen i Kullsta, strax utanför Hammarstrand. Fastigheten utgörs av ett sammanhängande skifte om ca 97,3 ha med stor andel gallring och växande ungskog. Totalt virkesförråd om 9 133 m³sk varav 4 637 m³sk är G1 skog och 1 929 m³sk är S2 skog. Fastigheten har ett genomsnittligt virkesförråd om 101 m³sk/ha och en för området hög medelbonitet om 4,2 m³sk/ha. Fastigheten erbjuder: - En bra kapitalplacering/investering med ung- och gallringsskogar med god tillväxt vilket ökar den årliga volymen och värdet på fastigheten. - Viss del äldre avverkningsbar skog som bör även kunna ge visst tillskott till löpande driftskostnader. - Goda jaktmöjligheter i viltvårdsområde om ca 3 000 ha.

  • Premium
Holmsjön, null, Ragunda kommun

Holmsjön

Gård/Skog
Ragunda kommun
Areal | Östersund
8 750 000 kr
215 ha tomt

Välskött tallskog! Naturskönt belägen vid Holmsjön, strax väster om Stugun, ligger denna fina och välskötta skogsfastighet i ett samlat och lättillgängligt skifte. Fastigheten erbjuder både växande gallringsskog och äldre avverkningsmogen skog vilket ger goda valmöjligheter både till direktavkastning och god volymtillväxt. Produktiv skogsmark om 201 ha med ett virkesförråd om 20 541 m³sk, varav 8 152 m³sk är G1 skog och 9 613 m³sk är S1 och S2 skog. Medelbonitet beräknad till 3,9 m³sk/ha/år och medeltal 102 m³sk/ha. Till fastigheten följer fina rekreationsmöjligheter med jakt i viltvårdsområde på 3 500 ha och del i Holmsjön. Fastigheten erbjuder: – En bra investeringsmöjlighet med dess stora andel växande gallringsskog som ökar volymen med hela 770 m³sk per år och då även värdet på fastigheten. – Stor andel äldre avverkningsbar skog som ger möjlighet både till direktavkastning och som ett tillskott till löpande driftskostnader. – Rekreationsvärde i form av jakt och fiske.

Visar alla 11