Mäklare Berndt Larsson

Berndt Larsson

Om mig

Mäklaren har inte skrivit någonting om sig själv.
Mäklarens försäljning på Hemnet
Repslagaregatan 10, null, Hudiksvalls kommun

Repslagaregatan 10

Villa
Hudiksvalls kommun
Hälsinglands Fastighetsbyrå
Pris saknas
396 + 30 m²
983 m² tomt

Fastigheten Prästgården 1 - Lilla Kyrkogatan 5, Repslagaregatan 10 - Hudiksvalls centrum. Fastigheten är en av stadens äldsta byggnader - nybyggnadsår 1720 enligt Skatteverkets taxeringsuppgifter. Fastigheten säljs genom s k sluten skriftlig budgivning. Säljaren kan diskutera avstyckning från huvudbyggnaden om köparen är intresserad av köp av del av fastigheten. Ange i lämnande av bud om intresse finns för hela fastigheten eller avstyckad del. Anbudsunderlag - ritningar, besiktningsprotokoll, underlag m m kan erhållas från Hälsinglands Fastighetsbyrå. Fastigheten säljs med s k friskrivningsklausul. Anbud skall inges i slutet kuvert och inlämnas till Hälsinglands Fastighetsbyrå, Drottninggatan 8 Hudiksvall senast 2024-06-28 - kl12.00. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt av inkomna anbud. För visning av fastigheten kontakta Hälsinglands Fastighetsbyrå - Fastighetsmäklare Berndt Larsson eller Ann-Sofie Lundvall.

Ingsta 106, null, Hudiksvalls kommun

Ingsta 106

Villa
Hudiksvalls kommun
Hälsinglands Fastighetsbyrå
Pris saknas

Fastigheten Hudiksvall-Söråkre 5:1 (avstyckning från) - Rogsta församlingshem. Arealen på den blivande fastigheten fastställes i samråd med Lantmäteriet, säljaren och köparen. Bostadslägenheterna blir lediga för köparen. Källarplanet förhyrs fn av kyrkogårdsförvaltningen. Fastigheten säljs genom s k sluten skriftlig anbudsgivning. Anbudsunderlag, ritningar, besiktningsprotokoll mm kan erhållas från Hälsinglands Fastighetsbyrå. Fastigheten säljs med sk friskrivningsklausul. Skriftliga anbud skall lämnas i kuvert märkt med "Rogsta församlingshem" till Hälsninglands Fastighetsbyrå, Drottninggatan 8 Hudiksvall senast 2024-06-28 kl 12.00. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt av inkomna anbud. För visning av fastigheten kontakta Hälsinglands Fastighetsbyrå - fastighetsmäklare Berndt Larsson eller Ann-Sofie Lundvall.

Visar alla 2