Skogsbyrågruppen

Skogsbyrågruppen

Mäklare

Mäklarkontorets försäljning på Hemnet
Knås 145:3, null, Mora kommun

Knås 145:3

Gård/Skog
Mora kommun
Skogsbyrågruppen
2 600 000 kr
65,4 ha tomt

Nordväst om Åsbergets fäbodar angör Knås 145:3 Ilbäckvägen samt Oxbrunnsvägen. Inom det lämpligt sammanhängande skogsmarksskiftet finns vackra skogstjärnar samt strandgräns mot Elintjärn. Inom skogsmarksarealen, som omfattar drygt 61 ha, finner Du främst äldre avverkningsbar tallskog samt ungskog, flera ungskogsbestånd uppvisar mycket god etablering. Enligt skogsbruksplan från juni 2023 är virkesförrådet uppmätt till 6 000 m3sk, varav 4 900 m3sk är äldre skog mogen för avverkning. Det väl utbyggda vägnätet ger mycket god tillgänglighet till de flesta av skogsbestånden inom fastighetens gränser. Knås 145:3 äger andel i Norra Venjans Besparingsskog som i dagsläget ansvarar för skötsel av skogsbilvägar i området samt utger bidrag för markberedning och plantor. Jakträtt inom Venjans viltvårdsområde med areal om ca 23 000 ha.

Stackmora 33:16, null, Orsa kommun
Stackmora 33:16, null, Orsa kommun, bild 2
Stackmora 33:16, null, Orsa kommun, bild 3

Stackmora 33:16

Gård/Skog
Orsa kommun
Skogsbyrågruppen
750 000 kr
32,3 ha tomt

Varför inte förvärva en skogsfastighet i Orsa där du får bidrag för skogsvården, jakt på mycket stora arealer samt hög skoglig tillväxt vilket ger en god förräntning på satsat kapital. Den produktiva skogsmarken uppgår till ca 25 ha med ett virkesförråd på 1700 m3sk. Fastigheten har en medelbonitet som uppgår till 5,1 m3sk/ha/år och består till merparten av tall i huggningsklasserna R2 & G1. Andel i Orsa Besparingsskog vilket medför en otrolig förmån som t ex bidrag för röjning, markberedning & skogsplantor m.m. Jaktmöjlighet på nästan 70 000 ha på mycket spännande och varierande marker.

  • Premium
Stutt 193:9, null, Mora kommun

Stutt 193:9

Gård/Skog
Mora kommun
Skogsbyrågruppen
350 000 kr
13,2 ha tomt

Är du intresserad av att bli skogsägare och få möjlighet till jakt inom stort viltvårdsområde så är detta en fastighet för dig. Mora Stutt 193:9 är en lättillgänglig fastighet omfattande ett skifte om ca 13 ha beläget utmed Åsbergsvägen ca 5 km norr om Venjan. Goda jaktmöjligheter finns inom Venjans viltvårdsområde som omfattar ca 23 000 ha där fastigheten innehar jakträtt. Merparten av skogsmarken utgörs av väl föryngrad ungskog i huggningsklass R1. Fastighetens virkesförråd är beräknat till ca 270 m3sk varav 180 m3sk utgörs av slutavverkningsmogen skog i huggningsklass S2. Medelboniteten uppgår enligt den färska skogsbruksplanen till 3,6 m3sk per ha och år. Andel i Norra Venjan Besparingsskog som bl.a. lämnar bidrag till markberedning och plantor m.m.

Västbygge 175:1, null, Mora kommun

Västbygge 175:1

Gård/Skog
Mora kommun
Skogsbyrågruppen
800 000 kr
71,7 ha tomt

Utmärkt skogs- och jaktfastighet för dig som söker en lämplig skogsinvestering i natursköna omgivningar. Fastigheten utgörs av två områden där ett område angör Kvarnmyrvägen, strax nordväst om Åsens fäbodar, samt ett område bestående av bl.a. inägomark i Venjans by. Stora möjligheter att själv forma sin framtida skog då Västbygge 175:1 främst omfattas av etablerad ungskog. Enligt befintlig skogsbruksplan uppgår skogsmarksarealen till 38,4 ha. Som ägare till Västbygge 175:1 finns möjlighet att jaga inom Venjans viltvårdsområde som erbjuder spännande jakter i ett varierat skogslandskap. Andel i Venjans besparingsskog som, i dagsläget, utger bidrag för markberedning och plantor samt ansvarar för underhåll av skogsbilvägar i området.

Östnor 192:1, null, Mora kommun

Östnor 192:1

Gård/Skog
Mora kommun
Skogsbyrågruppen
390 000 kr
5,5 ha tomt

Om du är ute efter spännande jakt så är det här fastigheten för dig. I denna mindre skogsegendom hittar du det bästa av flera världar med växtliga skogar, stora jaktområden i mycket naturskön dalamiljö samt rekreation för kropp och själ med exempelvis bärplockning på egen mark. Fastigheten omfattar ca 5 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd på 600 m3sk. Merparten är tallskog där skogen är inne i en hög tillväxtperiod. Medelboniteten uppgår till 5,4 m3sk per hektar och år. Jaga gör du inom Östnors viltvårdsområde som omfattar ca 13 700 ha. Varför inte uppleva rogivande fågeljakt i det vackra och attraktiva vildmarksområdet strax väster om Ulvsjön eller spännande gemensam älgjakt under härliga höstdagar.

  • Plus
Gruddbo 183:1, null, Mora kommun

Gruddbo 183:1

Gård/Skog
Mora kommun
Skogsbyrågruppen
3 300 000 kr
60,4 ha tomt

Nu finns chansen att förvärva en produktiv och välskött skogsfastighet vid Siljans kant i vackert läge på Sollerön. Gruddbo 183:1 utgörs av skogsskiften som är belägna i anslutning till Siljan och Björka fäbod, Flenvägen i närheten av Övre Lövberg samt längs Soldvägen på Sollerön. Samtliga skiften har direkt tillgång till vägar. Fastighetens areal uppgår till ca 60 ha och virkesförrådet är beräknat till ca 9 900 m3sk varav 2 600 m3sk utgörs av slutavverkningsbar skog i huggningsklass S1 och S2. Enligt skogsbruksplanen uppgår fastighetens medelbonitet till 5,9 m3sk/ha och år. Fastighetens tyngdpunkt ligger i röjda och delvis genomgallrade bestånd i huggningsklass G1 som visar på fin tillväxt vilket gör detta till en bra investering. Goda jaktmöjligheter då fastigheten ingår i totalt 3 viltvårdsområden. Andel i Sollerö gemensamhetsskog som har årlig utdelning till delägare.

Nusnäs 264:1, null, Mora kommun

Nusnäs 264:1

Gård/Skog
Mora kommun
Skogsbyrågruppen
900 000 kr
11,5 ha tomt

Fint tillfälle att förvärva en obebyggd skogsfastighet med ett skifte vackert beläget i närheten av Siljan. Området vid Siljan ansluter Grönviksvägen, området har under januari 2023 beviljats förhandsbesked för byggnation av fritidshus. Till fastigheten hör även ett inägomarksskifte i Nusnäs, ett skogsskifte efter Djupmyrvägen samt ett skogsskifte i Fu. Den totala arealen uppgår till ca 11 ha. Inom fastigheten finns skog i flera åldrar, bland annat äldre avverkningsmogen furuskog, gallringsskog samt väletablerad ungskog. Fastigheten har god tillgänglighet via väg. Ny ägare har möjlighet att jaga inom Nusnäs viltvårdsområde vilka disponerar en areal om ca 4 500 ha.

Hansjö 31:4, null, Orsa kommun

Hansjö 31:4

Gård/Skog
Orsa kommun
Skogsbyrågruppen
1 400 000 kr
28,8 ha tomt

Strax norr om Orsa finner du denna lättillgängliga skogsfastighet som utgörs av skogsskiften belägna i området kring Tallhed och Hornberga. Den produktiva skogsmarken uppgår till 23 ha och virkesförrådet är beräknat till ca 4000 m3sk varav 1900 m3sk är avverkningsbar skog i huggningsklasserna G2, S1 och S2. Tyngdpunkten av fastigheten utgörs av genomgallrade bestånd i huggningsklass G1 som visar på fin tillväxt. Fastighetens medelbonitet är beräknad till 5,7 m3sk/ha och år. Möjlighet till jakt inom Hansjö vvo om 23 000 ha och på Orsa besparingsskogs marker om ca 60 000 ha. Andel i Orsa besparingsskog som för närvarande ger möjlighet till förmånliga bidrag till bl.a. skogsvård.

Mickelvål 1:2, null, Orsa kommun

Mickelvål 1:2

Gård/Skog
Orsa kommun
Skogsbyrågruppen
1 550 000 kr
41,9 ha tomt

Här har du möjlighet att investera i 40 ha fint växande tallskogar norr om Skattungbyn. Mickelvål 1:2 består i huvudsak av genomgallrade produktiva gallringsskogar med en fin löpande tillväxt. Fastighetens medelbonitet är beräknad till 5,7 m3sk/ha och år och det totala virkesförrådet uppgår till 3800 m3sk varav 3300 m3sk utgörs av gallringsskog i huggningsklass G1. Fastigheten innehar totalt 3 jakträtter inom Mickelvåls viltvårdsområde om 2500 ha samt möjlighet till jakt på Orsa besparingsskogs marker om ca 60 000 ha. Andelen i Orsa Besparingsskog ger för närvarande rätt till bidrag för bland annat skogsvård

  • Plus
Morkarlby 272:1, null, Mora kommun

Morkarlby 272:1

Gård/Skog
Mora kommun
Skogsbyrågruppen
1 450 000 kr
45,4 ha tomt

Endast ca 6 km väster om centrala Mora finner du Morkarlby 272:1 som är en lättillgänglig och välarronderad fastighet i ett skifte, belägen i anslutning till bebyggelsen i Mellan-Selbäck. Den produktiva skogsmarken uppgår till ca 36 ha och virkesförrådet är beräknat till ca 2700 m3sk varav slutavverkningsmogen skog i huggningsklass S2 utgör ca 1 800 m3sk. Fastighetens medelbonitet är beräknad till 4,4 m3sk/ha och år. Goda jaktmöjligheter i Morkarlby vvo om 6250 ha där fastigheten innehar två jakträtter.

Torrvål 8:4, null, Orsa kommun

Torrvål 8:4

Gård/Skog
Orsa kommun
Skogsbyrågruppen
3 400 000 kr
59,9 ha tomt

Tillfälle att bli ägare till ståtlig furuskog i Orsa – Torrvål. Fastigheten utgörs av skiften belägna på hemskogen i anslutning till Torrvåls by, ett skogsskifte vid Södra Fåsjön och ett skogsskifte sydväst om Södra Grunuberg samt ett utskogsskifte väster om Unnån i närheten av Näckådalen. Den produktiva skogsmarken uppgår till 41,8 ha och virkesförrådet är beräknat till ca 8 300 m3sk varav hela 6 500 m3sk utgörs av slutavverkningsbar skog i huggningsklasser S1 och S2. Resterande virkesförråd utgörs främst av gallringsskog i huggningsklass G1. Fastighetens medelbonitet är beräknad till 4,8 m3sk/ha och år. Torrvål 8:4 äger andel i Orsa besparingsskog vilket i dagsläget ger möjlighet att ta del av förmånliga bidrag för bland annat skogsvård. Fastigheten innehar två jakträtter inom Orsa Södra viltvårdsområde som omfattar ca 12 766 ha samt möjlighet till jakt på Orsa besparingsskogs marker om ca 60 000 ha.

Gävunda 31:16, null, Mora kommun

Gävunda 31:16

Gård/Skog
Mora kommun
Skogsbyrågruppen
525 000 kr
12,9 ha tomt

Gävunda 31:16 är en lättillgänglig skogsfastighet i ett skifte om ca 11 ha, belägen några kilometer söder om Gävunda by, ca 4,5 mil söder om Mora. I fastighetens östra del ansluter Lidvägen vilken väsentligt underlättar tillsyn, skogsvårdsarbeten och transporter till/från skiftet. Den lämpligt arronderade fastigheten utgörs främst av gallringsskogar med talldominans varav flera uppvisar en fin löpande tillväxt. Det totala virkesförrådet uppgår till ca 1 600 m3sk och medelboniteten är beräknad till 5,8 m3sk/ha och år. Andel i Gävunda besparingsskog som ombesörjer intilliggande skogsbilväg samt för närvarande lämnar bidrag till ungskogsröjning. Som ägare till fastigheten har du även möjlighet att jaga inom Gävunda viltvårdsområde som omfattar ca 4 600 ha.

Bengtsarvet 171:1, null, Mora kommun

Bengtsarvet 171:1

Gård/Skog
Mora kommun
Skogsbyrågruppen
1 650 000 kr
37 ha tomt

Nu finns möjlighet att investera i en växtlig skogsfastighet med 2 fina skogsskiften nära Gesunda. Egendomen består till merparten av fina talldominerande gallringsskogar med hög löpande tillväxt vilket gör detta till en mycket bra kapitalplacering. Således är detta en långsiktigt och trygg pensionsplacering med bra värdetillväxt. Den produktiva skogsmarken uppgår enligt den nyupprättade skogsbruksplanen till 36 ha med ett virkesförråd på 3 600 m3sk. Medelboniteten är beräknad till 5,1 m3sk per hektar och år. Fastigheten äger andel i Sollerö gemsamhetsskog vilken, under de senaste åren, genomfört utdelningar som uppgått till ca 2 600 kr per år. Jaktmöjligheterna är mycket goda då fastigheten har jakträtt i både Ryssa-Gesunda viltvårdsområde samt i Borrbergs viltvårdsområde.

Holen 62:4 & 63:3, null, Orsa kommun

Holen 62:4 & 63:3

Gård/Skog
Orsa kommun
Skogsbyrågruppen
2 300 000 kr
84 ha tomt

Nu förmedlas två skogsfastigheter på Holens skifteslag i Orsa om totalt ca 84 ha. Fastigheterna har sin tyngdpunkt i de norra delarna av kommunen, väster om Ämåsjön. Här bildar två större områden från vardera fastighet ett fint enhetligt skifte. Skiftet väster om Ämåsjön avgränsas norrut av den vackra Jämtån samt söderut av Ebergets fot. En väg passerar genom skiftets nordöstra delar. Områdets vildmarkskaraktär är påtaglig så varför inte testa fiskelyckan i områdets sjöar och vattendrag, eller jaga ripa, orre och tjäder direkt från fastigheten. Två jakträtter ingår inom Orsa Södra vvo om ca 12 766 ha samt möjlighet till jakt på Orsa besparingsskogs marker om ca 60 000 ha. Till fastigheten hör även några mindre skogsskiften på hemskogen samt inägomark vid Lindänget. Den produktiva skogsmarken uppgår till 58 ha och virkesförrådet är beräknat till ca 10 000 m3sk varav ca 5 500 m3sk utgörs av slutavverkningsmogen skog i huggningsklass S2. Medelboniteten är beräknad till 3,5 m3sk/ha.

Häradsarvet 171:1, null, Mora kommun

Häradsarvet 171:1

Gård/Skog
Mora kommun
Skogsbyrågruppen
850 000 kr
11,5 ha tomt

Möjlighet att bli ägare till en välarronderad skogsfastighet efter Garbergsvägen. Häradsarvet 171:1 omfattar ett mindre skogsskifte vilket ansluter vackert mot natursköna Mångån. Skogsmarksarealen omfattar ca 10 ha där det totala virkesförrådet uppgår till ca 2 000 m3sk. Främst förekommer växtliga gallringsskogar av tall, dessa har gallrats igenom för några år sedan. Medeltillväxt om 5,7 m3sk per hektar och år möjliggör både volyms- och kvalitetsproduktion. Ägaren har jakträtt inom Borrbergs viltvårdsområde, ca 2 600 ha, samt möjlighet till småviltsjakt inom områden om ca 17 000 ha.

Bergkarlås 95:1, null, Mora kommun

Bergkarlås 95:1

Gård/Skog
Mora kommun
Skogsbyrågruppen
3 200 000 kr
74 ha tomt

Nu förmedlas en varierande och lättillgänglig skogsfastighet i Bergkarlås utanför Mora om totalt 74 ha. Fastigheten utgörs av två skogsskiften med direkt tillgång till väg, belägna i anslutning till Bergkarlås by och Brunnvasselbodarna. Fastighetens virkesförråd uppgår till 8 200 m3sk varav 3 400 m3sk utgörs av skog i slutavverkningsbar ålder (huggningsklass G2, S1 och S2). Utöver detta finns fröträd om ca 760 m3sk som är mogna att tas ned. Skogsmarken fördelar sig över flera ålders- och huggningsklasser där störst andel skog ingår i huggningsklass R2. Skogsmarkens variation i ålders- och huggningsklasser gör att du kan förvänta dig en löpande avkastning från fastigheten över tid, vilket gör detta till en fin investering. Fastighetens medelbonitet är beräknad till 5,2 m3sk/ha och år. Goda jaktmöjligheter finns inom Bergkarlås-Risa-Vattnäs vvo om ca 7 000 ha där fastigheten innehar 3 jakträtter.

  • Plus

Visar alla 16