Mäklare Jens Agensjö

Jens Agensjö

Om mig

Mäklaren har inte skrivit någonting om sig själv.
Mäklarens försäljning på Hemnet
Embricke skog, null, Kinda kommun

Embricke skog

Gård/Skog
Kinda kommun
Areal | Stockholm
29 000 000 kr
260 ha tomt

Välskött skogsegendom! I den vackra Kindabygden, med sitt spännande och variationsrika landskap av böljande skogar, öppna odlingsmarker och otaliga sjöar, finns Embricke skog som utgör en obebyggd och välskött skogsegendom med enastående arrondering. De naturgivna förutsättningarna inom och omkring fastigheten gör att Embricke skog är ett populärt tillhåll för klövvilt och möjligheterna till spännande jaktupplevelser är goda. Spåren i markerna vittnar också om aktiviteter från både älg, dovhjort, rådjur och vildsvin. Embricke skog är belägen cirka 62 km sydost om Linköping motsvarande ungefär en timmes bilresa eller 28 km öster om centralorten Kisa. Den totala arealen uppgår till 260 hektar varav 239 hektar utgör produktiv skogsmark med ett virkesförråd om cirka 34 600 m³sk. Skogen är välskött och utgörs till övervägande del av tallskogar i vackra medelålders gallringsbestånd. Embricke skog utgör ett intressant investeringsobjekt och är dessutom en utmärkt rekreationsfastighet för den som gillar skog, natur och jakt.

Säby skog, null, Nyköpings kommun

Säby skog

Gård/Skog
Nyköpings kommun
Areal | Stockholm
15 500 000 kr
144 ha tomt

Skog, vildmark och jakt! På höjderna några kilometer öster om Nyköping ligger Säby skog, en obebyggd och synnerligen välarronderad skogfastighet på hela 144 hektar, varav 116 hektar produktiv skogsmark. Nu ges möjligheten att förvärva en fastighet i närheten av ett större samhälle som samtidigt erbjuder härliga naturupplevelser. Markerna är kuperade och variationsrika med såväl bördiga dalar som höglänta bergigare partier. En vandring genom fastigheten ger mersmak för såväl skogsbruk som jakt. Det finns gott om spår efter vilt i markerna och då framförallt vildsvin, vilket ger möjligheter att finna spännande jaktupplevelser och samtidigt kunna bedriva ett lönsamt skogsbruk. I den södra delen av fastigheten finns en mycket gammal tall benämnd sparbankstallen som sett många besökare passera genom århundraden. Nu söker sparbankstallen en ny ägare som vill fortsätta att utveckla fastigheten och förvalta skogen. Säby skog nås inom en timme från Stockholm som ligger cirka 85 km bort.

Broängen skog, null, Nynäshamns kommun

Broängen skog

Gård/Skog
Nynäshamns kommun
Areal | Stockholm
10 500 000 kr
88 ha tomt

Bördiga och virkesrika skogar! Broängen skog är vackert belägen mitt på Södertörn och omsluter med sin trevligt kuperade skogsmark dalgången ner mot sjön Muskan på ett fint sätt. Fastigheten är obebyggd och omfattar 88 ha fördelade på tre näraliggande skiften där ägoslagen i huvudsak utgörs av 78 ha bördig och virkesrik skogsmark och 6 ha åkermark. Markerna hyser god tillgång på klövvilt vilket ger tillfällen till såväl natur- som jaktupplevelser. Från storstadsdjungeln i Stockholm är det endast 50 km ner till Broängens rogivande skogar. Broängen skog (Neder Söderby 4:19) har nyligen avstyckats från stamfastigheten Broängen gård (Neder Söderby 4:14). Då fastigheterna nu är till salu samtidigt har de intressenter som önskar äga både gård och skog således möjligheten att förvärva båda fastigheterna i nu pågående försäljningsprocess.

Hållvastby, null, Norrtälje kommun

Hållvastby

Gård/Skog
Norrtälje kommun
Areal | Stockholm
78 000 000 kr
539 ha tomt

Skogsegendom i Roslagen! Hållvastby är en storslagen och vacker skogsegendom i Roslagen som nu finns möjlighet att förvärva. Egendomen har en ovanligt god arrondering med en nästintill fyrkantig ägofigur och är belägen cirka 21 km sydväst om Norrtälje eller knappa 60 km nordost om Roslagstull i Stockholm, en bilresa som tar mindre än 50 minuter. Fastigheten omfattar en landareal om cirka 539 ha, varav i huvudsak 426 ha utgör virkesrik och välskött skogsmark samt 71 ha åker- och betesmark. Tillkommer cirka 47 ha vatten fördelat över tre sjöar som helt eller delvis finns inom fastighetens gränser. Egendomen representerar med sin fina arrondering, storlek och fördelning av de olika ägoslagen ett eget jakt- och naturparadis att förvalta. Möjligheterna till fiske är också goda i de vatten som hör till fastigheten. Gårdscentrum på Hållvastby finns beläget i de centrala delarna av egendomen och utgörs av två bostadshus med ursprung i senare delen av 1800-talet samt ett bestånd av olika ekonomibyggnader. Bostadshusen har inte varit bebodda under en period och ett renoverings- och underhållsbehov kan noteras. Nuvarande ägarfamilj kom till Hållvastby som gårdsarrendatorer 1964 och bedrev då jordbruk med mjölkproduktion. 1984 fick familjen möjlighet att förvärva fastigheten av JM AB, som under 1980-talet till början av 2000-talet fortsatte att bedriva täktverksamhet i fastighetens östra delar avseende naturgrus. Efter 60 år har tiden nu kommit för ägarfamiljen att överlämna ansvaret för egendomen och låta en ny ägare få fortsätta att skriva Hållvastbys historia. Kontakta ansvarig mäklare Jens Agensjö för att ta del av fullständigt prospekt.

Gryts-Ullsta, null, Gnesta kommun
Gryts-Ullsta, null, Gnesta kommun, bild 2
Gryts-Ullsta, null, Gnesta kommun, bild 3

Gryts-Ullsta

Gård/Skog
Gnesta kommun
Areal | Stockholm
9 000 000 kr
9 ha tomt

Lantliv vid Misteln! Fem kilometer norr om Stjärnhov, på högsta punkten i Ullstabyn ligger denna vackra Sörmlandsgård. Från den resliga mangårdsbyggnaden ges vidsträckta vyer över odlingslandskapet och den egna marken som sträcker sig ner mot sjön Misteln. Det rejäla bostadshuset i sekelskiftesstil erbjuder ett trivsamt lantligt boende tillsammans med många attribut som tillhör en gårdsdröm. En utvecklingsbar ekonomibyggnad för olika verksamhetsinriktningar som också inrymmer ett fint stall med plats för sex hästar och en ridbana i anslutning till stallet. Nere vid sjön finns bryggan vid en udde i Misteln med sina goda fiskemöjligheter efter såväl insjöfisk som kräftor. Större delen av de nio hektaren är inhägnade för bete eller vallskörd. Ullstabyn är en aktiv liten by med god gemenskap för den som önskar ett lantligt boende, men samtidigt även möjligheten till trevligt utbyte grannar emellan. I närheten finns Stjärnhovs samhälle samt golf- och konferensanläggningar som Grytsberg och Solbacka. Omgivningarna präglas av ett typiskt Sörmländskt landskap med sin mosaik av sjöar, ekhagar, skogs- och odlingsmarker. Välkommen att förverkliga din gårdsdröm med en fantastisk boendemiljö kombinerat med lantbruk, entreprenörskap, djurhållning, sjöliv eller helt enkelt bara för att njuta av livet på landet. Kontakta ansvarig mäklare för visning, välkomna!

  • Premium
Ulvsund, null, Flens kommun

Ulvsund

Gård/Skog
Flens kommun
Areal | Stockholm
36 000 000 kr
116 ha tomt

Vid Båvens stränder! Gården Ulvsund är fantastiskt vackert belägen i det sörmländska landskapet, sydost om Sparreholm och med Stockholm inom 10 mils avstånd. Fastigheten omfattar 116 hektar fördelade på två skiften om 106 hektar respektive 10 hektar, där gårdscentrum finns på det mindre skiftet. Ägoslagen utgörs i huvudsak av 95 hektar bördig skogsmark samt 15 hektar åker- och betesmark. Ulvsund har dessutom del i tre sjöar, Båven, Hjularen och Kvarnsjön, i vilka gården har egna bryggor, där bryggorna i Båven får sägas kunna leverera extra mycket nytta och nöje. För den jakt- och fiskeintresserade väntar spännande upplevelser, med skogar rika på klövvilt och med de erkänt fina fiskevatten som Båven representerar avseende såväl matfisk som signalkräftor. Den gedigna mangårdsbyggnaden har sitt ursprung från 1870-talet och har ett ypperligt läge 115 meter från Båvens strand, invid den egna åkermarken samt med utsikt över sjön åt både söder och öster. Norr om mangårdsbyggnaden finns en äldre ladugård samt ett par komplementbyggnader för gårdens praktiska förvaltning. På det större skogsskiftet finns också tre ytterst charmerande torpställen.

Visar alla 6