Mäklare Erik Myrsten

Erik Myrsten

Om mig

Mäklaren har inte skrivit någonting om sig själv.
Mäklarens försäljning på Hemnet
Billsta 4, Vallentuna, Vallentuna kommun
  • Budgivning pågår

Billsta 4

Fritidshus
Vallentuna, Vallentuna kommun
Carlsson Ring Fastighetsmäklare AB
1 750 000 kr
60 m²
2 rum
1 482 m² tomt

Fritidsfastighet belägen i den lilla bondbyn Billsta i naturskönt kulturlandskap i Frösunda socken knappt 2 mil norr om Vallentuna centrum. Parstuga uppförd år 1799 med stomme i liggande timmer, innehållande entréhall, vardagsrum med bevarad gammal murkåpa, kök med vedspis, sovrum samt duschrum med duschkabin och torrtoalett. Boarea ca 60 kvm. Gammal visthusbod med synligt liggande rödfärgat timmer och tak belagt med tegelpannor. Boden används idag som förråds- och vedbod. Byggnadsarea ca 34 kvm. Plan, uppvuxen trädgårdstomt om 1.482 kvm med gräsytor, grusgång, fruktträd, bär- och prydnadsbuskar. Närmaste omgivningarna präglas av kuperat, brutet landskap med omväxlande åker-, hag- och skogsmarker. I omgivningarna finns stora skogs- och strövområden med goda möjligheter till bär- och svampplockning. Badsjöarna Bergsjön och Sparren i Kårsta finns på ca 1 mils avstånd.Ca 5 km söderut ligger Frösundas medeltidskyrka omgärdad av vacker bebyggelse. Frösunda har också en mycket aktiv hembygdsförening, vilken arrangerar gemensamma firanden av högtider mm. Livsmedelsbutik Lunda Livs finns på ca 1 mils avstånd. Liten livsmedelsbutik/lanthandel finns även i Lindholmen, som ligger ca 1 mil söder om fastigheten. Avstånd till centrala Stockholm är ca 4,5 mil. Till Arlanda flygplats är avståndet ca 2 mil. Mycket goda pendlingsmöjligheter med bil/tåg/buss. Roslagsbanans linje 27 går från Frösunda station till Stockholm via bl.a. Vallentuna, Täby och Djursholm.

  • Plus
Larsbo 211, Tierp, Tierps kommun

Larsbo 211

Gård/Skog
Tierp, Tierps kommun
Carlsson Ring Fastighetsmäklare AB
12 975 000 kr
260 m²
6 rum
130 ha tomt

Gård med stor andel skog, belägen i den lilla bondbyn Larsbo ca 2 mil öster om Tierp med närhet till många av de gamla norduppländska vallonbruken. Fastighetens sammanlagda areal uppgår till 130 hektar, varav 97 ha skog med totalt virkesförråd om 22.550 m3sk vilket ger ett medeltal på 232 kbm sk/ha, 18,5 ha åker, 2,5 ha bete och en ca 7 ha stor damm. Hela åkerarealen har varit KRAV-odlad sedan år 1992. Betesmarken är stängslad. Gammal, renoverad och ombyggd mangårdsbyggnad med 6 rum och 2 kök på ca 260 kvm boarea. Flera ekonomibyggnader, bl.a. gårdsbutik i f.d. gäststuga, två st ladugårdar/logar och magasin/gårdsverkstad. Närmaste samhälle är Skärplinge, som ligger ca 12 km norr om gården. Där finns bensinstation, livsmedelsbutik, verkstäder, byggmarknad, foderbutik. I Tierp finns mycket bra service med bl.a. livsmedelsbutiker, banker, systembolag, vårdcentral, skola upp till och med gymnasiet mm. Från Tierp går upptåget med täta förbindelser till Uppsala och Gävle. Avstånd till Uppsala är ca 7 mil, till Gävle ca 6 mil och till Stockholm ca 14 mil.

Södergärde 2:20, Skyttorp, Uppsala kommun

Södergärde 2:20

Tomt
Skyttorp, Uppsala kommun
Carlsson Ring Fastighetsmäklare AB
450 000 kr
1 621 m² tomt

Relativt enskilt belägen tomt ca 1 km söder om Skyttorp samhälle och ca 3 mil norr om Uppsala. Lugnt lantligt läge med några få permanentbebodda grannfastigheter (en granntomt, vilken också är till salu). I närmaste omgivningarna finns stora skogs- och strövområden med goda möjligheter till bär- och svampplockning. Närområdet präglas i övrigt av brutet kulturlandskap med åker- och betesmarker. Utsikt från tomten mot en vacker ekbacke och öppet odlingslandskap. Skyttorp har mycket goda allmänna kommunikationer till Uppsala, Gävle, Tierp och Österbybruk. Mälartåg från och till Uppsala stannar i Skyttorp (restid 18 min.), liksom UL-buss, som går mellan Uppsala-Österbybruk. Motorvägspåfart till E4 finns vid Storvreta knappt 2 mil söder om fastigheten. I Skyttorp finns förskola samt skola upp till klass 6, bensinstation och pizzeria. Ca 6 km bil-/cykelväg till Salsta slott med kafé samt möjlighet till guidade visningar och övernattning. En knapp mils bilväg till Wattholma golfklubb med 18-hålsbana. Avstånd till Stockholm är ca 9,5 mil. Tomten är lätt kuperad, oplanerad och huvudsakligen skogsbevuxen. Uppsala kommun lämnade i januari 2022 positivt förhandsbesked för uppförande av ett bostadshus på tomten. Då det har gått över två år sedan beskedet lämnades är kommunen inte längre bundet av beslutet. För frågor kring byggnation på marken hänvisas till fastighetsmäklaren respektive kommunen. Beslutet om förhandsbesked kan erhållas från fastighetsmäklaren. Vatten och avlopp saknas. Köparen svarar själv för att borra efter vatten samt anlägga avlopp. Mer information om enskilt avlopp finns här: https://avloppsguiden.se/ El finns inte dragen till tomten. Köparen svarar för att ansluta tomten till elnätet, vilket ägs av Upplands energi. Tomten kan beses när som helst på egen hand. Ett tips är att använda Lantmäteriets app “Min karta” i mobilen när du är på plats. Tydliga gränsmarkeringar finns också i terrängen. Vänligen observera att även granntomten är till salu samtidigt genom samma fastighetsmäklare.

Södergärde 2:19, Skyttorp, Uppsala kommun

Södergärde 2:19

Tomt
Skyttorp, Uppsala kommun
Carlsson Ring Fastighetsmäklare AB
450 000 kr
1 570 m² tomt

Relativt enskilt belägen tomt ca 1 km söder om Skyttorp samhälle och ca 3 mil norr om Uppsala. Lugnt lantligt läge med några få permanentbebodda grannfastigheter (en granntomt, vilken också är till salu). I närmaste omgivningarna finns stora skogs- och strövområden med goda möjligheter till bär- och svampplockning. Närområdet präglas i övrigt av brutet kulturlandskap med åker- och betesmarker. Utsikt från tomten mot en vacker ekbacke och öppet odlingslandskap. Skyttorp har mycket goda allmänna kommunikationer till Uppsala, Gävle, Tierp och Österbybruk. Mälartåg från och till Uppsala stannar i Skyttorp (restid 18 min.), liksom UL-buss, som går mellan Uppsala-Österbybruk. Motorvägspåfart till E4 finns vid Storvreta knappt 2 mil söder om fastigheten. I Skyttorp finns förskola samt skola upp till klass 6, bensinstation och pizzeria. Ca 6 km bil-/cykelväg till Salsta slott med kafé samt möjlighet till guidade visningar och övernattning. En knapp mils bilväg till Wattholma golfklubb med 18-hålsbana. Avstånd till Stockholm är ca 9,5 mil. Tomten är lätt kuperad, oplanerad och huvudsakligen skogsbevuxen. Uppsala kommun lämnade i januari 2022 positivt förhandsbesked för uppförande av ett bostadshus på tomten. Då det har gått över två år sedan beskedet lämnades är kommunen inte längre bundet av beslutet. För frågor kring byggnation på marken hänvisas till fastighetsmäklaren respektive kommunen. Beslutet om förhandsbesked kan erhållas från fastighetsmäklaren. Vatten och avlopp saknas. Köparen svarar själv för att borra efter vatten samt anlägga avlopp. Mer information om enskilt avlopp finns här: https://avloppsguiden.se/ El finns inte dragen till tomten. Köparen svarar för att ansluta tomten till elnätet, vilket ägs av Upplands energi. Tomten kan beses när som helst på egen hand. Ett tips är att använda Lantmäteriets app “Min karta” i mobilen när du är på plats. Tydliga gränsmarkeringar finns också i terrängen. Granntomten är till salu samtidigt med samma säljare och fastighetsmäklare.

Södergärde 2:15, Skyttorp, Uppsala kommun

Södergärde 2:15

Gård/Skog
Skyttorp, Uppsala kommun
Carlsson Ring Fastighetsmäklare AB
5 900 000 kr
72,5 ha tomt

Väl arronderad fastighet med jord och skog belägen ca 1,5 km söder om Skyttorp samhälle och ca 3 mil norr om Uppsala. Fastigheten är obebyggd, sånär som på ett äldre litet traktorgarage. Enligt skogsbruksplan upprättad i februari 2024 uppgår den produktiva skogsmarkens areal till ca 40 ha med ett totalt virkesförråd om 6.595 m³sk, vilket ger ett medeltal på ca 164 m³sk/ha. Medelboniteten är beräknad till 6,4 m³sk/ha. Trädslagsfördelning tall 19 %, gran 34 %, ek 1 %, björk 27 %, asp 6 %, klibbal 13 %. Det finns skogsmark på båda sidor om järnvägen. Järnvägsundergång finns, liksom vägar från olika håll. Ca 30 ha åkermark, huvudsakligen med medelstyv lerjord med äldre täckdikning mot Fyrisån, som utgör gräns i öster. Marken är delvis insådd med vall och delvis odlad med spannmål (ekologisk odling). Den är utarrenderad i enlighet med femårsavtal, där en ny femårsperiod inleds 2025-01-01. Arrendeintäkten uppgår till 48.800 kr exkl. moms/år (ska nedsättas lite då en liten bit av arrendemarken styckats ifrån i och med nyligen genomförd fastighetsbildningsåtgärd. Gårdens jakträtt är inte upplåten och finns tillgänglig för köparen fr.o.m. tillträdet. Uppsala kommun lämnade i januari 2022 positivt förhandsbesked för uppförande av ett bostadshus på fastigheten. Då det har gått över två år sedan beskedet lämnades är kommunen inte längre bundet av beslutet. För frågor kring byggnation på marken hänvisas till kommunen. Beslutet om förhandsbesked kan erhållas från fastighetsmäklaren. Lugnt lantligt läge med några få permanentbebodda grannfastigheter. I närmaste omgivningarna finns stora skogs- och strövområden med goda möjligheter till bär- och svampplockning. Närområdet består i övrigt av vackert brutet odlingslandskap med åker- och betesmarker. Skyttorp har mycket goda allmänna kommunikationer till Uppsala, Gävle, Tierp och Österbybruk. Mälartåg från och till Uppsala stannar i Skyttorp (restid 18 min.), liksom UL-buss, som går mellan Uppsala-Österbybruk. Motorvägspåfart till E4 finns vid Storvreta knappt 2 mil söder om fastigheten. I Skyttorp finns förskola samt skola upp till klass 6, bensinstation och pizzeria. Ca 6 km bil-/cykelväg till Salsta slott med kafé samt möjlighet till guidade visningar och övernattning. En knapp mils bilväg till Wattholma golfklubb med 18-hålsbana. Avstånd till Stockholm är ca 9,5 mil. Marken kan beses när som helst på egen hand. Ett tips är att använda Lantmäteriets app “Min karta” i mobilen när du är på plats. Två avstyckade tomter belägna i östra delen av av fastigheten är till salu samtidigt genom samma fastighetsmäklare.

Sundbro 23:15, Jumkil, Uppsala kommun

Sundbro 23:15

Tomt
Jumkil, Uppsala kommun
Carlsson Ring Fastighetsmäklare AB
850 000 kr
1 844 m² tomt

Lantligt belägen byggnadstomt i Jumkils socken ca 2 mil nordväst om Uppsala. Till Librobäck med flera byggvaruhus, återvinningscentral mm tar det ca 15 minuter med bil. Till Stenhagens centrum med stora livsmedelsbutiker, systembolag, apotek m.m tar det ca 20 minuter. I närmaste omgivningarna finns stora skogs- och strövmarker med goda möjligheter till bär- och svampplockning. Förskola, skola f-5 och förskola finns i Jumkil på knappt 6 km avstånd. Edenhofs 18 håls-golfbana ligger drygt 6 km ost om tomten. Avstånd till Stockholm ca 9 mil. Tomten är idag obebyggd. Uppsala kommun lämnade positivt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus i april 2022. Förhandsbeskedet gäller i två år. Köparen är fri att bygga det hus denne önskar, men under fliken dokument i beskrivningen på vår hemsida finns ett husförslag med produktionsskostnadskalkyl inkluderat tomtköp och husbygge, vilken landar på strax under fyra miljoner kr. Observera att två granntomter och ytterligare tre tomter i närområdet med samma säljare är till salu samtidigt som denna tomt.

Sundbro 23:14, Jumkil, Uppsala kommun

Sundbro 23:14

Tomt
Jumkil, Uppsala kommun
Carlsson Ring Fastighetsmäklare AB
850 000 kr
1 711 m² tomt

Lantligt belägen byggnadstomt i Jumkils socken ca 2 mil nordväst om Uppsala. Till Librobäck med flera byggvaruhus, återvinningscentral mm tar det ca 15 minuter med bil. Till Stenhagens centrum med stora livsmedelsbutiker, systembolag, apotek m.m tar det ca 20 minuter. I närmaste omgivningarna finns stora skogs- och strövmarker med goda möjligheter till bär- och svampplockning. Förskola, skola f-5 och förskola finns i Jumkil på knappt 6 km avstånd. Edenhofs 18 håls-golfbana ligger drygt 6 km ost om tomten. Avstånd till Stockholm ca 9 mil. Tomten är idag obebyggd. Uppsala kommun lämnade positivt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus i april 2022. Förhandsbeskedet gäller i två år. Köparen är fri att bygga det hus denne önskar, men under fliken dokument i beskrivningen på vår hemsida finns ett husförslag med produktionsskostnadskalkyl inkluderat tomtköp och husbygge, vilken landar på strax under fyra miljoner kr. Observera att två granntomter och ytterligare tre tomter i närområdet med samma säljare är till salu samtidigt som denna tomt.

Sundbro 23:10, Jumkil, Uppsala kommun

Sundbro 23:10

Tomt
Jumkil, Uppsala kommun
Carlsson Ring Fastighetsmäklare AB
950 000 kr
2 291 m² tomt

Lantligt belägen byggnadstomt i Jumkils socken ca 2 mil nordväst om Uppsala. Till Librobäck med flera byggvaruhus, återvinningscentral mm tar det ca 15 minuter med bil. Till Stenhagens centrum med stora livsmedelsbutiker, systembolag, apotek m.m tar det ca 20 minuter. I närmaste omgivningarna finns stora skogs- och strövmarker med goda möjligheter till bär- och svampplockning. Förskola, skola f-5 och förskola finns i Jumkil på ca 6 km avstånd. Edenhofs 18 håls-golfbana ligger ca 8 km ost om tomten. Avstånd till Stockholm ca 9 mil. Relativt plan, oplanerad tomt. Tomten är under avstyckning. Enligt uppgift från Lantmäteriet kommer dess storlek att uppgå till 2.291 kvm. Borrad vattenbrunn finns på tomten. Markbädd för avloppsinfiltration gemensam med granntomter anläggs av säljaren på dennes bekostnad. Köparen svarar själv för att anlägga avloppsbrunn inom den egna tomten. El finns inte dragen till tomten. Säljaren svarar för att ansluta tomten till elnätet, men köparen står för kostnaden för anslutningen. Tillfartsväg anläggs av säljaren på dennes bekostnad. De nya tomtägarna ansvarar sedan själva för skötsel och underhåll av vägen. Tomten är idag obebyggd. Uppsala kommun lämnade positivt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus i januari 2022. Förhandsbeskedet gäller i två år. Observera att två granntomter och ytterligare tre tomter i närområdet med samma säljare till varierande priser är till salu samtidigt som denna tomt.

Fiskarens, Örsundsbro, Enköpings kommun

Fiskarens

Villa
Örsundsbro, Enköpings kommun
Carlsson Ring Fastighetsmäklare AB
2 000 000 kr
30 m²
1 rum
2 346 m² tomt

Enskilt och mycket vackert beläget f.d. fiskarboställe invid mälarviken Lårstaviken i Giresta socken. Fastigheten är avstyckad från Bjelkesta gård med anor från 1200-talet och omgärdas av gammalt brutet kulturlandskap med omväxlande åker-, hag- och skogsmark. En liten kanal, vilken fiskaren använde för att ta sig ut på sjön en gång i tiden, går från viken in mot fastigheten. Badplats finns vid Båtsholmen, avstånd ca 4 km. Närmaste samhälle är Örsundsbro, som ligger knappt 7 km väster om fastigheten. Där finns mycket bra service med ICA-affär med post i butik, flera förskolor, skola t.o.m. klass 9, vårdcentral, tandläkare, restauranger, gym, bibliotek mm. Genom samhället flyter Örsundaån som har förbindelse med Mälaren. Avstånd till Bålsta respektive Enköping är ca 25 km, till Uppsala ca 30 km och till Stockholm ca 70 kvm. På den 2.346 kvm stora tomten finns den gamla fiskarbostaden (senast använd som fritidsbostad, den sista fiskaren flyttade på 1960-talet) troligen uppförd på 1700-/1800-talet, gäststuga, bod, utedass och en jordkällare. I dagsläget saknas el, vatten och avlopp. Uppvärmning via vedeldade eldstäder.

Tyresta 4:16, Litslena, Enköpings kommun

Tyresta 4:16

Tomt
Litslena, Enköpings kommun
Carlsson Ring Fastighetsmäklare AB
950 000 kr
2 453 m² tomt

Mycket vackert belägen tomt i skogsbrynet med utsikt över åker- och betesmarker nära Litslena kyrka och klockstapel ca 1 mil öster om Enköping och ca 6,5 mil nordväst om Stockholm samt ca 3 mil sydväst om Uppsala. I närmaste omgivningen finns skogs- och strövområden med fina möjligheter till bär- och svampplockning. Mycket goda linjebussförbindelser till bl.a. Uppsala, Enköping, Västerås, Bålsta och Arlanda. Endast några hundra meter busshållplats. Närmaste samhälle med service är Skolsta, avstånd ca 2 km, där bl.a. skola t.o.m. mellanstadiet, förskola, servicebutik, bensinstation och restaurang finns. Tomtens storlek uppgår till 2.453 kvm. Lätt sluttande, oplanerad tomt, huvudsakligen bevuxen med barrskog. Tomten är idag obebyggd. Positivt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus finns. Vänligen observera att granntomten är till salu samtidigt genom samma fastighetsmäklare.

Tyresta 4:15, Litslena, Enköpings kommun

Tyresta 4:15

Tomt
Litslena, Enköpings kommun
Carlsson Ring Fastighetsmäklare AB
950 000 kr
2 242 m² tomt

Mycket vackert belägen tomt i skogsbrynet med utsikt över åker- och betesmarker nära Litslena kyrka och klockstapel ca 1 mil öster om Enköping och ca 6,5 mil nordväst om Stockholm samt ca 3 mil sydväst om Uppsala. I närmaste omgivningen finns skogs- och strövområden med fina möjligheter till bär- och svampplockning. Mycket goda linjebussförbindelser till bl.a. Uppsala, Enköping, Västerås, Bålsta och Arlanda. Endast några hundra meter busshållplats. Närmaste samhälle med service är Skolsta, avstånd ca 2 km, där bl.a. skola t.o.m. mellanstadiet, förskola, servicebutik, bensinstation och restaurang finns. Tomtens storlek uppgår till 2.242 kvm. Lätt sluttande, oplanerad tomt, huvudsakligen bevuxen med barrskog. Tomten är idag obebyggd. Positivt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus finns. Vänligen observera att tre granntomter är till salu samtidigt genom samma fastighetsmäklare.

Torsholma 3:18, Vallentuna, Vallentuna kommun

Torsholma 3:18

Tomt
Vallentuna, Vallentuna kommun
Carlsson Ring Fastighetsmäklare AB
1 375 000 kr
2 166 m² tomt

Tomt om 2.166 kvm belägen i den lilla byn Torsholma i det natursköna kulturlandskapet i Frösunda socken ca 15 km norr om Vallentuna centrum. De närmaste omgivningarna präglas av kuperat, brutet landskap med omväxlande åker-, hag- och skogsmarker. Fågelsjön Mörtsjön med häckande tranor om vårarna ligger ca 300 m norr om tomten genom den intilliggande skogen. I skogen finns fina möjligheter till svamp.- och bärplockning. Tomten är oplanerad, men borrad vattenbrunn finns. Ca 2 km söderut ligger Frösundas medeltidskyrka omgärdad av vacker bebyggelse. Frösunda har också en mycket aktiv hembygdsförening, vilken arrangerar gemensamma firanden av högtider mm. I Frösunda finns också ett aktivt idrottsliv. Flera hästgårdar finns i omgivningarna, vissa med ridskoleverksamhet och vissa med möjligheter till inackordering. Liten livsmedelsbutik/lanthandel, förskola och skola klass f-6 finns i Lindholmen, som ligger ca 8 km söder om fastigheten. I Vallentuna finns högstadie- och gymansieskolor. Avstånd till centrala Stockholm är ca 45 km. Till Arlanda flygplats är avståndet ca 20 km med bil. Mycket goda pendlingsmöjligheter med bil/tåg/buss. Roslagsbanans linje 27 går från Frösunda station, där infartsparkering finns, till Stockholm via bl.a. Vallentuna, Täby och Djursholm. Infartsparkeringar finns även i Lindholmen, Ormsta och Vallentuna. Med buss kan man ta sig till Vallentuna eller Roslagsstoppet (Söderhalls trafikplats) för vidare resa in till Stockholm. Även vid Roslagsstoppet finns infartsparkering. Vänligen observera att granntomten med fastighetsbeteckning Vallentuna Torsholma 3:17 är till salu samtidigt genom samma fastighetsmäklare.

Torsholma 3:17, Vallentuna, Vallentuna kommun

Torsholma 3:17

Tomt
Vallentuna, Vallentuna kommun
Carlsson Ring Fastighetsmäklare AB
1 375 000 kr
2 080 m² tomt

Tomt om 2.080 kvm belägen i den lilla byn Torsholma i det natursköna kulturlandskapet i Frösunda socken ca 15 km norr om Vallentuna centrum. De närmaste omgivningarna präglas av kuperat, brutet landskap med omväxlande åker-, hag- och skogsmarker. Fågelsjön Mörtsjön med häckande tranor om vårarna ligger ca 300 m norr om tomten genom den intilliggande skogen. I skogen finns fina möjligheter till svamp.- och bärplockning. Ca 2 km söderut ligger Frösundas medeltidskyrka omgärdad av vacker bebyggelse. Frösunda har också en mycket aktiv hembygdsförening, vilken arrangerar gemensamma firanden av högtider mm. I Frösunda finns också ett aktivt idrottsliv. Flera hästgårdar finns i omgivningarna, vissa med ridskoleverksamhet och vissa med möjligheter till inackordering. Liten livsmedelsbutik/lanthandel, förskola och skola klass f-6 finns i Lindholmen, som ligger ca 8 km söder om fastigheten. I Vallentuna finns högstadie- och gymansieskolor. Avstånd till centrala Stockholm är ca 45 km. Till Arlanda flygplats är avståndet ca 20 km med bil. Mycket goda pendlingsmöjligheter med bil/tåg/buss. Roslagsbanans linje 27 går från Frösunda station, där infartsparkering finns, till Stockholm via bl.a. Vallentuna, Täby och Djursholm. Infartsparkeringar finns även i Lindholmen, Ormsta och Vallentuna. Med buss kan man ta sig till Vallentuna eller Roslagsstoppet (Söderhalls trafikplats) för vidare resa in till Stockholm. Även vid Roslagsstoppet finns infartsparkering. Vänligen observera att granntomten med fastighetsbeteckning Vallentuna Torsholma 3:18 är till salu samtidigt genom samma fastighetsmäklare.

Lundsbol, Alunda, Östhammars kommun

Lundsbol

Gård/Skog
Alunda, Östhammars kommun
Carlsson Ring Fastighetsmäklare AB
3 975 000 kr
1,3 ha tomt

Helt enskilt belägen fastighet cirka 15 kilometer öster om Alunda samhälle, ca 5 mil nordost om Uppsala och ca 11 mil norr om Stockholm. På fastigheten bedrivs idag slakteri och säljarens önskemål är att i första hand hitta en köpare som önskar förvärva även slakteriverksamheten. Verksamheten bedrivs i aktiebolag vilket förvärvas separat för en köpeskilling som överenskommes mellan parterna. Den 13.085 kvm stora tomten är bebyggd med mangårdsbyggnad uppfört runt år 1800, tillbyggd år 2010 och till stora delar renoverad under de senaste åren, modern slakteribyggnad, äldre ladugård/loge, en gammal timrad förrådsbod samt en nyligen uppförd grillkåta. Ut till kusten vid Hargshamn är avståndet ca 2,5 mil med bil. I närmaste omgivningarna finns milsvida skogs- och strövmarker. Ca 2 km avstånd till sjön Vällen. Skola, fritidshem och förskola finns i Ekeby by ca 1 mils bilväg från fastigheten. I Alunda finns bl.a. livsmedelsbutik, Granngården-butik, restauranger, konditori, apotek. golfbana, utomhusbassängbad, förskolor och skola upp till årskurs 9. I Alunda finns också ett rikt idrottsliv. Från Alunda tar det ca 30 minuter med buss till Uppsala.

Visar alla 14