Ludvig & Co Fastighetsförmedling

Ludvig & Co Fastighetsförmedling

Mäklare

Mäklarkontorets försäljning på Hemnet
Hovermo 4:18, del av, Hovermo, Bergs kommun
Hovermo 4:18, del av, Hovermo, Bergs kommun, bild 2
Hovermo 4:18, del av, Hovermo, Bergs kommun, bild 3

Hovermo 4:18, del av

Gård/Skog
Hovermo, Bergs kommun
Ludvig & Co Fastighetsförmedling
3 300 000 kr
66,6 ha tomt

I Hovermo, Bergs kommun, välkomnas du till denna välskötta skogsfastighet med god tillväxt och arrondering. Fastigheten har en totalareal om cirka 66 hektar, varav 64 hektar produktiv skogsmark. Det totala virkesförrådet uppgår till ca 8 800 m³sk och består till stor del av gallringsskog, vilket ger förutsättningar för kommande god virkestillväxt. Fastigheten innehar jakträtt som idag ingår i ett jaktlag.

 • Premium
Östersund Börön 1:7, null, Östersunds kommun
Östersund Börön 1:7, null, Östersunds kommun, bild 2
Östersund Börön 1:7, null, Östersunds kommun, bild 3

Östersund Börön 1:7

Gård/Skog
Östersunds kommun
Ludvig & Co Fastighetsförmedling
1 200 000 kr
23,3 ha tomt

Tre mil söder om Östersund och med ett enastående läge mot Locknesjön ligger denna tallskogsdominerade tillväxtfastighet. Fastigheten utgörs av ett sammanhållet skifte som i huvudsak består av gallringsskog i sin växtligaste ålder. Förutom innehållet av skogsmark med god bonitet och växtkraft finns med anledning av fastighetens lokalisering stora möjligheter att nyttja fastigheten för rekreation och fritidsändamål. Total areal om totalt 23,3 ha varav 23,1 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om totalt 2 550 m³sk och en bonitet om 5,3 m³sk. Jaktmöjligheter. Försäljning av fastigheten sker via skriftligt bud till en tänkt prisidé om 1.200.000 kr, mer om detta finns att läsa i prospektet.

 • Premium
Strömsund Ede 10:45, null, Strömsunds kommun

Strömsund Ede 10:45

Gård/Skog
Strömsunds kommun
Ludvig & Co Fastighetsförmedling
2 750 000 kr
116 ha tomt

Växtligt tallskogsdominerat produktionsskifte strax öster om Hammerdal. Fastigheten har en total areal om 116 ha varav 95 ha utgörs av produktiv skogsmark. Skiftet som till övervägande del består av röjningsskog som är på väg in i sin växtligaste ålder, har enligt skogsbruksplanen ett virkesförråd om 7 592 m³sk där vi även återfinner de drygt 2 700 m³ i huggningsklasserna S1 och S2. Bonitet om 3,6 m³sk/ha. Detta är fastigheten för den som uppskattar jakt, fiske men samtidigt söker en god förräntning på det insatta kapitalet. Markområdet ingår i Ede viltvårdsområde som omfattar 8 143 ha där jakträttsinnehavarna får jaga både älg- och småvilt. Fastigheten försäljs genom skriftligt anbudsgivning med en prisidé om 2.750.000 kr senast 2024-06-17. Mer om detta finns beskrivet i prospektet.

ÅNGE BORGSJÖ-OXSJÖN 1:19, Ånge, Ånge kommun

ÅNGE BORGSJÖ-OXSJÖN 1:19

Gård/Skog
Ånge, Ånge kommun
Ludvig & Co Fastighetsförmedling
200 000 kr
3,8 ha tomt

Nu finns möjlighet att köpa en mindre skogsfastighet vid Oxsjövallens fäbodar, två mil norr om Borgsjö i Ånge kommun. Fastigheten är på totalt ca 3,8 ha där ca 2,5 ha är skogsmark och ca 1,3 ha är öppen mark, med rester från den tidigare fäbodvallen. Skogen har en ålder mellan 50-60 år och övervägande del är contortatall, total volym uppskattad till ca 550 m³sk. Jakträtt på den egna fastighet. Utgångspris 200 000 kr. Anbud mäklaren tillhanda senast den 15 juni. För övriga frågor kontakta fastighetsmäklare Jonas Kullström 076-127 09 18, [email protected].

Öravattnet 1:33, null, Ragunda kommun
Öravattnet 1:33, null, Ragunda kommun, bild 2
Öravattnet 1:33, null, Ragunda kommun, bild 3

Öravattnet 1:33

Gård/Skog
Ragunda kommun
Ludvig & Co Fastighetsförmedling
1 050 000 kr
24,8 ha tomt

I Öravattnet, Norr om Mårdsjön i Jämtland ligger dessa två skiften med tyngdpunkt på medelålders högproducerande skogar där 55 % av arealen befinner sig i huggningsklassen G1, samt slutavverkningsmogen S2-skog (ca 21 %) med en bonitet om 4,3 m3sk/ha och år. Areal om 24,8 ha varav 20,9 ha produktiv skogsmark med ett totalt virkesförråd om ca 2 804 m³sk. Denna fastighet är perfekt för den som vill påbörja sitt skogsägande, alternativt för den som vill komplettera sitt tidigare skogsinnehav. Fastigheten har bra utbyggt vägnät. Jakträtt ingår i fastigheten. Fastigheten försäljs genom skriftlig anbudsgivning med en prisidé om 1 050 000 kr senast 2024-06-11 För ev. ytterligare information kring fastigheten kontakta Fastighetsmäklare Anders Sahlin 063-15 71 12, [email protected] Foto, Mårten Wikner.

 • Premium
Skyttmon 9:2, null, Ragunda kommun
Skyttmon 9:2, null, Ragunda kommun, bild 2
Skyttmon 9:2, null, Ragunda kommun, bild 3

Skyttmon 9:2

Gård/Skog
Ragunda kommun
Ludvig & Co Fastighetsförmedling
1 450 000 kr
33 ha tomt

Nu finns möjlighet att förvärva en skogsfastighet som består av två skiften om sammanlagt 33 ha varav 31,7 ha produktiv skogsmark i Skyttmon, Jämtland. Fastigheten är perfekt för den som vill påbörja sitt skogsägande, alternativt för den som vill komplettera sitt tidigare skogsinnehav. Det totala virkesförrådet är uppskattat till ca 4 256 m³sk och skogen består av ca 37% slutavverkningsmogen S2-skog 2767 m3sk, med en bonitet om 3,8 m3sk/ha och år. Trädslagsfördelningen är 21 % gran, 72 % tall och 7 % löv. Jakträtt ingår i fastigheten. Fastigheten försäljs genom skriftlig anbudsgivning med en prisidé om 1 450 000 kr senast 2024-06-12 För ev. ytterligare information kring fastigheten kontakta Fastighetsmäklare Anders Sahlin 063-15 71 12, [email protected] Foto, Mårten Wikner.

 • Premium
Sikås Skeppare Nordahls väg 127, null, Strömsunds kommun
Sikås Skeppare Nordahls väg 127, null, Strömsunds kommun, bild 2
Sikås Skeppare Nordahls väg 127, null, Strömsunds kommun, bild 3

Sikås Skeppare Nordahls väg 127

Gård/Skog
Strömsunds kommun
Ludvig & Co Fastighetsförmedling
5 000 000 kr
84,7 ha tomt

I en trevlig miljö mitt i byn Sikås ligger denna rustika sekelskiftesgård. Gården inrymmer ett stort bostadshus i två plan vilket passar bra för den större familjen. Utöver det finns det ytterligare ett bostadshus i enklare skick, en äldre ladugård och flera praktiska ekonomibyggnader. I anslutning till gården finns 8 ha inägomark samt ett fint skogsinnehav om drygt 70 ha produktiv skogsmark. Med sin närhet till Hammerdal där man finner det mesta av önskad samhällsservice och med rimligt pendlingsavstånd till Östersund blir detta ett praktiskt boende i en mycket trivsam miljö. Fastigheten försäljs genom öppen budgivning med ett utgångspris om 5.000.000 SEK För visning och övriga frågor kontakta fastighetsmäklare Mikael Sillerström, 063-15 71 22, [email protected] alt. Moa-Lina Söderström 063-15 71 04 [email protected] Observera bifogad flygfilm!

 • Premium
STRÖMSUND HENNINGSKÄLEN 3:9, null, Strömsunds kommun

STRÖMSUND HENNINGSKÄLEN 3:9

Gård/Skog
Strömsunds kommun
Ludvig & Co Fastighetsförmedling
2 395 000 kr
150,2 ha tomt

I den lilla byn Henningskälen, Strömsunds kommun med avskilt läge men ändå med närheten till samhällsservice och samhället finner du denna gård med två bostadshus och flera ekonomibyggnader med ett visst kärleksbehov men med stora möjligheter och användningsområden. Här har du alla chanser till avkoppling med olika aktiviteter i naturen såsom jakt, fiske i tjärnar och åar, hjortronplockning och skoteråkning. Dagar när vädret tillåter kan du också njuta av både Oviksfjällen och Åreskutan från brokvisten. Gården lämpar sig också väl för djurhållning och/eller odling på den egna åkermarken som finns belägen kring gårdscentrat. Tidigare har här bedrivits verksamhet med bl.a. sommarcafé, loppis och uthyrning av övernattningsbostäder. Fastighetens arealer är fördelade över ca 51,5 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 4000 m³sk, åkermark om ca 8 ha samt övrig mark om ca 90 ha. Fastigheten ligger belägen mellan Strömsund och Föllinge i Jämtlands län med Strömsunds fulla serviceutbud inom 2,4 mils resa. Jakträtt inom Flykälens och Henningskälens Viltvårdsområde. Fiskerätt i Övre Öjåns Fiskevårdsförening. På fastigheten finns en egen tjärn/lok på behagligt promenadavstånd för trevliga fiskekvällar. Fastigheten försäljs genom öppen budgivning med en prisidé om 2 395 000 kr. Bud kan lämnas på hela fastigheten eller separat på gårdscentra med inägomark. För visning och övriga frågor kontakta fastighetsmäklare Mikael Sillerström, 063-15 71 22, [email protected] alt. Moa-Lina Söderström, 063-15 71 04, [email protected]

 • Plus
Åre Höge 1:6, null, Åre kommun

Åre Höge 1:6

Gård/Skog
Åre kommun
Ludvig & Co Fastighetsförmedling
8 000 000 kr
179,6 ha tomt

På södra sidan av Storsjön förmedlar vi nu en skogsfastighet som har skötts enligt skolboken. Fastigheten innehåller en jämn fördelning av alla huggningsklasser och har en medelvolym per ha om 143 m³. Total areal om 180 ha, varav 146 ha produktiv skogsmark. Totalt virkesförråd om 20 994 m3sk, varav 14 129 m3sk i huggningsklasserna G2, S1 och S2. Fastigheten ingår i älgjaktlag om ca 3000 ha. Småviltjakt på den egna marken. Fastigheten försäljs genom skriftligt anbudsgivning med en prisidé om 8.000.000 kr senast 2024-06-07. Mer om detta finns beskrivet i prospektet.

Åre Bäck 1:4 del av, Hallen, Åre kommun
Åre Bäck 1:4 del av, Hallen, Åre kommun, bild 2
Åre Bäck 1:4 del av, Hallen, Åre kommun, bild 3

Åre Bäck 1:4 del av

Gård/Skog
Hallen, Åre kommun
Ludvig & Co Fastighetsförmedling
2 400 000 kr
86,2 ha tomt

Skogsfastighet med rikligt virkesförråd, belägen strax sydöst om tätorten Hallen i Åre kommun! Fastigheten har en totalareal på cirka 86 hektar, varav 56,8 hektar är produktiv skogsmark. Det totala virkesförrådet uppgår till cirka 6 300 m³sk, varav 3 255 m³sk har uppnått slutavverkningsmogen ålder. Fastigheten innehar jakträtt som idag ingår i jaktlag.

 • Premium
Bräcke Tavnäs 2:21, Sundsjö, Bräcke kommun
 • Budgivning pågår

Bräcke Tavnäs 2:21

Gård/Skog
Sundsjö, Bräcke kommun
Ludvig & Co Fastighetsförmedling
350 000 kr
7,8 ha tomt

I Tavnäs, Norr om Gällö i Jämtland ligger detta skifte med övervägande andel ungskog med en bonitet om 4,3 m3sk/ha och år. Areal om 7,8 ha varav 6,3 ha skogsmark med ett totalt virkesförråd om ca 762 m³sk. Denna fastighet är perfekt för den som vill påbörja sitt skogsägande. Jakträtt ingår i fastigheten Fastigheten försäljs genom öppen budgivning till ett utgångspris om 350 000 SEK För ev. ytterligare information kring fastigheten kontakta Fastighetsmäklare Anders Sahlin 063-15 71 12, [email protected]

Ottsjön 173, null, Krokoms kommun
 • Budgivning pågår

Ottsjön 173

Gård/Skog
Krokoms kommun
Ludvig & Co Fastighetsförmedling
1 500 000 kr
103 m²
5 rum
2,8 ha tomt

Med högt läge och med en magnifik utsikt över Ottsjön ligger denna trivsamma och väl efterhållna gård. Förutom bostadshuset finns en äldre ladugård med goda möjligheter att göras om till stall eller för annan djurhållning. Utöver detta finns ett garage med betongplatta och med moderna portar. För den som vill baka tunnbröd eller grädda sin pizza finns också en bakstuga på gården. Gårdens 2 ha utgörs av inägomark och åker som ligger i direkt anslutning till gården, detta gör den lämplig som hästgård eller för att hålla annan djurhållning. Endast 17 km sydväst finner Ni Föllinge samhälle med god samhällsservice i form av skola, affär, hälsocentral mm. Fastigheten försäljs genom öppen budgivning med ett utgångspris om 1.500.000 kr.

 • Plus
 • Energieffektiv
Bräcke Rammsjö 1:64, Nyhem, Bräcke kommun
Bräcke Rammsjö 1:64, Nyhem, Bräcke kommun, bild 2
Bräcke Rammsjö 1:64, Nyhem, Bräcke kommun, bild 3

Bräcke Rammsjö 1:64

Gård/Skog
Nyhem, Bräcke kommun
Ludvig & Co Fastighetsförmedling
1 100 000 kr
29,7 ha tomt

Mindre skogsgård med ett lugnt läge, beläget ca 20 km väster om Kälarne och ca 100 km sydost om Östersund. Av den totala arealen om 29,7 ha är 26 ha produktiv skogsmark, fördelat på tre skiften. Virkesförråd om ca 3100 m³sk. Här hittar du ett enklare fritidsboende med både jaktmöjligheter och naturliv, som skid- och skoteråkning. Kanske något för den händige med torpardrömmar att pyssla med på lediga stunder. Bostadsbyggnad av enklare standard fördelat på 1,5 plan med källare. Husets interiör består av kök, vardagsrum, 2-3 sovrum samt förrådsutrymmen. Huset lämpar sig väl till fritidshus eller jaktstuga. Några välbevarade äldre attiraljer såsom rustika trägolv och en vedspis i vardagsrummet. Vattnet hämtas vid den närliggande bäcken. Ekonomibyggnad med enklare standard finns ute på tomten för förvaring. Fastigheten består av tre skiften där huset och ekonomibyggnaden ligger enskilt placerad mellan skog och natur, och här är det tyst och fridfullt. Närheten till väg gör ändå kommunikationen enkel. Försäljning av fastigheten sker via öppen budgivning till ett tänkt utgångspris om 1 100 000 SEK. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren. För visning och övriga frågor kontakta fastighetsmäklare Anders Sahlin, 063-157 112 [email protected] eller fastighetsmäklarassistent Alexandra Nilsson 063-157 119 [email protected]

 • Premium
BRÄCKE FANBYN 3:40, null, Bräcke kommun

BRÄCKE FANBYN 3:40

Gård/Skog
Bräcke kommun
Ludvig & Co Fastighetsförmedling
2 500 000 kr

Obebyggd skogsfastighet i ett skifte med mycket god arrondering som är beläget 25 km sydöst om Östersund. Fastigheten utgörs av ett skifte om 58 ha varav 47 ha produktiv skogsmark. Virkesförråd om totalt 6 500 m3sk där volymen nästan uteslutande återfinns i åldersklasserna 30-50 år. Skogen befinner sig i sin mest växtliga ålder där volymstillväxten är som störst. Fastigheten har en god bonitet om 4,8 m³sk och består av torr- till frisk skogsmark med markslag av blåbär- och lingontyp. Trädslagsfördelningen är jämn mellan de tre trädslagen. Fastigheten ingår i Fanbyns viltvårdsområde vilket omfattar ca 1500 ha med älg- och småviltjakt. Fastigheten försäljs genom skriftligt anbud med en prisidé om 2.500.000 kr. Mer om detta finns att läsa i prospektet.

 • Plus
Hosjö Gällö, null, Bräcke kommun
 • Budgivning pågår

Hosjö Gällö

Fritidshus
Bräcke kommun
Ludvig & Co Fastighetsförmedling
500 000 kr
2,4 ha tomt

Välkommen till en charmig fastighet vackert beläget mot fina Sundsjön som erbjuder den nya ägaren perfekta möjligheter att få starta igång näringslivet eller utnyttja den som en fritidsfastighet! Med sin totala yta på 2,4 ha varav 1,5 produktiv skogsmark erhåller skiftet en totalvolym på 383 m³sk och en medelbonitet på 4,1 m³sk per ha. Som pricken över I:et erbjuder fastigheten en mindre timmerstuga med vedspis, tillhörande vattenbrunn, utedass och förråd, gasoldrivet kylskåp samt bäddar för 4 personer där man kan sätta prägel utifrån egna önskningar. Lite längre ner efter vägen hittar ni den tillhörande åkermarken som vetter ut mot Sundsjön där möjligheter för båtplats finns. Fastigheten försäljs genom öppen budgivning och med ett utgångspris om 500 000 kr. Välkommen på visning! För ev. ytterligare information kring fastigheten kontakta fastighetsmäklare Jonas Kullström 076-127 09 18, [email protected]

 • Plus
DEL AV Björsjö 1:6, Bräcke, Bräcke kommun
 • Budgivning pågår

DEL AV Björsjö 1:6

Gård/Skog
Bräcke, Bräcke kommun
Ludvig & Co Fastighetsförmedling
1 100 000 kr
61,3 ha tomt

Nu finns möjlighet att förvärva en fastighet med tillväxt i Björsjö mellan Gällö och Rissna. Bördiga marker med en medelbonitet beräknad till 4,5 m³sk per ha och år. Areal om 61,3 ha varav 52,2 ha produktiv skogsmark med ett totalt virkesförråd om ca 2145 m³sk. Denna fastighet är perfekt för den som vill påbörja sitt skogsägande, alternativt för den som vill komplettera sitt tidigare skogsinnehav. Fastigheten försäljs genom öppen budgivning med ett tänkt grundpris om 1 100 000 SEK För ev. ytterligare information kring fastigheten kontakta Fastighetsmäklare Anders Sahlin 063-15 71 12, [email protected]

Öravattnet 2:1, del av, null, Ragunda kommun

Öravattnet 2:1, del av

Gård/Skog
Ragunda kommun
Ludvig & Co Fastighetsförmedling
6 800 000 kr
139,2 ha tomt

Obebyggd och välskött produktionsfastighet om ca 140 ha varav ca 120 ha är produktiv skogsmark. Tyngdpunkt på yngre högproducerande skogar där 83 % av arealen befinner sig i huggningsklassen G1. Totalt virkesförråd om ca 17 800 m³sk med årets tillväxt inräknad samt med en bonitet uppskattad till 4,7 m³sk/ha/år. Öravattnet 2:1, del av är en fastighet för den jakt- och fiskeintresserade samt för den som söker en stark förräntning av insatt kapital. Årlig tillväxt ligger i dag på ca 700 m3sk vilket borgar för en i framtiden god bestockning. Fastigheten står inför kommande perioder med större uttag av gallringsvolymer. Fastigheten ingår i Mårdsjöns Viltvårdsområde som omfattar 9 126 hektar, vilket i sin tur ingår i Stuguns Älg- och Kronskötselområde. Viltvårdsområdet är uppdelat i fyra sektioner/älgjaktlag med vardera ca 2 300 ha, älgjakt medges för en köpare i en av sektionerna. Jakten efter övrigt vilt får dock bedrivas inom hela viltvårdsområdets areal om 9 126 ha. All till fastigheten tillhörande jakt övergår till köparen på tillträdesdagen. Fastigheten försäljs genom skriftlig anbudsgivning med en prisidé om 6 800 000 kr senast 15 maj 2024. Se gärna bifogad flygfilm. För ev. ytterligare information kring fastigheten kontakta fastighetsmäklare Mikael Sillerström 063-15 71 22, [email protected] alt. Alexandra Nilsson 063 - 15 71 19, [email protected]

RAGUNDA FORS-BÖLE 2:19, Bispgården, Ragunda kommun
 • Budgivning pågår

RAGUNDA FORS-BÖLE 2:19

Gård/Skog
Bispgården, Ragunda kommun
Ludvig & Co Fastighetsförmedling
14 500 000 kr
298 ha tomt

Fastigheten är uppdelad i fem skiften samt belägen väster om Bispgården. Totalareal om ca 298 ha varav ca 279,5 ha produktiv skogsmark. Totala virkesförrådet uppgår till ca 40 900 m3sk och med en medelbonitet om ca 5,4 m3sk/ha, vilket vidare ger en bra årlig tillväxt om ca 1827 m3sk. Skogen som hör till fastigheten domineras av gallringsskogar, volymen skog i huggningsklassen G1 uppgår till ca 37 400 m3sk och en stor del av dessa gallringar är utförda. Se mer i bifogad skogsbruksplan. Jakt ingår i Sönneråsen Fors Viltvårdsområde om ca 10 300 ha. Till fastigheten ingår älgjakt inom Böle sektionsområde om ca 3 300 ha, samt fiske i välkända fiskevatten såsom Stor-Digerlemmen och Lill-Digerlemmen. Det finns ett bra utbyggt vägnät som ingår i vägsamfälligheter som heter Dalsbergevägen och Kilvägens förening. Försäljning av fastigheten sker via skriftligt anbud. Prisidé 14 500 000 SEK. Anbud senast 2024-04-08. För ev. ytterligare information kring fastigheten kontakta Fastighetsmäklare Anders Sahlin 063-15 71 12, [email protected]

Ånn Duved, Duved, Åre kommun
Ånn Duved, Duved, Åre kommun, bild 2
Ånn Duved, Duved, Åre kommun, bild 3

Ånn Duved

Tomt
Duved, Åre kommun
Ludvig & Co Fastighetsförmedling
1 500 000 kr
1 547 m² tomt

Drömmer du om att få njuta av total tystnad i verklig vildmark? Just nu har du möjlighet att förvärva ditt paradis på jorden då det nu finns två tomter om ca 1500 m2 med rak panoramavy över sjön Harsjön strax norr om byn Ånn med närhet till Storulvån, Duved och Åre. Från Ånn finns ingen bilväg till tomterna, utan hit får du vandra, skida eller kanske åka snöskoter, vilket borgar för att ensamhet och harmoni. Här går du med några snabba steg ner till Harsjön och drar upp kvällens middag i form av nyfångad Öring som kanske tillagas över kvällens lägereld. Den som tittar igenom underlaget på fastigheterna kommer att se två mycket speciella tomter som lämpar sig för ett exklusivt boende i en miljö som är svår att finna. Utöver detta så ligger Ånn endast 3 mil väster om Åre där man har tillgång till all samhällsservice och ett svårslaget nöjesliv, vilket ger goda möjligheter att kombinera tystnaden och lugnet med övriga intressen. Välkommen upp till tomterna där Jämtlands och Norges fjällmassiv gör sig som bäst. Kontakta ansvarig fastighetsmäklare Mikael Sillerström 063-157122, [email protected] eller mäklarassistent Anders Sahlin 063-157112 , [email protected] för närmare detaljer.

 • Premium

Visar alla 19