Mäklare Anders Henriksen

Anders Henriksen

Om mig

Mäklaren har inte skrivit någonting om sig själv.
Mäklarens försäljning på Hemnet
Lerdal 34:30, null, Rättviks kommun

Lerdal 34:30

Gård/Skog
Rättviks kommun
Skogsbyrågruppen
1 200 000 kr
33,1 ha tomt

Skog vid sjön Ljugaren! Nu förmedlas en skogsfastighet i naturskönt läge i skogarna kring Rättvik. Fastigheten omfattar skogsskiften som är belägna vid Stora Kungsholstjärn, Ljugaren och Lisskog. Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 32,4 ha och virkesförrådet är beräknat till ca 3 900 m3sk. Skogsmarken utgörs till största delen av gallringsskog i huggningsklass G1 med hög löpande tillväxt. Fastighetens medelbonitet uppgår till 5,7 m3sk/ha och år. Fastighetsägaren erbjuds goda jaktmöjligheter då fastigheten ingår i Gärdsjöbygdens- och Rättviks södra viltvårdsområden som sammanlagt omfattar ca 25 000 ha.

Östnor 210:1, null, Mora kommun

Östnor 210:1

Gård/Skog
Mora kommun
Skogsbyrågruppen
775 000 kr
12,7 ha tomt

Mora Östnor 210:1 är en mindre skogsegendom om totalt ca 12 ha fördelat på två skiften. Ett talldominerat skifte om ca 7 ha som är fint genomgallrat återfinns i utkanten av Östnors by. På detta skifte står nu träden på tillväxt för att successivt växa in i fina timmerdimensioner vilket fastighetsägaren kan tillgodogöra sig en inkomst från vid nästa gallringstillfälle. Det andra skiftet återfinns utmed Garbergsvägen, strax väster om den klassiska vasaloppskontrollen Eldris och här finns både gallrings- och slutavverkningsmogen skog. Fastighetens virkesförråd uppgår till ca 1 600 m3sk varav slutavverkningsmogen skog i huggningsklass S2 uppgår till 400 m3sk. Medelboniteten är beräknad till 4,9 m3sk/ha och år. Fastighetsägaren ges goda jaktmöjligheter då fastigheten har jakträtt inom Östnors viltvårdsområde med en storlek på ca 13 700 ha som t ex omfattar spännande fågeljakt på ett attraktivt vildmarksområde strax väster om Ulvsjön.

Hansjö 270:1, null, Orsa kommun

Hansjö 270:1

Gård/Skog
Orsa kommun
Skogsbyrågruppen
350 000 kr
8,1 ha tomt

Ta chansen och bli ägare till en mindre skogs- och jaktegendom i Orsa. Hansjö 270:1 består av två skiften som återfinns strax söder om Orsa Grönklitt. Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 8 ha och virkesförrådet är beräknat till ca 700 m3sk. I den svagt sluttande terrängen som vetter mot söder råder goda tillväxtförhållanden, och fastighetens medelbonitet är beräknad till 5,9 m3sk/ha och år. Möjlighet till jakt finns inom Hansjö vvo om ca 23 000 ha där du kan bedriva jakt på både hög- och småvilt. Andel i Orsa besparingsskog ingår, som för närvarande ger fastighetsägaren möjlighet att ta del av mycket förmånliga bidrag för bl.a. skogsvård.

Garsås 160:1, null, Mora kommun
  • Budgivning pågår

Garsås 160:1

Gård/Skog
Mora kommun
Skogsbyrågruppen
1 300 000 kr
11,7 ha tomt

Nu finns möjlighet att bli skogsägare till en charmig skogsfastighet nära Mora. Garsås 160:1 är en mindre skogssfastighet om ca 12 ha vilken fördelar sig över fyra skiften varav ett sträcker sig ned mot Siljans strand. Utefter östra Siljans kant vid Nusnäs och Garsås är det mycket populärt att bygga fritidhus eller villor då läget är fantastiskt bra. Virkesförrådet uppgår enligt skogsbruksplanen till 1 500 m3sk. Tillväxtbetingelserna är mycket goda då fastigheten har en medeltillväxt på 5,2 m3sk per hektar och år. Fastigheten är välskött och utgörs av skog i flera huggningsklasser, varav medelålders skog i huggningsklass G1 utgör den största delen (ca 4,5 ha). För dig som funderar på att bli skogsägare eller redan äger en skogsfastighet kan detta vara ett lämpligt objekt att börja eller utöka ditt innehav med. Jakträtt ingår i Garsås vvo som omfattar ca 2 600 ha.

  • Plus
Gruddbo 211:6, null, Mora kommun

Gruddbo 211:6

Gård/Skog
Mora kommun
Skogsbyrågruppen
6 000 000 kr
131,2 ha tomt

Nu förmedlas en större skogsfastighet med ett fint skogsskifte sydväst om Gesunda samt en udde vid Håvånäs i ett enastående läge mot Siljan. Här har du en unik möjlighet att förvärva ett av de finaste lägena vid Siljans västra kant. Egendomen omfattar ca 124 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd på 10 800 m3sk. Av detta utgör 7 400 m3sk av slutavverkningsmogen skog varav merparten är tall. Fastigheten har även flertalet jakträtter i Ryssa-Gesunda viltvårdsområde som omfattar ca 5 300 ha. Andelen i Sollerö Gemensamhetsskog har de senaste åren medfört en utdelning som i snitt uppgått till ca 6 000 kr per år vilket gör detta till en extra fin investering.

Visar alla 5