Mäklare Åsa Eriksson

Åsa Eriksson

Om mig

Mäklaren har inte skrivit någonting om sig själv.
Mäklarens försäljning på Hemnet
null, Ärtled, Falu kommun

Gård/Skog
Ärtled, Falu kommun
Ludvig & Co Fastighetsförmedling
650 000 kr
7,3 ha tomt

Fem mindre obebyggda lantbruksfastigheter, om totalt ca 7,5 hektar, utbjuds här till försäljning. Fastigheterna är belägna söder om fäboden Ärtled, ca 2 mil öster om Rättvik, mellan Bjursås och Övre Gärdsjö. Uppskattat virkesförråd ca 1 550 m³sk. Jak i Rättvik Södra Viltvårdsområde (VVO). Möjlighet att köpa till närliggande skogsfastigheter i Rättviks respektive Leksands kommun, för ett mer ekonomiskt innehav, då även dessa ligger ute till försäljning.

null, Ärtled, Leksands kommun

Gård/Skog
Ärtled, Leksands kommun
Ludvig & Co Fastighetsförmedling
300 000 kr
5,1 ha tomt

Nu förmedlar vi en mindre obebyggd skogsfastighet, mycket lättillgänglig längs med väg 896, ca 2 mil öster om Rättvik, strax norr om Sörskog, mellan Bjursås och Övre Gärdsjö. Ett skifte om ca 5 ha skog med ett virkesförråd om ca 560 m³sk. Jakt i viltvårdsområde och fiske i fiskevårdsområde. Möjlighet att köpa till närliggande skogsfastigheter i Falu respektive Rättviks kommun, för ett mer ekonomiskt innehav, då även dessa ligger ute till försäljning.

Ärtled 24, Ärtled, Rättviks kommun

Ärtled 24

Gård/Skog
Ärtled, Rättviks kommun
Ludvig & Co Fastighetsförmedling
1 450 000 kr
21,7 ha tomt

Välkomna till den rogivande och vackert belägna fäboden Ärtled! 2 mil öster om Rättvik, strax norr om Sörskog, mellan Bjursås och Övre Gärdsjö. Totalt ca 21 ha skog fördelat, på tio små skiften, med ett virkesförråd om ca 2 400 m³sk, runt fäbodgården. Jak i Rättvik Södra Viltvårdsområde (VVO). Perfekt för naturentusiaster och investerare. Missa inte denna fantastiska möjlighet! Möjlighet att köpa till närliggande mindre skogsfastigheter i Falu respektive Leksands kommun, för ett mer ekonomiskt innehav, då även dessa ligger ute till försäljning.

null, Sjurberg, Rättviks kommun

Gård/Skog
Sjurberg, Rättviks kommun
Ludvig & Co Fastighetsförmedling
750 000 kr
11,1 ha tomt

Nu har du chansen att förvärva två mindre obebyggda lantbruksfastigheter om totalt ca 11 hektar, belägna i trakterna runt Rättvik. Sjurberg 17:11 består av totalt ca 10,6 ha, fördelat på tre små skogsskiften, ett gallringsbestånd väster om Icksjön, en föryngringsyta på båda sidor om Tempelvägen, norr om Persborg, och ytterligare ett gallringsbestånd en liten bit upp på Hedsåsberget, öster om Furudalsvägen vid bilprovningen och Räddningstjänsten. Virkesförråd ca 1 700 m³sk. Beräknad bonitet 6,4 m³sk/ha och år. Sätra 10:10 består av ett inägoskifte om ca 0,55 ha lite öster om Herrhagen, mellan Stiernhööks gymnasiet och Sätra. Jakt- och fiskerättigheter.

Skogsfastighet, Björbo, Gagnefs kommun

Skogsfastighet

Gård/Skog
Björbo, Gagnefs kommun
Ludvig & Co Fastighetsförmedling
3 750 000 kr
66,8 ha tomt

Investering i en välskött och lättillgänglig lantbruksfastighet belägen i Gagnef. Totalt 67 hektar om två skiften varav 63 hektar produktiv skog. Med ett virkesförråd på omkring 7 700 m³sk, varav 3 000 m³sk är redo för avverkning, är detta en tillväxtinriktad skogsfastighet. Fastigheten inkluderar även jakträttigheter i VVO och fiskemöjligheter i FVOF. En investering med potential för långsiktig avkastning.

Lissbjörken, Rönnäs, Leksands kommun

Lissbjörken

Gård/Skog
Rönnäs, Leksands kommun
Ludvig & Co Fastighetsförmedling
1 250 000 kr
17,3 ha tomt

Nu finns möjlighet för tillköp av ca 17 ha produktiv skogsmark med ett skogsskifte vid Lissbjörkens fäbodar nordost om Östra Rönnäs by och ett litet skifte vid Dimbergsvägen nära sjön. Total virkesvolym ca 2 850 m³sk, motsvarande ett medeltal på 167 m³sk/ha. Huvudsakligen skog yngre än 50 år. Åtkomst från bilväg är överlag god. Förvärvas genom fastighetsreglering. Jakt i viltvårdsområde.

AAA läget på Idre Fjäll, Dalarna, Älvdalens kommun
AAA läget på Idre Fjäll, Dalarna, Älvdalens kommun, bild 2
AAA läget på Idre Fjäll, Dalarna, Älvdalens kommun, bild 3

AAA läget på Idre Fjäll

Övrigt
Dalarna, Älvdalens kommun
Ludvig & Co Fastighetsförmedling
50 000 000 kr

Idre Fjälls mest prestigefyllda läge, där en unik möjlighet att skapa ett verkligt landmärke nu presenteras för ambitiösa exploatörer. Beläget i det absoluta AAA-läget erbjuds ett markområde om 18 000 kvadratmeter, med en byggrätt på 3 000 kvadratmeter. Detta är mer än bara en fastighet - det är en chans att forma framtiden för Idre Fjäll. Idre Fjäll är inte bara en destination, det är ett vinterparadis som är väl värdigt att konkurrera med Alperna. Den som väljer att exploatera detta unika område får möjlighet att bli en del av Idre Fjälls framtidshistoria. Genom att skapa ett spektakulärt landmärke här kommer du att bli en del av det som gör detta område så eftertraktat. Vi söker en visionär exploatör med förmågan att förverkliga och överträffa förväntningar. Skapa ett varaktigt avtryck på Idre Fjälls landskap och ge invånarna och besökarna en upplevelse utöver det vanliga. Detta är inte bara en markförsäljning, det är en inbjudan att delta i skapandet av något extraordinärt. Ta chansen att vara med och forma framtiden för Idre Fjäll - en investering som går bortom fastigheter och blir en del av en unik berättelse.

  • Premium
Skogsfastighet, Björkberg, Leksands kommun
Skogsfastighet, Björkberg, Leksands kommun, bild 2
Skogsfastighet, Björkberg, Leksands kommun, bild 3

Skogsfastighet

Gård/Skog
Björkberg, Leksands kommun
Ludvig & Co Fastighetsförmedling
1 700 000 kr
40,4 ha tomt

Ovanför Björkberg, nordost om Leksand, finns nu möjlighet att investera i ca 40 ha skog med ett virkesförråd om ca 2 800 m³sk. Fastigheten domineras av yngre gallringsskog, med god tillväxt och bra potential för framtida avkastning med rätt skötsel. Åtkomsten från skogsbilväg är bra. Jakträtt i Kilen-Björkbergs viltvårdsområde, som sträcker sig över ca 7600 ha.

  • Premium
Byvägen 2, null, Älvdalens kommun

Byvägen 2

Övrigt
Älvdalens kommun
Ludvig & Co Fastighetsförmedling
6 000 000 kr

Välkommen till Idregården – en unik möjlighet för visionära entreprenörer att forma Idres framtid! Denna extraordinära fastighet, portalen till Idre by, är en chans att skapa ett landmärke som stolt kommer att definiera Idre. Med en efterfrågan som överstiger tillgången presenterar Idregården en exklusiv möjlighet att bygga två imponerande punkthus med totalt 64 lägenheter svarande mot den akuta bristen på bostäder för både säsongspersonal och fastboende. Den nya planen omfattar en byggrätt på 950 m² vilket möjliggör skapandet av moderna och attraktiva bostäder. Idre är i behov av ett nytt landmärke och här är chansen att bli den som formar det. Genom att investera i Idregården blir du inte bara en del av en lukrativ affär utan även en arkitekt av samhällsutveckling och framtidens boende. Missade möjligheter är sällan återkommande – kontakta oss nu för att ta steget mot att bli den som gör Idregården till något unikt, spektakulärt och minnesvärt för Idre och dess invånare.

Gamla Kyrkvägen 4, null, Älvdalens kommun

Gamla Kyrkvägen 4

Övrigt
Älvdalens kommun
Ludvig & Co Fastighetsförmedling
6 000 000 kr

Unikt investeringstillfälle för den person eller det företag som söker en expansiv fastighet! Bergsskolan i Idre är nu till salu och erbjuder en fantastisk möjlighet att skapa centralt boende mitt i Idre. Efterfrågan på lägenheter i Idre är mycket stort då de stora fjällanläggningarna anställer mycket personal under såväl sommar som vinter. Detaljplanen medger en byggrätt om cirka 800 kvadratmeter med möjlighet att bygga två våningar och en suterrängvåning. Säljaren önskar hyra tillbaka så många lägenheter som möjligt vilket ger en stabil och långsiktig intäktsström. Detta är en strategisk möjlighet under lågkonjunkturen samtidigt som man investerar i en fastighet med stor potential. Ta chansen att förverkliga dina visioner och skapa en framtidssäker investering. Kontakta oss för mer information!

Skogfastighet i Malung, Jägra, Malung-Sälens kommun
Skogfastighet i Malung, Jägra, Malung-Sälens kommun, bild 2
Skogfastighet i Malung, Jägra, Malung-Sälens kommun, bild 3

Skogfastighet i Malung

Gård/Skog
Jägra, Malung-Sälens kommun
Ludvig & Co Fastighetsförmedling
11 500 000 kr
317,1 ha tomt

Drygt 300 ha skog med bra vägnät utbjuds här till försäljning. Innehavet erbjuder, förutom skogsbruk, härliga naturupplevelser med möjlighet till jakt, fiske och övrigt friluftsliv, som bär- och svampplockning. Fastigheten består av sex skogsskiften belägna några mil väster om Malung, mellan byn Jägra och sjön Åskaken vid gränsen till Värmland. Den produktiva skogsmarken uppgår till ca 235 ha, med ett virkesförråd om ca 26 900 m³sk. Medeltal 115 m³sk/ha. Beräknad medelbonitet 4,7 m³sk/ha/år. Fastigheten är dominerad av ung- och medelålders skog.

  • Premium
Grönviksvägen 101, Nusnäs, Mora kommun

Grönviksvägen 101

Tomt
Nusnäs, Mora kommun
Ludvig & Co Fastighetsförmedling
895 000 kr
1 643 m² tomt

Fantastisk möjlighet att förvärva en eller fyra tomter knappt 100 meter från Siljans strand i attraktiva Nusnäs. Som fastighetsägare i Nusnäs medges man arrende av båthus då sådan möjlighet ges. Fyra unika tomter i ett sammanhängande område som försäljs tillsammans eller var och en för sig. Nusnäs 514:8 ligger inom 100 meter från strandlinjen och har beviljats strandskyddsdispens. Området är inom LIS. På bifogad karta markerad med rött finns två områden tillhörande fastigheten Nusnäs 514:1. I bygglovsbeslutet framgår att den marken skall vara tillgänglig för allmänheten. Samtliga tomter innehar ett så kallat utsiktsservitut på den marken vilket innebär att härskande fastighet får hålla marken fri från uppväxande träd och annan växtlighet. Tomterna omfattas ej av detaljplan eller områdesbestämmelser och ligger inom antagen översiktsplan för Mora kommun antagen 2006. Utgångspriset om 895 000 kr gäller per tomt. I det här fallet kan det bli så att vi får in ett bud på alla fyra tomterna gemensamt och/eller bud på tomterna var för sig. Hur försäljningen kommer att genomföras bestäms av säljarna. Som intressent lämnar du in ett anbud skriftligt eller muntligt (gärna mail eller via hemsidan). Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

  • Plus
Grönviksvägens slut strax innan 104 A, Nusnäs, Mora kommun

Grönviksvägens slut strax innan 104 A

Tomt
Nusnäs, Mora kommun
Ludvig & Co Fastighetsförmedling
895 000 kr
1 641 m² tomt

Fantastisk möjlighet att förvärva en eller fyra tomter knappt 100 meter från Siljans strand i attraktiva Nusnäs. Som fastighetsägare i Nusnäs medges man arrende av båthus då sådan möjlighet ges. Fyra unika tomter i ett sammanhängande område som försäljs tillsammans eller var och en för sig. Nusnäs 514:8 ligger inom 100 meter från strandlinjen och har beviljats strandskyddsdispens. Området är inom LIS. På bifogad karta markerad med rött finns två områden tillhörande fastigheten Nusnäs 514:1. I bygglovsbeslutet framgår att den marken skall vara tillgänglig för allmänheten. Samtliga tomter innehar ett så kallat utsiktsservitut på den marken vilket innebär att härskande fastighet får hålla marken fri från uppväxande träd och annan växtlighet. Tomterna omfattas ej av detaljplan eller områdesbestämmelser och ligger inom antagen översiktsplan för Mora kommun antagen 2006. Utgångspriset om 895 000 kr gäller per tomt. I det här fallet kan det bli så att vi får in ett bud på alla fyra tomterna gemensamt och/eller bud på tomterna var för sig. Hur försäljningen kommer att genomföras bestäms av säljarna. Som intressent lämnar du in ett anbud skriftligt eller muntligt (gärna mail eller via hemsidan). Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

  • Plus
Grönviksvägen 103, Nusnäs, Mora kommun

Grönviksvägen 103

Tomt
Nusnäs, Mora kommun
Ludvig & Co Fastighetsförmedling
895 000 kr
1 949 m² tomt

Fantastisk möjlighet att förvärva en eller fyra tomter knappt 100 meter från Siljans strand i attraktiva Nusnäs. Som fastighetsägare i Nusnäs medges man arrende av båthus då sådan möjlighet ges. Fyra unika tomter i ett sammanhängande område som försäljs tillsammans eller var och en för sig. Nusnäs 514:8 ligger inom 100 meter från strandlinjen och har beviljats strandskyddsdispens. Området är inom LIS. På bifogad karta markerad med rött finns två områden tillhörande fastigheten Nusnäs 514:1. I bygglovsbeslutet framgår att den marken skall vara tillgänglig för allmänheten. Samtliga tomter innehar ett så kallat utsiktsservitut på den marken vilket innebär att härskande fastighet får hålla marken fri från uppväxande träd och annan växtlighet. Tomterna omfattas ej av detaljplan eller områdesbestämmelser och ligger inom antagen översiktsplan för Mora kommun antagen 2006. Utgångspriset om 895 000 kr gäller per tomt. I det här fallet kan det bli så att vi får in ett bud på alla fyra tomterna gemensamt och/eller bud på tomterna var för sig. Hur försäljningen kommer att genomföras bestäms av säljarna. Som intressent lämnar du in ett anbud skriftligt eller muntligt (gärna mail eller via hemsidan). Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

  • Plus
Grönviksvägens slut strax innan 104 A, Nusnäs, Mora kommun

Grönviksvägens slut strax innan 104 A

Tomt
Nusnäs, Mora kommun
Ludvig & Co Fastighetsförmedling
895 000 kr
1 608 m² tomt

Fantastisk möjlighet att förvärva en eller fyra tomter knappt 100 meter från Siljans strand i attraktiva Nusnäs. Som fastighetsägare i Nusnäs medges man arrende av båthus då sådan möjlighet ges. Fyra unika tomter i ett sammanhängande område som försäljs tillsammans eller var och en för sig. Nusnäs 514:8 ligger inom 100 meter från strandlinjen och har beviljats strandskyddsdispens. Området är inom LIS. På bifogad karta markerad med rött finns två områden tillhörande fastigheten Nusnäs 514:1. I bygglovsbeslutet framgår att den marken skall vara tillgänglig för allmänheten. Samtliga tomter innehar ett så kallat utsiktsservitut på den marken vilket innebär att härskande fastighet får hålla marken fri från uppväxande träd och annan växtlighet. Tomterna omfattas ej av detaljplan eller områdesbestämmelser och ligger inom antagen översiktsplan för Mora kommun antagen 2006. Utgångspriset om 895 000 kr gäller per tomt. I det här fallet kan det bli så att vi får in ett bud på alla fyra tomterna gemensamt och/eller bud på tomterna var för sig. Hur försäljningen kommer att genomföras bestäms av säljarna. Som intressent lämnar du in ett anbud skriftligt eller muntligt (gärna mail eller via hemsidan). Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

  • Plus

Visar alla 15