Skogsbyrågruppen

Skogsbyrågruppen

Mäklare

Mäklarkontorets försäljning på Hemnet
Kallmora 14:5, null, Orsa kommun

Kallmora 14:5

Gård/Skog
Orsa kommun
Skogsbyrågruppen
2 450 000 kr
60,2 ha tomt

Tillfälle att förvärva Kallmora 14:5, en välarronderad skogsfastighet med flera väganslutningar. Inom skogsmarksskiftet, som uppgår till 59 ha skogsmark, finns företrädesvis välskötta ung- och gallringsskogar med hög löpande tillväxt. Enligt den nya skogsbruksplanen uppgår medeltillväxten till goda 5,8 m3sk per hektar och år. Genom den utmärkta nåbarheten via skogsbilväg förenklas avsevärt tillsyn och skogsvårdsåtgärder samtidigt som god ekonomi kan upprätthållas vid avverkningar. En ypperlig investering för framtiden! Virkesförrådet är under oktober 2023 uppskattat till 5 200 m3sk, fastigheten domineras av tall. Andel i Orsa besparingsskog ger, för tillfället, rätt till bidrag av bland annat ungskogsröjning, markberedning samt plantor. Jakträtt inom Orsa Norra viltvårdsområde, ca 8 000 ha, samt möjlighet till jakt på besparingsskogens marker, ca 60 500 ha.

Mora-Noret 226:1, null, Mora kommun

Mora-Noret 226:1

Gård/Skog
Mora kommun
Skogsbyrågruppen
4 900 000 kr
120,1 ha tomt

Nu förmedlas en rejäl och välskött skogsegendom om 120 ha belägen en dryg mil öster om centrala Mora. Skogsmarken domineras av yngre och medelålders skogar i huggningsklass R2 och G1 som nu är inne i en hög tillväxtfas. Virkesförrådet uppgår till ca 13 400 m3sk varav slutavverkningsmogen skog i huggningsklass S2 utgör ca 1 400 m3sk. Fastighetens medelbonitet är beräknad till 5,9 m3sk/ha och år. Flera bestånd är fint genomgallrade och andelen timmer i den stående skogen ökar nu i snabb takt. Med tanke på skogsmarkens sammansättning och den höga tillväxten är detta en ypperlig chans att göra en fin investering. Fastigheten har god tillgänglighet då skogsbilvägar tar dig in på fastigheten. Goda jaktmöjligheter finns inom Norets viltvårdsområde som omfattar ca 3 100 m3sk, där fastigheten innehar totalt tre jakträtter.

  • Plus
Noret 7:40, null, Vansbro kommun

Noret 7:40

Gård/Skog
Vansbro kommun
Skogsbyrågruppen
5 900 000 kr
98,9 ha tomt

Unik möjlighet att bli ägare till en rejäl välarronderad skogsfastighet i mycket vackert läge vid den östra stranden av sjön Gänsen, ca 8 km norr om Dala-Järna. Här kan du vandra runt ibland ståtliga furor och samtidigt njuta av den fina utsikten över sjön. Fastigheten omfattar ett skifte om ca 84 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 15 000 m3sk varav 8 300 m3sk utgörs av avverkningsmogen skog i huggningsklasserna S1 och S2. Medelboniteten uppgår till 5,2 m3sk per hektar och år vilket ger en fin framtida avkastning på investerat kapital. Tillgängligheten är mycket god då ett flertal skogsbilvägar genomkorsar fastigheten vilket underlättar vid tillsyn, skötsel och avverkningar. Goda jaktmöjligheter erbjuds då fastigheten har 2 jakträtter i Norets viltvårdsområde.

  • Plus
Stenberg 23:1, null, Orsa kommun

Stenberg 23:1

Gård/Skog
Orsa kommun
Skogsbyrågruppen
975 000 kr
36 ha tomt

Fin möjlighet att förvärva en skogsfastighet i Orsa med rejäl talltimmerskog som är mogen att föryngringsavverkas. Vid fäboden Söder Icksjö finns även 3 timmerbyggnader i bra skick. Varför inte bygga ett fritidshus i denna vackra fäbodmiljö med gamla anor där du har alla möjligheter att koppla av från en stressig vardag och bedriva fritidsintressen som jakt eller fiske alldeles utanför knuten. Den produktiva skogsmarken uppgår till 13 ha med ett virkesförråd på 2 800 m3sk varav 2300 m3sk är skog i slutavverkningsbar ålder. Medelboniteten uppgår till 5,1 m3sk per hektar och år. Andel i Orsa Besparingskog vilket medför mycket förmånliga bidrag för skogsvården! Fina jaktmöjligheter på Besparingens marker samt i Orsa Södra viltvårdsområde.

  • Plus
Rista 8:6, null, Gagnefs kommun

Rista 8:6

Gård/Skog
Gagnefs kommun
Skogsbyrågruppen
1 500 000 kr
40,4 ha tomt

Möjligheternas fastighet! Nu förmedlas en välarronderad skogsfastighet med stora möjligheter och fin utvecklingspotential. Fastigheten är bebyggd med två stugor belägna i Backbodarna, strax norr om sjön Tansen. Chans att skapa ditt eget semesterparadis eller varför inte nyttja stugorna som jaktkojor med boende mitt i jaktmarkerna. Rista 8:6 äger jakträtt inom två angränsande viltvårdsområden (ca 14 000 hektar) vilket borgar för många spännande jaktupplevelser utan trängsel. Vidare har nuvarande ägare nyligen ingått avtal för prospektering av vindkraft. Skogsmarken omfattar ca 29,4 ha och utgörs främst av välslutna och växtliga ungskogar av tall. Skogen har skötts med varsam hand av nuvarande ägare. God medeltillväxt om ca 5,6 m3sk per hektar och år. Extremt fin åtkomst av markerna med flertalet väganslutningar samt åtkomst via egen väg in på fastigheten.

Hansjö 93:4, null, Orsa kommun

Hansjö 93:4

Gård/Skog
Orsa kommun
Skogsbyrågruppen
2 500 000 kr
47,2 ha tomt

Nu förmedlas en skogsegendom strax norr om Orsa om ca 47 ha. Hansjö 93:4 fördelar sig över tre skogsskiften, varav samtliga skiften har direkt åtkomst till vägar. Virkesförrådet uppgår till ca 8350 m3sk varav 1350 m3sk är avverkningsmogen skog i huggningsklass S2. Medelboniteten är beräknad till 5,1 m3sk/ha och år. Skogsmarken fördelar sig över flera huggningsklasser med tyngdpunkt hos medelålders skog som nu är inne i en hög tillväxtfas, vilket gör detta till en fin investering. I förvärvet ingår även andel i Orsa besparingsskog som ger fastighetsägaren möjlighet att ta del av mycket förmånliga bidrag för bl.a. skogsvård. Fastigheten återfinns även i nära anslutning till Orsa Grönklitts skidanläggning med stort utbud av längdskidspår och utförsåkning. Denna skogsegendom erbjuder även mycket goda jaktmöjligheter dels inom Hansjö viltvårdsområde om ca 23 000 ha samt på Orsa besparingsskogs marker om ca 60 000 ha.

Gävunda 38:10, null, Mora kommun

Gävunda 38:10

Gård/Skog
Mora kommun
Skogsbyrågruppen
6 000 000 kr
104,7 ha tomt

Nu förmedlas en rejäl skogsegendom om ca 105 ha varav merparten återfinns i ett stort och välarronderat skifte med god väganslutning i närheten av Lidens fäbodar. Virkesförrådet är beräknat till ca 14 000 m3sk varav ca 9 650 m3sk är skog i slutavverkningsbar ålder, huggningsklasser S1-S2. Medelboniteten uppgår enligt skogsbruksplanen till 5,0 m3sk/ha och år. Det här är en ypperlig chans för dig som söker en långsiktig och trygg investering, där du erhåller fin avkastning från den växande skogen. Som ägare finns möjlighet att, för tillfället, tillgodogöra sig bidrag för ungskogsröjning genom fastighetens andel i Gävunda besparingsskog. Besparingsskogen står även för en stor del av vägunderhållet i området. Goda jaktmöjligheter erbjuds inom Gävunda VVO där fastigheten har totalt två jakträtter. På skiftet vid Nedre Björknäs finns en äldre huggarkoja uppställd, kojan ingår i överlåtelsen.

  • Plus
Gävunda 11:29, null, Mora kommun

Gävunda 11:29

Gård/Skog
Mora kommun
Skogsbyrågruppen
400 000 kr
12,8 ha tomt

Fin möjlighet att förvärva en mindre skogsfastighet med god arrondering. Gävunda 11:29 är en lättillgänglig skogsfastighet belägen söder om byn Gävunda, ca 4,5 mil från Mora. Fastigheten omfattar ett obebyggt skogsmarksskifte vilket ansluter Lidvägen i dess östra del. Till största del är fastigheten bevuxen av växtlig gallringsskog vilken röjts för något år sedan. Enligt skogsbruksplan, upprättad under sept. -23, uppgår skogsmarken till ca 11,2 ha och virkesförrådet har uppskattats till 1 070 m3sk. God bonitet vilken uppgår till 5,1 m3sk per hektar och år.

Bösjön, Mora, Mora kommun

Bösjön

Gård/Skog
Mora, Mora kommun
Skogsbyrågruppen
2 900 000 kr
174,5 ha tomt

Vid idylliska Bösjön förmedlas nu en större sammanhängande och väldisponerad skogsegendom som förutom skogsbruk erbjuder vackra omgivningar med vildmarkskaraktär. Området är vida känt för dess natursköna läge samt de exceptionellt goda möjligheterna till skoteråkning. Bonäs 399:1 är den enda skogsfastighet som ägs av privatperson och samtidigt ansluter Bösjöns östra strand. Fastighetens unika belägenhet har medfört att nuvarande ägare tidigare kunnat stycka av och sälja tomter. Eventuellt finns möjlighet att stycka av ytterligare tomter i mycket attraktiva lägen. Skogsmarksarealen uppgår till 113 hektar och virkesförrådet till ca 6 900 m3sk. För den jaktintresserade finns jakträtter inom Bonäs viltvårdsområde. Den fiskeintresserade kan i vårsolen njuta av fiske efter den naturliga rödingstammen som finns i Bösjön. Fastigheten har mycket god nåbarhet via Fjällvägen samt en nybruten egen skogsbilväg om ca 500 m. Fastigheten besöks på plats med skoter, skidor eller snöskor. Inga vägar är plogade till fastigheten.

Garsås 160:1, null, Mora kommun

Garsås 160:1

Gård/Skog
Mora kommun
Skogsbyrågruppen
1 300 000 kr
11,7 ha tomt

Nu finns möjlighet att bli skogsägare till en charmig skogsfastighet nära Mora. Garsås 160:1 är en mindre skogssfastighet om ca 12 ha vilken fördelar sig över fyra skiften varav ett sträcker sig ned mot Siljans strand. Utefter östra Siljans kant vid Nusnäs och Garsås är det mycket populärt att bygga fritidhus eller villor då läget är fantastiskt bra. Virkesförrådet uppgår enligt skogsbruksplanen till 1 500 m3sk. Tillväxtbetingelserna är mycket goda då fastigheten har en medeltillväxt på 5,2 m3sk per hektar och år. Fastigheten är välskött och utgörs av skog i flera huggningsklasser, varav medelålders skog i huggningsklass G1 utgör den största delen (ca 4,5 ha). För dig som funderar på att bli skogsägare eller redan äger en skogsfastighet kan detta vara ett lämpligt objekt att börja eller utöka ditt innehav med. Jakträtt ingår i Garsås vvo som omfattar ca 2 600 ha.

  • Plus
Åberga 20:1, null, Orsa kommun

Åberga 20:1

Gård/Skog
Orsa kommun
Skogsbyrågruppen
2 550 000 kr
83,7 ha tomt

Åberga 20:1 är en obebyggd skogsegendom där merparten av markinnehavet finns beläget vid Aitomägg/Vidamägg, Skräddar-Djurberga samt området kring byn Åberga. Till största del är skogsmarken bevuxen med yngre och växtlig gallringsskog. God medeltillväxt vilken har beräknats till 5,6 m3sk per hektar och år. Skogsmarken omfattar ca 63 ha vilken, i huvudsak, domineras av tall. Virkesförrådet har under oktober 2023 uppskattats till ca 7 700 m3sk. Åberga 20:1 äger andel i Orsa besparingsskog som, i dagsläget, delar ut bidrag för bland annat skogsvård. Jakträtt inom Åberga vvo och Åberga utskog vvo. Jakt kan även bedrivas på Orsa besparingsskog inom vidsträckta arealer om ca 60 000 ha.

  • Plus

Visar alla 11